Ime Prezime Afilijacija
Ljiljana  Aleksić Knjižnice grada Zagreba
Tatjana Aparac-Jelušić Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru (u miru)
Edita Bačić Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu
Boris Badurina Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Antal Balog Veleučilište Baltazar Krčelić Zaprešić
Mihaela  Banek Zorica Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ana Barbarić Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ivana  Bašić Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju Zagreb
Milko Belevski Gradska knjižnica Zadar
Frida Bišćan Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Boris Bosančić Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Tanja Buzina Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Drahomira Cupar Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Ivana  Čadovska Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Ljiljana  Črnjar Gradska knjižnica Rijeka
Kristina Čunović Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac
Antonia Došen Muzej za umjetnost i obrt
Božica Dragaš Knjižnice grada Zagreba
Martina  Dragija Ivanović Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Mirko Duić Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Gordana Dukić Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Darko Dukić Odjel za fiziku, Sveučilište u Osijeku
Ivančica Đukec Kero Knjižnice grada Zagreba
Snježana  Ercegovac Knjižnice grada Zagreba
Sanda Erdelez Simmons School of Library and Information Science, Boston, USA
Vera  Erl Odjel za kulturologiju, Sveučilište u Osijeku (u miru)
Marija Erl Šafar Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Ivana  Faletar Horvatić Knjižnice grada Zagreba
Sanjica Faletar Tanacković Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Kristina Feldvari Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Dunja Marija Gabriel Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Sanja Galic III. gimnazija Osijek
Gordana Gašo Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Rajka Gjurković-Govorčin Knjižnice grada Zagreba
Dejana Golenko Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci
Vesna Golubović Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Lejla Hajdarpašić Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Damir Hasenay Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sanda Hasenay Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Osijeku
Ivana  Hebrang Grgić Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mario Hibert Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Vesna  Hodak Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Dunja Holcer Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
Andrea Horić Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Aleksandra Horvat Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (u miru)
Ines  Horvat Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište u Osijeku
Tomislav Jakopec Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Srećko Jelušić Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru (u miru)
Marin Juraga Knjižnice grada Zagreba
Primož  Južnić Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Tinka Katić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Sofija Klarin Zadravec Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Alica Kolarić Gradska knjižnica Rijeka
Jasna Kovačević Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Zagreb
Dinka Kovačević Odjel za kulturologiju, Sveučilište u Osijeku (u miru)
Ivan Kraljević Sveučilišna knjižnica u Puli
Karmen Krnčević Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik
Keti Krpan Knjižnice grada Zagreba
Ljiljana  Krpeljević Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Maja  Krtalić School of Information Management, Victoria University of Wellington, New Zealand
Darko Lacović Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Jelena Lakuš Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Vlatka Lemić Hrvatski državni arhiv, Zagreb
Jelica  Leščić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb (u miru)
Srđan Lukačević Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Bojan Macan Centar za znanstvene informacije, Institut Ruđer Bošković
Dijana Machala Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Lobel  Machala Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Zagorka Majstorović Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Janja Maras Knjižnice grada Zagreba
Ivana  Martinović Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Mladen Masar Gradska knjižnica Zadar
Dina Mašina Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb
Mirta Matošić Sveučilišna knjižnica u Splitu
Marina Mihalić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb (u miru)
Jasminka Mihaljević Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Željka Miščin Knjižnice grada Zagreba
Marijana Mišetić Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Goranka Mitrović Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Svjetlana Mokriš Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Dorja Mučnjak Filozofski fakultet Zagreb, Knjižnica
Dubravka Pađen Farkaš Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Anita Papić Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Ivana  Pažur Institut Ruđer Bošković, Centar za znanstvene informacije
Franjo Pehar Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Kornelija Petr Balog Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Jelka  Petrak Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (u miru)
Aleksandra Pikić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Bernardica Plašćak Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Robert Ravnić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Kristina Romić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Dora Rubinić Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija
Dijana Sabolović-Krajina Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica
Željka Salopek Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dunja Seiter-Šverko Državni arhiv u Rijeci
Ljiljana  Siber Pravni fakultet, Sveučilište u Osijeku
Snježana  Stanarević Katavić Filozofski fakultet, Sveučiliše u Osijeku
Jadranka  Stojanovski Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Ivanka Stričević Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu; Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Alka Stropnik Knjižnice grada Zagreba
Marica Šapro-Ficović Dubrovačke knjižnice Dubrovnik
Nataša  Šarlija Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sonja Špiranec Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mirna Šušak Lukačević Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku
Verena Tibljaš Gradska knjižnica Rijeka
Marijana Tomić Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Nada Topić OŠ Vjekoslava Paraća, Solin
Gorana Tuškan Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija
Ira Tuzlančić Knjižnice grada Zagreba
Zoran Velagić Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Marina Vinaj Muzej Slavonije Osijek
Zrinka Vitković Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb
Radovan Vrana Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dina Vrkić Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ljiljana  Vugrinec Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica
Žarka Vujić Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Zagreb
Ana Vukadin Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb