Tjedan zabranjenih knjiga u hrvatskim narodnim knjižnicama

Main Article Content

Jelena Lakuš
http://orcid.org/0000-0002-1161-5444
Katarina Baričević

Sažetak

Cilj. Cilj je istraživanja utvrditi obilježavaju li i kako hrvatske narodne knjižnice Tjedan zabranjenih knjiga, manifestaciju koja, obično u posljednjem tjednu rujna, slavi slobodu čitanja.


Pristup/metodologija/dizajn. Najprije su, pretraživanjem mrežnih stranica knjižnica, kao i njihovih Facebook profila, pronađene knjižnice koje obilježavaju Tjedan zabranjenih knjiga. Dodatno je, prema točno određenim ključnim riječima, pretražen i Google. Nakon toga provedena je sadržajna analiza prikupljenih vijesti i objava. Istraživanje je najprije provedeno tijekom listopada 2021. godine, a potom ponovljeno krajem rujna i početkom listopada 2022. godine. Cilj je bio utvrditi jesu li u međuvremenu još neke narodne knjižnice obilježile tu manifestaciju.


Rezultati. Istraživanjem se utvrdilo da samo dvadeset narodnih knjižnica (od njih 234) obilježava Tjedan zabranjenih knjiga, što čini samo 8,55 % svih narodnih knjižnica. Najstarija mrežno dostupna vijest o obilježavanju te manifestacije datira iz 2011. godine, iz čega zaključujemo da se Tjedan zabranjenih knjiga u nas obilježava tek posljednjih desetak godina, a ondje gdje se obilježava čini se to često bez kontinuiteta. Način obilježavanja također je još uvijek vrlo skroman pa je uočeno samo nekoliko kreativnijih primjera. Iz navedenog se može zaključiti da se Tjedan zabranjenih knjiga u hrvatskim narodnim knjižnicama još ne obilježava u većoj mjeri te da taj projekt u nas nije u potpunosti zaživio.


Ograničenja. Zbog velikog broja knjižnica u Hrvatskoj istraživanje je ograničeno samo na narodne knjižnice. Također, iako se koristilo nekoliko načina evidentiranja knjižnica koje obilježavaju Tjedan zabranjenih knjiga, kao i različite strategije pretraživanja, vrlo je vjerojatno da one nisu jedine.


Praktična primjena. U radu su predstavljene različite mogućnosti i načini obilježavanja Tjedna zabranjenih knjiga. Rad je ujedno poziv ostalim knjižnicama da se priključe proslavi slobode čitanja i otvorenog pristupa informacijama.


Društveni značaj. Rad upućuje na važnu ulogu narodnih knjižnica, kao i knjižnica općenito, u borbi protiv cenzure pisane riječi, kao i u zagovaranju ideje slobode čitanja i intelektualnih sloboda općenito te tako i na njihovu važnu ulogu u izgradnji i razvoju demokratskog društva.


Originalnost/vrijednost. Originalnost rada ogleda se u tome što se u njemu predstavlja istraživanje čija tematika nije dovoljno zastupljena u Hrvatskoj. Do sada još nije učinjeno slično istraživanje o obilježavanju Tjedna zabranjenih knjiga u Hrvatskoj.


Članak nastao je na temelju diplomskog rada Katarine Baričević koji je značajno dorađen. Rad pod naslovom „Tjedan zabranjenih knjiga u hrvatskim knjižnicama“ obranjen je na Filozofskom fakultetu u Osijeku 28. listopada 2021. Mentorica je bila profesorica Jelena Lakuš.

Article Details

Kako citirati
Lakuš, J., & Baričević, K. (2023). Tjedan zabranjenih knjiga u hrvatskim narodnim knjižnicama. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(1), 73–103. https://doi.org/10.30754/vbh.66.1.1029
Rubrika
Članci

Reference

Literatura

Barbarić, A.; I. Hebrang Grgić; A. Horvat, Aleksandra. (2012). Deset godina okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama : analiza zbornika i programa. U: A. Barbarić i I. Hebrang Grgić (ur.). Slobodan pristup informacijama: 11. okrugli stol: zbornik radova (str. 73-97). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Brajković, M. (2020). Osporavane knjige u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 19. i 20. stoljeća: diplomski rad. Zagreb: Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Izvanredni studij bibliotekarstva. Dostupno i na: https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/islandora/object/ffzg%3A1483/datastream/PDF/view [citirano: 2022-10-10].

Burr Gerrard, D. (2014). Animal Farm: Banned by the Soviets, Promoted by the CIA. [citirano: 2021-10-22]. Dostupno na: https://pen.org/animal-farm-banned-by-the-soviets-promoted-by-the-cia/.

Horvat, A. (2000). Slobodan pristup informacijama. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3: 23-28.

Horvat, A. (2002). Hrvatsko knjižničarsko društvo i slobodan pristup informacijama. [citirano: 2022-10-01]. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/Horvat2002.htm.

IFLA-in etički kodeks (2012). IFLA-in etički kodeks za knjižničare i ostale informacijske djelatnike. [citirano: 2022-10-01]. Dostupno na: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/codesofethics/croatiancodeofethicsfull.pdf.

Karolides, J. N.; M. Bald; D. B. Sova (2011). 120 Banned Books: Censorship Histories of World Literature. New York: Checkmark Books.

Konjicija-Kovač, A. (2019). Slobodan pristup informacijama u knjižnicama u okvirima međunarodnih dokumenata: između javnosti i privatnosti. Bosniaca 24: 9-16. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/230684 [citirano: 2021-09-12].

Lešaja, A. (2012). Uništavanje knjiga u Hrvatskoj 1990-ih. Zagreb: Profil.
Panić, M. (2017). Cenzura odozgo: prilog teorijskoj raspravi o cenzuri. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 4: 25-44. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/195919 [citirano: 2021-09-12]

Pavić, K. (2019). Osporavanje i zabranjivanje knjiga u SAD-u: diplomski rad. Zagreb: Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Smjer bibliotekarstvo. Dostupno i na: https://core.ac.uk/download/pdf/233000104.pdf [citirano: 2022-10-10].

Stipčević, A. (1992). Cenzura u knjižnicama. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti.

Stipčević, A. (1994). O savršenom cenzoru iliti Praktički priručnik za borbu protiv štetnih knjiga i njihovih autora. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.

Stipčević, A. (2000a). Popis zabranjenih knjiga iz 1942. : prilog povijesti čišćenja knjižnica od nepodobnih knjiga u Hrvatskoj. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3: 91-97.

Stipčević, A. (2000b). Sudbina knjige. Lokve: Naklada Benja.

Stipčević, A. (2000c). Zabranjene knjige u franjevačkim knjižnicama u Hrvatskoj. U: D. Pasarić (ur.). Knjižnica Franjevačkog samostana Kloštar Ivanić (str. 15 – 20). Kloštar Ivanić: Franjevački samostan.
Stipčević, A. (2004). Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knjiga I. Srednji vijek. Zagreb: Školska knjiga.

Stipčević, A. (2005). Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knjiga II. Od glagoljskog prvotiska (1483) do hrvatskoga narodnog preporoda (1835). Zagreb: Školska knjiga.
Stipčević, A. (2006). Povijest knjige. 2. dopunjeno izdanje. Zagreb: Matica hrvatska.

Stipčević, A. (2008.). Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knjiga III. Od početaka hrvatskoga narodnog preporoda (1835.) do danas. Zagreb: Školska knjiga.

Vegh, Ž. (2015). Sudbina hrvatskih knjiga kršćanske tematike i nadahnuća u Gradskoj knjižnici u Zagrebu u doba komunizma. Kroatologija 6, 1-2: 27-93. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/clanak/227994 [citirano: 2021-09-12].

Vujić, M. (2000). Zatvoreni fond cenzuriranih knjiga u praksi jedne knjižnice. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3: 98-118.

