Zagrebački bibliobus kao centar stjecanja digitalnih vještina

Main Article Content

Nika Čabrić
Tamara Kolić
Matjaž Stibilj

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati sudjelovanje Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba od 2018. do 2022. godine u projektima Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM-a) koji se bave STEMpodručjem. To su projekti „STEM revolucija se nastavlja: Knjižnice“, „Digitalni građanin“ i „Digitalne knjižnice za lokalni razvoj“. Navedeni projekti potiču korištenje digitalnih tehnologija u knjižnicama kako bi se one razvile u napredne centre za stjecanje digitalnih vještina. Pružanjem pokretne knjižnične usluge nastoje se smanjiti posljedice socijalne isključenosti te podići kvaliteta i standard života u zajednici svih građana te tako pridonijeti ostvarivanju prava svakog pojedinca na pristup informacijama, znanju i kulturi, što ujedno uključuje i predstavljanje novih tehnologija djeci koja žive i u gradskim i perifernim naseljima te pohađaju osnovne i područne škole.


Pristup/metodologija. Tijekom pet godina sudjelovanja Bibliobusne službe u projektima Instituta za razvoj i inovativnost mladih, od kojih su dvije u cijelosti obilježene epidemijom koronavirusne bolesti, prikazat će se uspješnost koja je pratila provođenje projekata kroz 2018. i 2019. te stagnacija koja je uslijedila kroz 2020. i 2021. godinu i početak revitalizacije projekta u 2022. godini. Podaci su prikupljeni u izvještajima o radu Bibliobusne službe, na mrežnim stranicama Knjižnica grada Zagreba te iz stručnih i drugih radova o Bibliobusnoj službi Knjižnica grada Zagreba.


Rezultati. Prikazom sudjelovanja u projektima nastojalo se ukazati na uspješnost njihove provedbe i odvijanje aktivnosti u skladu sa suvremenim IFLA-inim Smjernicama za pokretne knjižnice (2011). Također, aktivnosti su se temeljile na uvažavanju društvenih i demografskih promjena u lokalnoj sredini, informatizaciji knjižničnog sustava i modernizaciji informatičke opreme Bibliobusne službe i odličnoj međuinstitucionalnoj suradnji. Ukazuje se i na ono najvažnije, a to je da se pružanjem usluga pokretne knjižnične nastoje smanjiti posljedice socijalne isključenosti te podići kvaliteta i standard života u zajednici svih građana te tako pridonijeti ostvarivanju prava svakog pojedinca na pristup informacijama, znanju i kulturi, što ujedno uključuje i predstavljanje novih tehnologija djeci koja žive i u gradskim i perifernim naseljima te pohađaju osnovne i područne škole.


Društveni značaj. Uključivanjem u IRIM-ove projekte knjižnice se, a tako i pokretne knjižice, razvijaju u napredne centre za stjecanje digitalnih vještina. Društveni značaj očituje se u nastojanju smanjenja posljedica socijalne isključenosti pružanjem pokretne knjižnične usluge koja ujedno uključuje i predstavljanje novih tehnologija djeci koja žive i u gradskim i perifernim naseljima te pohađaju osnovne i područne škole.


Originalnost/vrijednost. Rad je doprinos malobrojnoj objavljenoj stručnoj literaturi o sudjelovanju Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba u projektima Instituta za razvoj i inovativnost mladih koji se bave STEM-područjem kao što su projekti „STEM revolucija se nastavlja: Knjižnice“, „Digitalni građanin“ i „Digitalne knjižnice za lokalni razvoj“.

Article Details

Kako citirati
Čabrić, N., Kolić, T., & Stibilj, M. (2023). Zagrebački bibliobus kao centar stjecanja digitalnih vještina. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 321–336. https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1042
Rubrika
Članci