Nisi sam u domu svom Knjižnične usluge u domovima za starije osobe u Zagrebu tijekom pandemije bolesti COVID-19

Main Article Content

Ira Tuzlančić
https://orcid.org/0009-0002-4573-1977
Marijana Rogić Bocchetti

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati provedbu knjižničnih usluga u domovima za starije osobe u gradu Zagrebu tijekom pandemije bolesti COVID-19 od ožujka 2020. do lipnja 2022. godine.


Pristup/metodologija/dizajn. Knjižnične usluge u domovima za starije osobe u gradu Zagrebu provode se u okviru programa „Knjigom do vrata“ u sklopu projekta „65 plus“ Knjižnica grada Zagreba. Pandemija bolesti COVID-19 i povezana ograničenja otežali su oblikovanje i provedbu knjižničnih usluga namijenjenih starijim osobama u knjižnicama. Posebno velika ograničenja zbog zaštite zdravlja stavljena su na kontakte sa starijim osobama smještenima u ustanove za trajnu skrb i smještaj – domove za starije. Knjižničari i knjižničarke osmislili su kako ostati u kontaktu i pružiti knjižnične usluge korisnicima domova tijekom razdoblja većih i manjih ograničenja pristupa domovima.


Rezultati. Navode se, kao primjeri dobre prakse, knjižnične usluge i raznovrsni kulturni programi koji su se provodili tijekom pandemije u domovima za starije osobe u organizaciji knjižnica iz mreže Knjižnica grada Zagreba. Rezultati su potkrijepljeni statističkim podacima iz izvještaja o radu projekta „65 plus“ za navedeno razdoblje.


Originalnost/vrijednost. Kulturne aktivnosti koje se provode za starije osobe u organizaciji knjižnica, ponekad i u otežanim okolnostima poslovanja, primjeri su dobre prakse kojima je cilj senzibiliziranje javnosti i povećanje brige za dobrobit starijih osoba. Iskustva stečena prilikom provedbe programa „Knjigom do vrata“ u otežanim uvjetima tijekom pandemije mogu pomoći stručnjacima i praktičarima u osmišljavanju knjižničnih usluga u kriznim vremenima. Podaci zabilježeni u ovome radu predstavljaju i svojevrsnu javnu arhivu o suradnji knjižnica i domova za starije osobe na području Zagreba tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Article Details

Kako citirati
Tuzlančić, I., & Rogić Bocchetti, M. (2023). Nisi sam u domu svom: Knjižnične usluge u domovima za starije osobe u Zagrebu tijekom pandemije bolesti COVID-19. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 301–320. https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1058
Rubrika
Članci