Mrežni izvori
American Booksellers Association (2018). Industry News. Banned Books Announces 2018 Theme. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: https://www.bookweb.org/news/banned-books-week-announces-2018-theme-103840.
American Booksellers Association (2019). Peroni, M. Banned Books Announces 2019 Theme. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: https://www.bookweb.org/news/banned-books-week-announces-2019-theme-571957.
American Booksellers Association (2021). Bond, M. Banned Books Week Announces 2021. Theme: Books Unite Us. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: https://www.bookweb.org/news/banned-books-week-announces-2021-theme-books-unite-us-1625561.

ArchDaily Editorial Team (2017). Parthenon of Books Constructed from 100 000 Banned Books Rises at Nazi Book Burning Site in Germany. [citirano: 2021-11-04]. Dostupno na: https://www.archdaily.com/875525/parthenon-of-books-constructed-from-100000-banned-books-rises-at-nazi-book-burning-site-in-germany.
Banned & Challenged Books: a Website of the ALA Office for Intellectual Freedom (1996-2022). Banned Books Week, September 18-24. Books Unite Us. Censorship Divides Us. [citirano: 2022–09-23]. Dostupno na: https://www.ala.org/advocacy/bbooks/banned

Banned and Challenged Books: a Website of the ALA Office for Intelectual Freedom (1996-2022). Banned Books Week Display Ideas. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: https://www.ala.org/advocacy/bbooks/bannedbooksweek/ideasandresources/display.

Banned & Challenged Books: a Website of the ALA Office for Intellectual Freedom (1996-2022). Top 10 Most Challenged Books Lists. [citirano: 2022-10-29]. Dostupno na: https://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks/top10.

Banned and Challenged Books: a Website of the ALA Office for Intelectual Freedom (2015). Pekoll, K.; K. Lechtenberg. Banned Book FAQ. [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://www.ala.org/advocacy/bbooks/bannedbooksweek/ideasandresources/colleaguesqanda.

Banned Books Week (s.a.). The Coalition Sponsors. [citirano: 2022–09-17]. Dostupno na: https://bannedbooksweek.org/sponsors/.

Banned Books Week (s.a.). Virtual Read-out Videos. [citirano: 2021-10-22]. Dostupno na: https://bannedbooksweek.org/videos/.

Dilworth, D. (2016). Banned Books Week 2016. Theme: Diversity. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: https://www.adweek.com/galleycat/banned-books-week-2016-theme-diversity/116638.

Dječja knjižnica Pula (2021). Facebook objave – #tjedanzabranjenihknjiga, 27. rujna 2021., 29. rujna 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/djecjaknjiznica.pula/posts/pfbid022iyQLonEhwGrTAGSobGWXJhvUVQcJALg4fxRJgojZL2JWPRbNfh6eKEQSjZEmztZl

Dječja knjižnica Pula (2021). Facebook objave - #zabranjeneknjige, 2. listopada 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/djecjaknjiznica.pula/posts/pfbid0C8hPgm6DCp5SKDku3CqpFV53gCgxuUhJxzeqzZ7z2isunqpprTymHZA8gzzBQSHLl

Etički kodeks (2002). Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/.
FIRE: Foundation for Individual Rights and Expression (2020). Farmer, J. 'Censorship is a Dead End': Banned Books Week 2020 theme announced. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na:
‘Censorship Is a Dead End’: Banned Books Week 2020 theme announced! (thefire.org)

Freedom to Read Foundation (s.a.). Judith Krug Fund Banned Books Week Event Grants. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: https://www.ftrf.org/page/Krug_BBW.

Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo (2020, 2021). Facebook objave. Tjedan zabranjenih knjiga, 29. rujna 2020., 26. rujna 2021., 27. rujna 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/djknjiznica/posts/2460905600720062.

Gradska knjižnica i čitaonica Ilok (2013). Facebook objave, 24. rujna 2013. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/GradskaKnjiznicaICitaonicaIlok/photos/a.492229787493519/559056127477551/.

Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg (2014). Facebook objave, 24. rujna 2014. [citirano: 2022-09-27]. Dostupno na: https://www.facebook.com/page/294473120651850/search/?q=TJEDAN%20ZABRANJENIH%20KNJIGA.

Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof (2015). Facebook objave, 27. rujna 2015. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1047827698590560&id=688995271140473.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula (2020). Novosti. Tjedan zabranjenih knjiga. [citirano: 2021-10-25]. Dostupno na: https://www.gkc-pula.hr/hr/novosti/2311/tjedan-zabranjenih-knjiga/.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula (2021). Novosti. Tjedan zabranjenih knjiga. Cenzura nas razdvaja, knjiga nas spaja, 2021. [citirano: 2021-10-30]. Dostupno na: https://www.gkc-pula.hr/hr/novosti/2577/cenzura-nas-razdvaja-knjiga-nas-spaja/.

Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca (2021). Facebook objava. Tjedan zabranjenih knjiga, 30. rujna 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/Gradska-knji%C5%BEnica-Grada-Donjeg-Miholjca-96338243810620/photos/4173679009409845.

Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac (2022). Izložba „Tjedan zabranjenih knjiga“. [citirano: 2022-09-29]. Dostupno na: https://gkka.hr/?p=7537.
Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac (2021). Facebook objave, 1. listopada 2021., 27. rujna 2022. [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/profile/100064033690963/search/?q=tjedan%20zabranjenih%20knjiga.

Gradska knjižnica Ivanić-Grad (2020). Facebook objave. Dođi u Gradsku i čitaj zabranjeno!, 28. rujna 2020. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3569291046471139&id=248190998581177.

Gradska knjižnica Ogulin (2020). Novosti. Tjedan zabranjenih knjiga, 28. rujna 2020. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: https://gkc-ogulin.hr/nekategorizirano/tjedan-zabranjenih-knjiga/.
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (2021). Izložba povodom Tjedna zabranjenih knjiga, 24. rujna 2021. [citirano: 2021-10-30]. Dostupno na: https://www.gskos.unios.hr/index.php/izlozba-povodom-tjedna-zabranjenih-knjiga/.
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (2021). Izložba povodom Tjedna zabranjenih knjiga, 27. rujna 2021. [citirano: 2021-11-01]. Dostupno na: https://www.facebook.com/page/252548464838705/search/?q=tjedan%20zabranjenih%20knjiga.

Gradska knjižnica Krapina (2015). Facebook objave, 25. rujna 2015. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/gkkr.hr/photos/a.187833814667014/838239196293136/.
Gradska knjižnica Pula (2021). Facebook objave, 30. rujna 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/gkcpula/posts/3336634893128195.
Gradska knjižnica Pula. YouTube (2013). Tjedan zabranjenih knjiga: čitanje iz romana Vrli novi svijet Aldousa Huxleyja, 30. rujna 2013. [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=Q7f7bImEAA4.
Gradska knjižnica Pula (2020, 2021). Facebook objave – #tjedanzabranjenihknjiga, 28. rujna 2020., 29. rujna 2020., 30. rujna 2020., 1. listopada 2020., 2. listopada 2020., 27. rujna 2021., 30. rujna 2021., 2. listopada 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na:
https://www.facebook.com/djecjaknjiznica.pula/posts/pfbid022iyQLonEhwGrTAGSobGWXJhvUVQcJALg4fxRJgojZL2JWPRbNfh6eKEQSjZEmztZl

Gradska knjižnica Rijeka [s.a.]. Magazin GKR-a. [citirano: 2022-09-15]. Dostupno na: https://gkr.hr/O-nama/Projekti-i-akcije/Magazin-GKR-a.
Gradska knjižnica Rijeka (2013). Zuber, Nevena. Dječje knjige koje su bile zabranjene. Magazin GKR-a, 20. srpnja 2013. [citirano: 2022-09-15]. Dostupno na: https://gkr.hr/Magazin/Teme/Djecje-knjige-koje-su-bile-zabranjene.
Gradska knjižnica Rijeka (2017). Cmuk, Miroslav. Lektirizam #20: Tabu teme i motivi (2). Magazin GKR-a, 4. studeni 2017. [citirano: 2022-09-15]. Dostupno na: https://gkr.hr/Magazin/Teme/Lektirizam-20-Tabu-teme-i-motivi-2.
Gradska knjižnica Rijeka (2017). Lukšić, Irena. Pustolovine čuvenih djela: „Doktor Živago“ Borisa Pasternaka. Magazin GKR-a, 10. listopada 2017. [citirano: 2022-09-15]. Dostupno na: https://gkr.hr/Magazin/Teme/Pustolovine-cuvenih-djela-Doktor-Zivago-Borisa-Pasternaka.
Gradska knjižnica Velika Gorica (2021). Tjedan zabranjenih knjiga, 28. rujna 2021. [citirano: 2021-10-26]. Dostupno na: https://www.knjiznica-vg.hr/tjedan-zabranjenih-knjiga/.

