Objavljeno: 2023-05-16

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-IX

Uvodna riječ

Tatjana Aparac-Jelušić

XI-XV

Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja

Aleksandra Cvitković, Arijana Herceg Mićanović, Ivana Freškura

Zagrebački bibliobus kao centar stjecanja digitalnih vještina

Nika Čabrić, Tamara Kolić; Matjaž Stibilj

321-336