Kako su srednjoškolski knjižničari obilježili „Godinu čitanja 2021.“? Analiza medijskih sadržaja odabranih mrežnih stranica srednjih škola u Republici Hrvatskoj

Main Article Content

Alta Pavin Banović
Tijana Vukić

Sažetak

Cilj. Predstaviti načine poticanja čitanja i razvijanja čitalačke pismenosti učenika srednjih škola u Godini čitanja 2021. godine, prema objavljenim medijskim sadržajima na mrežnim stranicama srednjih škola čiji su autori knjižničari.


Pristup/metodologija/dizajn. Provedeno je istraživanje interdisciplinarno, pripada informacijskim i komunikacijskim znanostima – medijskim studijama i knjižničarstvu. Kvalitativnom metodom analizirani su medijski sadržaji, tekstovi s fotografijama čijisu autori školski knjižničari objavljeni povodom obilježavanja Godine čitanja na mrežnim stranicama srednjih škola u Istarskoj, Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Rezultati. Medijski je sadržaj pronađen na manje od trećine (N = 34) ukupnog broja srednjoškolskih mrežnih stranica u navedenim županijama (110), a u 95 zapisa ukupno je objavljeno 225 fotografija. Funkcija je teksta u načelu informativna, a knjižničari su vijestima, promotivnim i pozivnim tekstovima obavještavali javnost o aktivnostima poticanja čitanja u školama. Središnji su tematski korpusi promocije knjiga i književni susreti, obilježavanje obljetnica i prigodnih dana, projekti, nagradni natječaji i izložbe. Broj je fotografija objavljenih uz pojedini tekst različit, one su u načelu dokumentarističke i bilježe prigodne događaje u školskom prostoru i lokalnoj zajednici, a središnji su akteri učenici, nastavnici i književnici.


Ograničenja. Budući da je analizirana tek četvrtina ukupnoga broja mrežnih stranica srednjih škola u Hrvatskoj, a udio ostalih na kojima je objavljen sadržaj te tematike ne može se procijeniti, rezultati istraživanja ne mogu se generalizirati.


Praktična primjena. Istraživanje je usmjereno knjižničarima i drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima u srednjim školama kao putokaz za organiziranje budućih aktivnosti poticanja čitanja i razvijanja čitalačke pismenosti učenika te kao poticaj srednjoškolskome knjižničarstvu za aktivniju komunikaciju o tim, ali i drugim važnim temama na mrežnim stranicama škola.


Originalnost/vrijednost. Riječ je o prvom znanstvenom istraživanju medijskih sadržaja na mrežnim stranicama srednjih škola o knjižničarskoj odgojno-obrazovnoj djelatnosti razvoja kulture čitanja učenika koji može poslužiti kao polazište za buduće slične studije.

Article Details

Kako citirati
Pavin Banović, A., & Vukić, T. (2023). Kako su srednjoškolski knjižničari obilježili „Godinu čitanja 2021.“? Analiza medijskih sadržaja odabranih mrežnih stranica srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(3), 89–118. https://doi.org/10.30754/vbh.66.3.1072
Rubrika
Članci

Reference

Adler, M. J. and C. Van Doren (2014). How to read a book: The classic guide to intelligent reading. New York: Simon and Schuster.

Antulov, Z. (2021). Poticanje čitanja kod studenata kao jedna od zadaća suvremenih visokoškolskih knjižnica. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 64, 2: 265-284. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/269699

Artelt, C.; Schiefele, U. and W. Schneider (2001). Predictors of reading literacy. European Journal of Psychology of Education, 16: 363-383.

Baba, S. J. and S. A. Ganaie (2019). Utilization of Library Website(s) in Higher Educational Institutions. Library Philosophy and Practice. Dostupno na:

https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2554

Benko, A. (2021). Čitanje na daljinu u vrijeme epidemije. Varaždinski učitelj, 4, 7: 198-203. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/261452

Benkoč Sušnik, A. (2021). Uvođenje poboljšanja na području čitalačke pismenosti. Varaždinski učitelj, 4, 7: 700-707. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/264552

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. Glencoe, IL: The Free Press.

Cline, F.; C. Johnstone and T. King (2006). Focus group reactions to three definitions of reading (as originally developed in support of NARAP goal 1). Minneapolis, MN: National Accessible Reading Assessment Projects.