How do virtual escape rooms work?: Clue Chase. Online Games. [citirano: 2021-10-25]. Dostupno na: https://cluechase.com/how-do-virtual-escape-rooms-work/.

IFLA Code of Ethics (2012). IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers (full version). [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://www.ifla.org/publications/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-information-workers-full-version/.

Intellectual Freedom Blog: The Office for Intellectual Freedom of the American Library Association (2018). Dear Banned Author: a Collection of 29 Powerful Letters. [citirano: 2021-10-22]. Dostupno na: https://www.oif.ala.org/oif/?p=15769.

International Literacy Association (2017). O' Donnell, A. Banned Books Week 2017: Celebrating the Power of Words. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: https://www.literacyworldwide.org/blog%2Fliteracy-now%2F2017%2F09%2F26%2Fbanned-books-week-2017-celebrating-the-power-of-words.

Jozlyn, H. (2021). Banned Books Week 2021: Harry Potter: The Most Challenged Book of the 21st Century. [citirano: 2022–09-17]. Dostupno na: https://www.toledolibrary.org/blog/harry-potter-the-most-challenged-book-of-the-21st-century.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (2012). Izložba povodom Tjedna zabranjenih knjiga u izlozima Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, 2. listopada 2012. [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/vijesti/izlozba-povodom-tjedna-zabranjenih-knjiga-u-izlozima-knjiznice-i-citaonice-fran-galovic-koprivnica/.
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (2021). Ciklus “Godišnja doba s Harryjem Potterom” nastavljen radionicom “Jesen u Hogwartsu”, 13. listopada 2021. [citirano: 2022-09-29]. Dostupno na: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/vijesti/ciklus-godisnja-doba-s-harryjem-potterom-nastavljen-radionicom-jesen-u-hogwartsu/.
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (2021). Dobrodošli na Odjel zabranjenih knjiga, 28. listopada 2021. [citirano: 2022-09-29]. Dostupno na: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/vijesti/dobrodosli-na-odjel-zabranjenih-knjiga/.
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (2022). Otvorene prijave za jesensku Harry Potter radionicu! Harry Potter radionica Jesen u zabranjenoj šumi, 29. rujna 2022. [citirano: 2022-09-29]. Dostupno na: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/vijesti/otvorene-prijave-za-jesensku-harry-potter-radionicu/.
Knjižnica Galženica Velika Gorica (2021). Facebook objave. Tjedan zabranjenih knjiga, 28. rujna 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1803933916473858&id=378616322338965.

Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac (2015). Facebook objave, 28. rujna 2015. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=891982230878922&id=158158337594652.
Knjižnica „Nikole Zrinski“ Čakovec (2021). Facebook objave, 29. rujna 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/KnjiznicaNikolaZrinskiCakovec/posts/pfbid0Y9pTfXS3dHohZj3oRiyhvUasJeshjkQN7Hf3MBBGqXfGs1AGPJQ9JLBxU67mLiLEl

Knjižnice grada Zagreba (2022). Događanja. Noć knjige 2022. [citirano: 2022-09-15]. Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/noc-knjige-2022/59969.

