Stavovi i iskustva umirovljenika Matice grada Osijeka nakon pohađanja edukacije o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama

Main Article Content

Josipa Selthofer
Ines Hocenski
Tomislav Jakopec

Sažetak

Cilj. Cilj je ovog rada utvrditi stavove i mišljenja članova Kluba umirovljenika grada Osijeka nakon edukacije provedene s ciljem obučavanja umirovljenika informacijsko-komunikacijskim vještinama.


Metodologija. Rad donosi rezultate istraživanja provedenog intervjuima i fokus-grupama među umirovljenicima, članovima Kluba umirovljenika grada Osijeka. Metodom intervjua ispitani su stavovi i mišljenja 10 umirovljenika na temu edukacije u pogledu informacijsko-komunikacijskih tehnologija tijekom ožujka 2022. godine. Nakon provedenih intervjua, fokus-grupom (1) ispitani su stavovi i mišljenja umirovljenika vezani za korištenje tehnologije u kojem je sudjelovalo 9 umirovljenika (dio kojih je pohađao edukacije, a dio ne). Naposljetku, fokus-grupom (2) u kojoj je sudjelovalo četvero umirovljenika ispitani su stavovi i mišljenja o virtualnoj stvarnosti. Ispitanici su nosili naočale i promatrali povijest Osijeka od 1920. do 2020. godine po dekadama. Točnije, promatrali su kako su izgledali predmeti, kuće, novine, namještaj i slične stvari obuhvaćene spomenutim razdobljem.


Uzorak istraživanja ograničen je na specifičnu podskupinu umirovljenika koji su ili pohađali edukaciju ili nisu, a članovi su Kluba. Rad donosi stavove i mišljenja sudionika edukacija, a nastavak je istraživanja provedenog prije edukacije (Jakopec, Selthofer i Hocenski, 2022).


Rezultati. Rezultati provedenog intervjua i fokus-grupe ukazuju na to da većina umirovljenika dijeli želju za učenjem i dodatnim informatičkim znanjem. Posjeduju barem jedan uređaj (većinom stolno računalo ili pametni telefon) preko kojeg posjećuju društvene mreže, pretražuju potrebne informacije i čitaju dnevne vijesti. Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju smatraju da im je potrebno još sličnih radionica kako bi postojeća znanja utvrdili i proširili. Nakon provedenih radionica umirovljenici su svjesni prednosti koje im donose informatička znanja te navedene spoznaje povezuju s korištenjem tehnologije tijekom pandemije bolesti COVID-19, kada im fizički odlasci na određena mjesta (primjerice liječniku) nisu bili mogući. Rezultati fokus-grupe u kojoj je promatrana 3D-stvarnost pomoću VR-naočala pokazuju kako ispitanici nisu ranije bili upoznati s pojmovima virtualne stvarnosti. Po mišljenju sudionika, radionica je trajala prekratko, osjećali su se dezorijentirano te ih se naočale nisu previše dojmile. Istaknuli su također kako su ih prekratko nosili da bi nešto istaknuli kao prednost te se ne sjećaju izloženog sadržaja, ali im je bilo zanimljivo. Većina navodi kako bi voljeli ponoviti iskustvo, ali uz bolje upute i dulje nošenje naočala.


Ograničenja. Uzorak istraživanja ograničen je na specifičnu podskupinu umirovljenika članova Kluba, nije reprezentativan za cijelu populaciju umirovljenika u gradu Osijeku ni u Republici Hrvatskoj.


Vrijednost. Rezultati istraživanja ukazuju na stavove i mišljenja osoba treće životne dobi spram edukacije u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija i virtualne stvarnosti. Rezultati istraživanja doprinose realizaciji projekta „Aktivna mirovina“.

Article Details

Kako citirati
Selthofer, J., Hocenski, I., & Jakopec, T. (2023). Stavovi i iskustva umirovljenika Matice grada Osijeka nakon pohađanja edukacije o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 25–44. https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1022
Rubrika
Članci

Reference

Jakopec, T.; J. Selthofer; I. Hocenski. Korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija među članovima „Matice umirovljenika grada Osijeka“. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske , 129-151. doi:10.30754/vbh.65.1.920
Joy, K. (2020). How to Launch a Strong VR Program in Senior Care. Health Tech. Dostupno na: URL: https://healthtechmagazine.net/article/2020/12/how-launch-strong-vr-program-senior-care-perfcon
Karpunina, A. V. i ostali. (2021). VR in social services for the elderly: opportunities and risks. Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar 01, 2021 URL: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index [ISSN 2316-1493
Liu, Q i ostali. (2020). The Effects of Viewing an Uplifting 360-Degree Video on Emotional Well-Being Among Elderly Adults and College Students Under Immersive Virtual Reality and Smartphone Conditions. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 23(3), a Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/cyber.2019.0273
Hargittai, E. i Dobransky, K. (2017). Old Dogs, New Clicks: Digital Inequality in Skills and Uses among Older Adults. Canadian Journal of Communication 42, 195–212. URL: http://doi.org/10.22230/cjc.2017v42n2a3176
Hargittai, E., Piper, A. M. i Morris M. R. (2019). From internet access to internet skills: digital inequality among older. Universal Access in the Information Society 18, 881–890. URL: https://doi.org/10.1007/s10209-018-0617-5
Hill, R., Betts, R. L., i Gardner, E. S. (2015). Older adult’s experience s and perceptions of digital technology: (dis)empowerement, wellbeing and inclusion. Computers in Human Behavio, 48,415–423.
Mirowsky, John, & Ross, Catherine. (1992). Age and depression. Journal of Health and Social Behavior, 33, 187–205.
Niehaves, B., i Plattfaut, R. (2013). Internet adoption by elderly: Employing IS technology acceptance theories for understanding the age-related digital divide. European Journal of Information Systems 23 (6), 708–726. URL: https://doi.org/10.1057/ejis.2013.19.
Ogletree, K. (2018). Virtual Reality Offers the Ability to „Travel“. URL: https://www.nextavenue.org/virtual-reality-travel/
Patrício, M. R. i Osório, A. (2016). Intergenerational learning with ICT: a case study. Studia paedagogica 21(2), 83-99.URL: www.studiapaedagogica.cz DOI: 10.5817/SP2016-2-6
Rogers, S. (2020). How Virtual Reality Is Benefiting Seniors, Forbes. (citirano: 2022–08–27). Dostupno na: URL: https://www.forbes.com/sites/solrogers/2020/02/26/how-virtual-reality-is-benefiting-seniors/?sh=7896c1d81485