Čitajmo da ne ostanemo bez riječi, Nacionalna strategija poticanja čitanja 2017/2022. (2017). Zagreb: Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. [citirano: 2021-07-15]. Dostupno na: https://min-kulture.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nacionalna%20strategija%20poticanja%20%C4%8Ditanja_tekst.pdf

Dictionary of Media Studies. (2006). (first edition). A & C Black Publishers Ltd.

Faletar, S.; K. Golub i A. Sudarević (2003). Smjernice za izradu mrežnih stranica školskih knjižnica: usporedba hrvatskih i stranih primjera. In: B. Šušnjić; Đ. Franko i T. De Canziani Jakšić (eds). XIV. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske – Crikvenica 2002. zbornik radova (Pp 75-88). Rijeka: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, Zavod za unapređivanje školstva, Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci. [citirano: 2021-10-24]. Dostupno na: http://library.foi.hr/knjige/knjiga.aspx?C=1938&broj=1&stranica=00077

Fištrek, I. (2018). Kroz Gradsku knjižnicu do mature: petogodišnjica projekta za srednjoškolce. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 61, 2: 419-436. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno i na: https://doi.org/10.30754/vbh.61.2.701

Galić, S. (2012). Suvremeno školsko knjižničarstvo. Život i škola, 68, 28: 207-217. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/95252

Grabe, W. P. and F. L. Stoller (2013). Teaching and researching: Reading (second edition). Routledge.

Grmuša, T.; G. Popović i M. Banek Zorica (2016). Percepcija kriterija selekcije vijesti kod novinara u hrvatskim dnevnim novinama. Medijska istraživanja 22, 2: 27-43. [citirano: 2021-07-15]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/171568

Guthrie et al. (2004). Guthrie, J. T.; A. Wigfield; P. Barbosa; K. C. Perencevich; A. Taboada; M. H. Davis; N. T. Scafiddi and S. Tonks. Increasing reading comprehension and engagement through concept-oriented reading instruction. Journal of educational psychology, 96, 3: 403.

Halmi, A. (2003). Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Hemmerechts, K.; O. Agirdag and D. Kavadias (2017). The relationship between parental literacy involvement, socio-economic status and reading literacy. Educational Review, 69, 1: 85-101.

Hill, G. M.; M. Tucker and J. Hannon (2010). An evaluation of secondary school physical education websites. The Physical Educator, 67, 3: 114-127. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno na: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1040.1205&rep=rep1&type=pdf

IFLA-ine smjernice za školske knjižnice. (2016). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Jukić, K. (2022). Pišem priču, čitam priču: projekt školskih knjižničara. Novi uvez, 20, 38: 36-43. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/291166

Jurišić, J. (2007). Definiranje masovnih medija tisak i internet. In: M. J. Mataušić (eds). Komunikacijske znanosti - Znanstvene grane i nazivlje, zbornik radova Znanstvenog kolokvija Hrvatski studiji (Pp 98-109). Zagreb: Hrvatski studiji.

Kahan, D. and T. L. McKenzie (2020). School websites: a physical education and physical activity content analysis. Journal of School Health, 90, 1: 47-55. DOI: 10.1111/josh.12851

Klak Mršić, I.; K. Krpan i J. Pisačić (2022). Provedeni projekti poticanja čitanja u Godini čitanja u Knjižnici Selčina, Knjižnici Dubec i Knjižnici Jelkovec. Novi uvez, 20, 37: 13-19. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/280236

Kraljić, D. (2022). Poticanje čitanja u krugu obitelji putem programa „Vrećica pričalica“ Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 65, 3: 301-315. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno i na: https://doi.org/10.30754/vbh.65.3.987

Koyuncu, İ. and T. Fırat (2020). Investigating reading literacy in PISA 2018 assessment. International Electronic Journal of Elementary Education, 13, 2: 263-275.

Kunczik, M. i A. Zipfel (2005). Uvod u znanost o medijima i komunikologiju. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert.

Leburić, A. and N. Nekić (2018). Qualitative approaches in media research. Papers on Philosophy, Psychology, Sociology and Pedagogy 25, 2: 253-270. doi.org/10.15291/radovifpsp.2584

Leburić, A. i N. Nekić (2001). Kvalitativni pristupi u medijskim istraživanjima. RFFZd, 40, 17: 253-270.

