Časopisi

 • Vjesnik bibliotekara Hrvatske  VBH je stručni časopis Hrvatskog knjižničarskog društva. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. 

  Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: Scopus (2009. nadalje), Library and Information Science Abstracts - LISA (2014. nadalje), Library, Information Science & Technology Abstracts - LISTA (2004. nadalje) i Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) (2014. nadalje).

  Do 2018. časopis je izlazio 4 puta godišnje. Od 2018. izlazio je polugodišnje (godišnje 2 broja), a od 2022. izlazit će tri puta godišnje. Ukoliko nije drugačije naznačeno, prilozi za broj 1/2023 primaju se do 1. veljače, za broj 2/2023. do 1 svibnja, a za broj 3/2023. primaju se do 1. kolovoza 2023.

  Narudžbe za pretplatu primaju se na e-mail adresu Hrvatskoga knjižničarskog društva: hkd@hkdrustvo.hr.

  ISSN 0507-1925 (Tisak)

  ISSN 1334-6938 (Online)

 • HKD Novosti

  Glasilo HKD Novosti (ISSN 1331-808X) izlazi 3 do 4 puta godišnje od 1994. Člankom 15 Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva propisano je da ih svi članovi Društva besplatno dobivaju. Osim toga, od broja 15 (veljača 2001.) na mrežnim stanicama Društva izlazi i njihovo elektroničko izdanje (ISSN 1333-9575), a od broja 39 (travanj 2008.) izlazi isključivo u elektroničkom obliku.

  HKD Novosti donose najnovije informacije iz knjižničarstva kroz svoje stalne rubrike: intervjui s istaknutim domaćim i stranim knjižničarskim stručnjacima, izvješća o sastancima i odlukama izvršnih tijela Društva, pregled događanja iz regionalnih društava, izvješća sa sastanaka Hrvatskoga knjižničnog vijeća i vijesti o međunarodnim zbivanjima s naglaskom na one iz IFLA-e i EBLIDA-e. Uz to HKD Novosti donose i pregled događanja iz hrvatskih knjižnica te prikaz održanih skupova i predavanja. Redovito se objavljuju i popisi novoizašlih naslova s područja knjižničarstva kao i obavijesti iz djelokruga rada srodnih udruga.

  Arhiva HKD Novosti (do 2024) nalati se na: https://arhiva.hkdrustvo.hr