Kulturna i prirodna baština Podsuseda Uloga zajednice u programu baštine

Main Article Content

Sandra Berak

Sažetak

Cilj. U radu se donosi prikaz programskih aktivnosti koje su se tijekom sedam godina provodile u Knjižnici Podsused u sklopu programa „Kulturna i prirodna baština Podsuseda“, koji je od svojih početka vezan višestrukim suradničkim odnosima u zajednici u kojoj Knjižnica djeluje.


Pristup/metodologija/dizajn. Kvalitativnom metodom analize sadržaja rad u prvom dijelu donosi pregled suvremenih paradigmi o interpretaciji kulturne baštine te međunarodne dokumente o njezinoj ulozi u društvu i važnosti za lokalnu zajednicu, primjenjive u kontekstu razvoja knjižničnog programa. Analiza uključuje znanstvenu i stručnu literaturu iz područja knjižničarstva, muzeologije i arhivistike. Drugi dio donosi pregled projekata unutar programa „Kulturna i prirodna baština Podsuseda“ koji su realizirani u proteklih sedam godina koristeći dokumente i arhiv Knjižnice, natječajni i izvještajni materijal te kritički osvrt na objavljene stručne radove o programu, uključujući mrežne izvore.


Rezultati. Program „Kulturna i prirodna baština Podsuseda“ od samih početaka utemeljen je u lokalnoj zajednici. Zavičajni značaj projekata očituje se ne samo u odabiru građe nego i u širokoj mreži suradničkih odnosa na lokalnoj razini koji doprinose osjećaju zajedničkog vlasništva. Uključivanje članova i korisnika knjižnice te lokalne zajednice u prikupljanje građe, materijala i interpretaciju kulturne baštine rezultira sustvaranjem sadržaja za program koji proizlazi iz djelatnosti Knjižnice.


Originalnost/vrijednost. Praktičan doprinos rada primjena je različitih aktivnosti uključivanja lokalne zajednice na temu baštine, primjenjivih u drugim sredinama i kontekstima. Rad ukazuje na vrijednost korištenja različitih participativnih praksi u interpretaciji lokalne baštine sa svrhom njezina promicanja, edukacije lokalne zajednice o baštinskim temama, prijenosu znanja, jačanju svijesti o potrebi očuvanja kulturne baštine i poticanja osobne kreativnosti korisnika svih dobnih skupina.

Article Details

Kako citirati
Berak, S. (2023). Kulturna i prirodna baština Podsuseda: Uloga zajednice u programu baštine. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 201–224. https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1060
Rubrika
Članci