Zeleno-plavi pikseli Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije

Main Article Content

Niko Cvjetković
Ljiljana Črnjar
Lara Pavić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati projekt izgradnje zavičajne digitalne knjižnice Primorsko-goranske županije, čiji je pokretač i koordinator Gradska knjižnica Rijeka a koji predstavlja logičan nastavak funkcionalnog povezivanja narodnih i školskih knjižnica na području Primorsko-goranske županije.


Pristup/metodologija. Projekt se provodi kroz više faza. U prvoj fazi uspostavljen je zajednički repozitorij na platformi INDIGO. Potom su migrirane datoteke i metapodaci iz SVeVID-a, digitalne knjižnice Gradske knjižnice Rijeka iz sustava OMEKA u novi sustav sa složenijim metamodelom. U isti repozitorij postavljena je i digitalna knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj koja je imala digitaliziranu građu pripremljenu za objavu na platformi INDIGO. U drugoj fazi migrirani su podaci i datoteke, također iz sustava OMEKA, digitalnih zbirki Gradske knjižnice Crikvenica i Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija te su dorađene funkcionalnosti samoga Portala. Paralelno se u repozitorij postavlja postojeća digitalizirana zavičajna periodika Gradske knjižnice Rijeka, kao i ostala, u međuvremenu digitalizirana, građa. U budućim fazama postupno će se digitalizirati i objaviti na Portalu vrijedna zavičajna građa pohranjena u narodnim i školskim knjižnicama Primorsko-goranske županije.


Rezultati. Uspostavljen je portal Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije, odnosno digitalni repozitorij na platformi INDIGO koja omogućuje pohranu i standardiziranu obradu građe te njezinu prezentaciju, kao i izradu dodatnih sadržaja. Svaka knjižnica uključena u projekt ima svoju stranicu na Portalu, uz mogućnost pretraživanja sadržaja cjelokupnog repozitorija ili isključivo sadržaja obuhvaćenog digitalnom zbirkom određene knjižnice. Osim baštinskog dijela, Portal sadrži i informativni dio koji obuhvaća glasila jedinica lokalne i područne samouprave koje Gradska knjižnica Rijeka prima kao županijski obvezni primjerak, a za koje je dobivena suglasnost za objavu od nositelja autorskih prava.


Originalnost/vrijednost. Projekt „Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije“ po svom je pristupu inovativan jer je ciljani obuhvat cjelokupna nadležnost županijske matične narodne knjižnice gdje se u istom repozitoriju nalazi više digitalnih knjižnica različitih ustanova te može poslužiti kao model za slične projekte u drugim sredinama.

Article Details

Kako citirati
Cvjetković, N., Črnjar, L., & Pavić, L. (2023). Zeleno-plavi pikseli: Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1). https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1049
Rubrika
Članci