Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja

Main Article Content

Aleksandra Cvitković
Arijana Herceg Mićanović
Ivana Freškura

Sažetak

Cilj. Cilj je rada upoznati stručnu javnost s projektom Komisije za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva „Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja“: kada je i kako nastao, koja je (bila) temeljna motivacija za njegovo pokretanje, na koje se strateške dokumente poziva te koje vrijednosti promiče. Razvijena kultura čitanja nije i ne smije biti povlastica stanovnika velikih gradova i sredina. Knjižnice u malim mjestima prepoznate su kao važni nositelji kulturnog života lokalne zajednice, nezamjenjive u provedbi Nacionalne strategije poticanja čitanja. Radom se nastoji ukazati na važnost knjižnica u promicanju prava na čitanje kao kulturnog prava te ukazati na knjižnice i knjižnične projekte kao generatore kulturnoga kapitala i velik potencijal za društveni, gospodarski i turistički razvoj malih sredina poticanjem i promicanjem kulture čitanja. U radu se pokazuju najvažniji statistički podaci i rezultati evaluacije provedene nakon okruglog stola kao središnje aktivnosti projekta u 2022. godini.


Pristup/metodologija/dizajn. U prvom se dijelu rada opisuju ishodišta projekta: kulturološki, strateški i strukovni kontekst. Drugi dio opisuje središnju aktivnost projekta – Okrugli stol, održan 10. lipnja 2022. godine u Knjižnici i čitaonici Grada Preloga, kao mjesto susreta knjižničara iz narodnih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica iz cijele Hrvatske, na kojemu su prikazani primjeri dobre prakse u odnosu na primjenjivost teorijskih postavki i ostvarivost zadanih strateških ciljeva.


U trećem se dijelu prezentiraju i analiziraju odgovori dobiveni u procesu evaluacije provedene nakon Okrugloga stola, a kojima se željelo ispitati zadovoljstvo sudionika temom, sadržajem, ozračjem i organizacijom skupa u svrhu planiranja i optimiziranja budućih aktivnosti projekta.


Rezultati. Rad, s uporištem u odabranim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske, UN-a, Vijeća Europe, UNESCO-a te IFLA-e obrazlaže ostvarivanje potencijala knjižnica u malim mjestima u kontekstu ostvarivanja prava na čitanje kao kulturnog prava. Ukazuje na važnost kulturne raznolikosti te specifične mogućnosti i oblike razvoja pojedinih mjesta i regija kroz suradničke programe poticanja čitanja i svih vrsta pismenosti. Donosi rezultate ispitivanja zadovoljstva sudionika provedenim (okruglim stolom).


Društveni značaj. Razvijena kultura čitanja podrazumijeva visoku razinu (čitalačke) pismenosti, a visoka razina pismenosti nužan je preduvjet svakog napretka – ekonomskog, socijalnog, kulturnog i osobnog. Stupanj razvijenosti nekoga društva u izravnoj je vezi s razvijenošću kulture čitanja upravo zbog njezinih dugoročnih i dalekosežnih implikacija na sve segmente društva.


Originalnost/vrijednost. Rad razmatra promicanje knjige i čitanja u širem kontekstu koji bi možda mogao potaknuti knjižničare i osnivače knjižnica na promišljanje aktivnosti poticanja čitanja s novog motrišta te na ulaganje dodatnih intelektualnih i materijalnih resursa u inovativne kulturne programe u malim sredinama, ostvarene u suradnji s lokalnom zajednicom, što bi u konačnici moglo doprinijeti njihovu kulturnom, društvenom i ekonomskom razvitku i, ako se dosljedno provede, do promjene paradigme na nacionalnoj razini.

Article Details

Kako citirati
Cvitković, A., Mićanović, A. H., & Freškura, I. (2023). Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1). https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1057
Rubrika
Članci