Izvješće o radu Stručnog odbora za razdoblje 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.

Main Article Content

Dunja Holcer
Tatjana Aparac-Jelušić

Article Details

Kako citirati
Holcer, D., & Aparac-Jelušić, T. (2023). Izvješće o radu Stručnog odbora za razdoblje 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 347–358. Preuzeto od https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/1097
Rubrika
Dokumenti