Izazovi digitalizacije Zaštićenog fonda dječje knjige u svjetlu autorskog prava

Main Article Content

Isabella Mauro
Annemari Štimac

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati važnost digitalizacije Zaštićenog fonda dječje knjige Hrvatskog centra za dječju knjigu te istaknuti izazove i kriterije odabira naslova za digitalizaciju dječje knjige s aspekta autorskog prava.


Pristup. Rad donosi kratak povijesni pregled osnutka Zaštićenog fonda dječje knjige, razloge zbog kojih je uvršten u projekt digitalizacije starih i vrijednih knjiga Knjižnica grada Zagreba, „Digitalizirana zagrebačka baština“ te ističe probleme stjecanja prava iskorištavanja autorskih djela. Pojašnjeni su osnovni pojmovi autorskog prava koji su važni prilikom digitalizacije djela te iznesene novosti vezane za digitalizaciju u Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2021. godine.


Rezultati. U radu su predstavljeni rezultati digitalizacije Zaštićenog fonda dječje knjige u petnaestogodišnjem razdoblju uz cjelovitu bibliografiju digitaliziranih knjiga za djecu i mlade koje su digitalizirane u okviru projekta „Digitalizirana zagrebačka baština“ te su prikazani primjeri dobivanja prava iskorištavanja autorskog djela.


Društveni značaj. Digitalizacija Zaštićenog fonda dječje knjige Hrvatskog centra za dječju knjigu, kao vrijedan segment hrvatske kulturne baštine, kroz projekt „Digitalizirana zagrebačka baština“ Knjižnica grada Zagreba dio je važnog društveno-kulturnog procesa zaštite i očuvanja starih i vrijednih knjiga te njihove lakše i brže dostupnosti široj javnosti.


Originalnost/vrijednost. Rad pridonosi boljem razumijevanju važnosti digitalizacije starih i vrijednih knjiga, posebice dječjih knjiga. U radu se tumače osnovni elementi autorskog prava, što pridonosi lakšem pristupanju rješavanja pitanja autorskog prava pisaca i ilustratora koji su jednakovrijedni autori hrvatske dječje knjige.

Article Details

Kako citirati
Mauro, I., & Štimac, A. (2023). Izazovi digitalizacije Zaštićenog fonda dječje knjige u svjetlu autorskog prava. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 261–278. https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1047
Rubrika
Članci
Biografije autora

Isabella Mauro, Knjižnice grada Zagreba

Viša knjižničarka

Annemari Štimac, Knjižnice grada Zagreb

Viša knjižničarka