Upoznajmo se osnaživanje kulturne raznolikosti i poticanje međukulturnog dijaloga u mreži Knjižnice Marina Držića

Main Article Content

Božica Dragaš
Snježana Ercegovac

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati različite programske aktivnosti mreže Knjižnice Marina Držića osmišljene u svrhu podupiranja kulturne raznolikosti, poticanja međukulturnoga dijaloga te olakšavanja integracije doseljenika u hrvatsko društvo. Ujedno se želi naglasiti dobrobit programa Erasmus+ – Obrazovanje odraslih, kojim se omogućuje suradničko učenje i poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih izvan sustava formalnoga obrazovanja.


Pristup/metodologija/dizajn. U svjetlu međunarodnih i nacionalnih, općih i knjižničarskih dokumenata, u radu se najprije daje pregled pojmovnoga određenja multikulturalnosti i interkulturalnosti, međukulturnoga dijaloga, međukulturnoga obrazovanja i međukulturne pismenosti, kao i uvid u važnost knjižnica u multikulturnom društvu. Potom se iznose primjeri programskih aktivnosti provedenih u Knjižnici Savica i Dječjoj knjižnici Marina Držića, a naposljetku i iskustvo stečeno sudjelovanjem u projektu Upoznajemo druge u Kopenhagenu, provedenome u sklopu programa Erasmus+ za 2020. godinu u svrhu razmjene iskustava s kolegama knjižničarima iz drugih zemalja koja se tiču knjižničnih programa i usluga namijenjenih migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila.


Rezultati. Pregled programskih aktivnosti dvaju ogranaka mreže Knjižnice Marina Držića te narodne knjižnice u Kopenhagenu upućuje na brojne i raznovrsne mogućnosti narodnih knjižnica da u multikulturnom okružju daju svoj doprinos poticanju multikulturalnosti i interkulturalnosti te olakšavanju integracije doseljenika.


Originalnost/vrijednost. U radu su prvi put skupno opisane programske aktivnosti mreže Knjižnice Marina Držića namijenjene doseljenicima i migrantima te programske aktivnosti namijenjene lokalnom stanovništvu u svrhu upoznavanja s drugim kulturama. Uključujući pregled programa Knjižnice Nørrebro u Kopenhagenu namijenjenih ranjivim korisničkim skupinama doseljenika i migranata, opisani primjeri mogu biti poticaj i nadahnuće drugim narodnim knjižnicama u osmišljavanju i provedbi sličnih programskih aktivnosti, a jednako tako i poticaj za uključivanje u europske programe mobilnosti u svrhu obrazovanja odraslih.

Article Details

Kako citirati
Dragaš, B., & Ercegovac, S. (2023). Upoznajmo se: osnaživanje kulturne raznolikosti i poticanje međukulturnog dijaloga u mreži Knjižnice Marina Držića. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 279–299. https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1050
Rubrika
Članci