Digitalna transformacija u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu

Main Article Content

Radovan Vrana
Jasna Kovačević

Sažetak

Cilj. Cilj je ovoga rada razmotriti pojam i percepciju digitalne transformacije na primjeru Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića u Zagrebu koja predstavlja jedno od ključnih žarišta društveno-kulturnog života grada Zagreba.


Pristup/metodologija/dizajn. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja provedenog kvantitativnom istraživačkom metodom uz pomoć ankete na prigodnom uzorku ispitanika.


Rezultati. Provedenim istraživanjem potvrđena je postavljena hipoteza da korisnici uočavaju promjene u uslugama i fondu knjižnice uzrokovane primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije koja je jedna od manifestacija i alata digitalne transformacije s obzirom na poslovanje knjižnice i rad s korisnicima. Istražili smo i percepciju korisnika o samoj knjižnici. Više od polovice ispitanika odgovorilo da knjižnicu u kojoj je provedeno istraživanje percipira podjednako kao građu, prostor i uslugu. Ako se tri kategorije pojedinačno promotre, ispitanici knjižnicu najviše percipiraju kroz građu koju nudi, potom nešto manje kao prostor, a najmanje kao uslugu. Knjižnicu bliske budućnosti korisnici vide kao ustanovu koja pruža kombiniranu uslugu: u digitalnom i analognom formatu, što ukazuje na uravnotežen pristup razvoju knjižnica i ukazuje na to da digitalna sfera neće ukinuti analognu, barem ne u bliskoj budućnosti. Od knjižničara se također očekuju ne samo znanja struke nego i komunikacijske i informatička znanja. Sveukupno, ispitanici su svjesni postojećih promjena u knjižnici, ali od nje očekuju dodatne promjene, nove sadržaje i usluge u digitalnoj sferi rada.


Ograničenja. Rezultati istraživanja ograničeni su brojem ispitanika i uzorkom te ne mogu biti poopćeni na cjelokupnu populaciju korisnika usluga sustava Knjižnica Grada Zagreba (u sklopu koje djeluje i Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića). Unatoč toj činjenici, rezultati istraživanja važan su indikator promjena u narodnim knjižnicama pod utjecajem informacijske i komunikacijske tehnologije, o čemu je potrebno provoditi kontinuirana istraživanja.


Praktična primjena. Rezultate istraživanja moguće je primijeniti pri izradi strateških i operativnih (godišnjih) planova rada narodne knjižnice u kojoj je provedeno istraživanje, ali i u drugim narodnim knjižnicama.


Društveni značaj. Rezultati provedenog istraživanja pružaju uvid u rad jedne od najpopularnijih narodnih knjižnica u Zagrebu, čime se pridonosi boljem poznavanju rada narodnih knjižnica i njihovoj većoj vidljivosti u društvu.


Originalnost/vrijednost. Rad donosi izvorne rezultate istraživanja korisnika narodne knjižnice u razdoblju velikih ekonomskih i društvenih promjena u kojem knjižnice sudjeluju (digitalnom) transformacijom svojih usluga, čime nastoje privući nove korisnike, u prvom redu mlađe generacije koje su sve više usmjerene digitalnim medijima na internetu.

Article Details

Kako citirati
Vrana, R., & Kovačević, J. (2023). Digitalna transformacija u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 225–244. https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1038
Rubrika
Članci

Reference

Born, C.; Henkel, M.; Mainka, A. (2018). How Public Libraries are Keeping Pace with the Times: Core Services of Libraries in Informational World Cities. Libri, 68, 3: 181-203. doi:10.1515/libri-2017-0029.
Brisco, R. (2022). Understanding Industry 4.0 Digital Transformation. Proceedings of the Design Society, 2: 2423-2432. doi:10.1017/pds.2022.245.
Deja, M.; Rak, R.; Bell, B. (2021). Digital transformation readiness: perspectives on academia and library outcomes in information literacy. The Journal of Academic Librarianship. 47, 5: 102403.
Connolly, E. et al. (2019). Fredrickson, J.; Millar, J.; White, L. Digital transformation for UK public libraries: five approaches to a 'single digital presence'. The British Library for Arts Council England and Carnegie UK Trust. [citirano: 2022–05-01]. Dostupno na: https://www.carnegieuktrust.org.uk/publications/digital-transformation-for-uk-public-libraries-five-approaches-to-a-single-digital-presence/.
Farias-Gaytan, S.; Aguaded, I.; Ramirez-Montoya, M. (2022). Transformation and digital literacy: Systematic literature mapping. Education and Information Technologies. 27, 2: 1417-1437. doi:https://doi.org/10.1007/s10639-021-10624-x.
Gong, C.; Ribiere, V, (2020). Toward a Typology of Going Digital. 2020 ITU Kaleidoscope: Industry-Driven Digital Transformation (ITU K). doi: 10.23919/ITUK50268.2020.9303188.
González-Pérez, L.I.; Ramírez-Montoya, M.S. (2022). Components of Education 4.0 in 21st Century Skills Frameworks: Systematic Review. Sustainability. 14:1493. doi:10.3390/su14031493.
Indrák, M.; Pokorná, L. (2021). Analysis of digital transformation of services in a research library. Global Knowledge, Memory and Communication. 70, ½: 154-172. doi:10.1108/GKMC-09-2019-0118.
Ilieva, R.; Gaydarov, N. (2021). The Never-Ending Story of Digital Transformation - How to Embed it in an Organization. In: 2021 IV International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech) (Pp 01-04). doi:10.1109/HiTech53072.2021.9614202.
Jonathan, G. M. et al. (2021). Hailemariam, K. S.; Gebremeskel, B. K.; Yalew, S. D. Public Sector Digital Transformation: Challenges for Information Technology Leaders. In: 2021 IEEE 12th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON). (Pp. 1027-1033). doi:10.1109/IEMCON53756.2021.9623161.
Lee, P.C. (2021). Technological innovation in libraries. Library Hi Tech. 39, 2: 574-601. doi:10.1108/LHT-07-2020-0163.
Leguina, A.; Mihelj, S.; Downey, J. (2021). Public libraries as reserves of cultural and digital capital: addressing inequality through digitalization. Library & Information Science Research. 43, 3: 101103. doi:10.1016/j.lisr.2021.101103.
Martin, A.; Grudziecki, J. (2006) DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences. 5, 4: 249-267. doi:10.11120/ital.2006.05040249.
Mushtaq, A.; Arshad, A. (2022). Public library use, demographic differences in library use and users' perceptions of library resources, services and place. Library Management, 43, 8/9:563-576. doi:10.1108/LM-10-2021-0093.
Müller, C. (2020). Between Digital Transformation in Libraries and the Digital Humanities: New Perspectives on Librarianship. In: G. Guerrero, B. Loy and G. Müller (eds). World Editors: Dynamics of Global Publishing and the Latin American Case between the Archive and the Digital Age. (Pp 379-384). Berlin, Boston: De Gruyter. doi:10.1515/9783110713015-023.
Dobrica, S. (2022). Keeping Libraries Relevant in a Digitally Transformed World, Online Searcher, 46, 1. [citirano: 2022–05-01]. Dostupno na: https://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/Features/Keeping-Libraries-Relevant-in-a-Digitally-Transformed-World-150913.shtml
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems. 28, 2: 118-144. doi:10.1016/j.jsis.2019.01.003.
Štaka, Z.; Vuković, M.; Vujović, V. (2022). The Role of Digital Competencies in the Process of Digital Transformation. In: 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022. (Pp 1-6). doi:10.1109/INFOTEH53737.2022.9751285.