Lukačević, S.; K. Petr Balog i D. Radmilović (2021). Čitanje u doba „korone“: Čitateljske navike građana Republike Hrvatske tijekom pandemije bolesti COVID-19. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 64, 2: 1-32. [citirano: 2022–07–14]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/269685

Macnamara, J. (2005). Media Content Analysis: Its Uses; Benefits and Best Practice Methodology. Asia Pacific Public Relations Journal 6, 1: 1-34. [citirano: 2021-10-02]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/267387325_Media_Content_Analysis_Its_Uses_Benefits_and_Best_Practice_Methodology

Malović, S. (2005). Osnove novinarstva. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Malović, S. (ed). (2010). Masovno komuniciranje. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, Sveučilište Sjever.

Marmlić, J. (2022). Čitanjem do suradnje. Varaždinski učitelj, 5, 9: 17-21. [citirano: 2023-02-03]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/271800

Martinović, I.; I. Grgić i E. Kotromanović (2019). Užitak u čitanju: teme u literaturi za mlade objavljenoj u Hrvatskoj 2016.-2019. godine. Anafora 6, 2: 287-328. [citirano: 2022-07-14]. Dostupno na: doi.org/10.29162/ANAFORA.v6i2.1

Mauro, I. (2022). Poticanje čitanja u Knjižnicama grada Zagreba kroz dječji žiri nagrada „Grigor Vitez“. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 65, 1: 381-396. [citirano: 2023-02-03]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/278557

McQuail, D. (2005). McQuail’s mass communication theory. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Mesić Muharemi, N.; Z. Renić i J. Strija (2021). Školske knjižnice u virtualnom svijetu. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 64, 1: 303-317. [citirano: 2022-07-14]. Dostupno na: https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.847

Munjiza, E. i B. Skender. (2016). Razvijenost čitateljskih sposobnosti – komparativna analiza 1985./86. i 2011/12. godine. Život i škola, 62, 2: 239-253. [citirano: 2022-07-12]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/263936

Neuendorf, K. A. (2012). The content analysis guidebook. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: Sage Publication.

Patterson, N. G. (2016). Reading: A Definition that Supports Instruction. Colleagues, 13, 1: 4. [citirano: 2023–02–04]. Dostupno na: https://scholarworks.gvsu.edu/colleagues/vol13/iss1/4

Pavičić, J. i R. Vrana (2019). Online sadržaji i usluge namijenjeni djeci na internetskim stranicama dječjih knjižnica u Hrvatskoj. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 62, 1: 103-127. [citirano: 2022–07–12]. Dostupno na: https://doi.org/10.30754/vbh.62.1.679

Pavin Banović, A.; M. Banek Zorica i H. Mesić (2022). Korištenje portala e-lektire među mladima srednjoškolske dobi. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 65, 3: 101-128. [citirano: 2023–02–04]. Dostupno na: https://doi.org/10.30754/vbh.65.3.1018

Pemmer Saetre, T. i G. Willars (2004). IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Peruško, Z. (eds). (2011). Uvod u medije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo.

Pršo, D.; Stančić, D. i A. Granić (2022). Godina čitanja 2021. u školskim knjižnicama: skupno izvješće o provedenim aktivnostima stručnih suradnika knjižničara u Godini čitanja. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje. [citirano: 2023-02-24]. Dostupno na: https://www.azoo.hr/app/uploads/2022/02/Godina-%C4%8Ditanja-u-%C5%A1kolskim-knji%C5%BEnicama.pdf

Rendulić, A. (2020). Are Croatian school library websites appropriate for children and youth? Život i škola, 66, 2: 63-70. [citirano: 2021–08–24]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/370435

Rintaningrum, R. (2019). Explaining the important contribution of reading literacy to the country’s generations: Indonesian’s perspectives. Journal of Turkish Science Education, 11, 1: 3-23.

Rose, G. (2002). Visual methodologies, an introduction to the interpretation of visual materials. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage publications.

Salatić, B. (2013). Mrežna stranica fakultetske knjižnice. Knjižničarstvo 17, 1: 99-110. [citirano: 2021-10-21]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/239719

Sekirica, V. i T. Grmuša (2021). Uloga informacije u suvremenoj medijskoj komunikaciji. In medias res, 10, 19: 3219-3238. Dostupno na: https://doi.org/10.46640/imr.10.19.15

Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2019/2020. i početak šk. g. 2020./2021. (2021). Statistička izvješća, 1686/2021. [citirano: 2022-12-21]. Dostupno i na: https://podaci.dzs.hr/media/vanpit2k/si-1686-srednje-%c5%a1kole-i-u%c4%8deni%c4%8dki-domovi_web.pdf