Knjižnice grada Zagreba. Gradska knjižnica (2022). Događanja. Noć knjige u Gradskoj knjižnici, 22. travnja 2022. – 25. travnja 2022. [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/noc-knjige-u-gradskoj-knjiznici-60310/60310.
Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica „Kustošija“ (2015). Događanja. Čitajte zabranjeno! – Tjedan zabranjenih knjiga, 27. rujna 2015. [citirano: 2021-10-23]. Dostupno na: http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/citajte-zabranjeno-tjedan-zabranjenih-knjiga/27358.
Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica „Kustošija“ (2022). Cenzura slobode – zabranjene knjige, 19. travnja 2022. – 24. travnja 2022. [citirano: 2022-10-23]. Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/cenzura-slobode-zabranjene-knjige-60306/60306.
Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Prečko (2022). Događanja. Ove knjige (ne)čitaj!. 22. travnja 2022. – 31. svibnja 2022. [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/ove-knjige-ne-citaj/60357.

Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Tina Ujevića (2021). Facebook objave, 28. rujna 2021.
[citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/profile/100064469333285/search/?q=tjedan%20zabranjenih%20knjiga.

Knjižnica.hr. Portal narodnih knjižnica (2017). [citirano: 2021-10-22]. Dostupno na: https://www.knjiznica.hr/adresar.

Knjižnica.hr. Portal narodnih knjižnica (2017). Adresar narodnih knjižnica. [citirano: 2021-10-22]. Dostupno na: https://www.knjiznica.hr/export.

Medjimurje.info. Kultura (2021). Tjedan zabranjenih knjiga u Knjižnici „Nikola Zrinski“ Čakovec, 30. rujna 2021. Dostupno na: Tjedan zabranjenih knjiga u Knjižnici „Nikola Zrinski“ Čakovec - Međimurje info (medjimurje.info)

Mjesec hrvatske knjige (2022). Mjesec hrvatske knjige. Kronološki pregled. [citirano: 2022–09-17]. Dostupno na: https://www.mhk.hr/dva.

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar (2015). Facebook objave. Banned Books Week, 27. rujna 2015. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/page/453610554700646/search/?q=TJEDAN%20ZABRANJENIH%20KNJIGA.

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar (2020). Virtualne izložbe. Zabranjeno čitanje: kulturom protiv cenzure, 12. svibnja 2020. [citirano: 2022-09-29]. Dostupno na: https://knjiznica-bjelovar.hr/virtualne-izlozbe/zabranjeno-citanje-kulturom-protiv-cenzure/?fbclid=IwAR22sr7Hh449DyBtg_B7c0MtIdI9ROO8xEpJzlxYfbZlSS9s_Z6OOdxkLF8.

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar (2021). Facebook objave. Zabranjeno čitanje: kulturom protiv cenzure, 27. rujna 2021. [citirano: 2021-10-15]. Dostupno na: https://www.facebook.com/nkppBj/posts/4542425602485767.

Noć knjige (2017). O Noći knjige. [citirano: 2022–09-17]. Dostupno na: https://nocknjige.hr/tekstx.php?k=50&id=16.

Noć knjige (2022). Zabranjene knjige - Maus: Slatina. [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://nocknjige.hr/program.php?program_id=7362.
Općina Blato (2011). Tjedan zabranjenih knjiga, 27. rujna 2011. [citirano: 2022-10-15]. Dostupno na: https://www.blato.hr/vijesti-a/kultura-a/tjedan-zabranjenih-knjiga.
Pauli, M. Vatican appoints official Da Vinci Code debunker. The Guardian, 15 March .2005. [citirano: 2022–09-17]. Dostupno na: https://www.theguardian.com/books/2005/mar/15/catholicism.religion.

Standard za narodne knjižnice (2021). Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Narodne novine 103. [citirano: 2022–10-17]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html.

Ursuline College. Ralph M. Besse Library (Last Updated 2022). History of Banned Book Week. [citirano: 2022–09-17]. Dostupno na: https://libraryguides.ursuline.edu/banned_books.

Tikkanen, Amy (2022). „J. K. Rowling“. U: Britannica, The Editors of Encyclopaedia Brittanica. Dostupno na: https://www.britannica.com/biography/J-K-Rowling.