Standard za školske knjižnice (2000). Narodne novine, 34, 698. [citirano: 2022-06-15]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_03_34_698.html

Stojanovski, J. (2011). Analiza sadržaja Web stranica visokoškolskih knjižnica s pokazateljima razvoja digitalne knjižnice. [Doktorska disertacija]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu. [citirano: 2021-07-15]. Dostupno na: http://fulir.irb.hr/414/1/PHD_Stojanovski2011.pdf

Šalamon-Cindori, B. i D. Živković (2018). Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1: 241-269. [citirano: 2023–02–04]. Dostupno na: https://doi.org/10.30754/vbh.61.1.627

Šegić, T. (2019). Tata kupi mi auto und Nivea Milk weil es nichts Besseres für die Hautpflege gibt. Filologija 73: 103-116. [citirano: 2022-06-22]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/230916

Škrobica, V. (2008). Asertivnost kao važna komunikacijska vještina knjižničara u školskoj knjižnici. Školski vjesnik, 57, 3–4: 391-403. [citirano: 2022–07–04]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/82632

Šuštar, K. (2022). Aktivnosti za poticanje čitanja u školskoj knjižnici. Varaždinski učitelj, 5, 10: 272-281. [citirano: 2023–02–03]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/278959

Tarulli, L. (2014). Pleasure reading: exploring a new definition. Reference and User Services Quarterly, 53, 4: 296-299.

Todd, R. J. (2008). Youth and their Virtual Networked Worlds: Research Findings and Implications for School Libraries. School Libraries Worldwide, 14, 2: 19‐34.

Van der Weel, A. and A. Mangen (2022). Textual reading in digitised classrooms: Reflections on reading beyond the Internet. International Journal of Educational Research, 115. [citirano: 2023–02–05]. Dostupno na: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102036

Vilig, K. (2016). Kvalitativna istraživanja u psihologiji. Beograd: Clio.

White, Marilyn Domas and Marsh, Emily E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. Library Trends.

WWW (2021). Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. [citirano: 2021-11-11]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66413

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. (2021). Narodne novine, 111, 2021. [online]. [citirano: 2022-06-26]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_111_1941.html

Zovko, M. (2009). Školska knjižnica u novom tisućljeću. Senjski zbornik, 36, 1: 43-50. [citirano: 2022-07-04]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/57597

godina proglašena Godinom čitanja u Hrvatskoj (2021). Zagreb: Republika Hrvatska Ministarstvo znanosti i obrazovanja. [citirano: 2021-07-15]. Dostupno na: https://mzo.gov.hr/vijesti/2021-godina-proglasena-godinom-citanja-u-hrvatskoj/4117

Mrežna mjesta

CARNET (2022). Dostupno na: https://www.carnet.hr/o-carnet-u/

Godina čitanja 2021. (2021). Dostupno na: https://citaj.hr/o-projektu/

Mrežna mjesta srednjih škola Istarske županije:

Ekonomska škola Pula. Dostupno na: http://ss-ekonomska-pu.skole.hr/

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin. Dostupno na: https://www.gssjd.hr/

Gimnazija Pula. Dostupno na: https://www.gimnazijapula.hr/skolska-knjiznica/

Srednja škola Mate Balota Poreč. Dostupno na: http://ss-mbalote-porec.skole.hr/

Srednja škola Mate Blažine Labin. Dostupno na: http://www.ssmb.hr/729/knjiznica-u-srcu-2020

Srednja škola Zvane Črnje Rovinj. Dostupno na: http://web2.ss-zcrnje-rovinj.skole.hr/skola/knjiznica

Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula-Pola. Dostupno na: http://www.ss-dante-pula.skole.hr/skola/knjiznica/

Mrežna mjesta srednjih škola Osječko-baranjske županije:

Elektrotehnička i prometna škola Osijek. Dostupno na: http://ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr/skola/knjiznica/ ; http://elpros.net/

Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku. Dostupno na: https://www.ikg.hr/knjiznica/o-knjiznici/

Medicinska škola Osijek. Dostupno na: http://ss-medicinska-os.skole.hr/skola/knjiznica

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek. Dostupno na: http://ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr/skola/knjiznica

Srednja škola Antuna Horvata Đakovo. Dostupno na: https://strukovna.com/virtualna-knjiznica/

Srednja škola Donji Miholjac. Dostupno na: http://ss-donji-miholjac.skole.hr/skola/knjiznica/

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice. Dostupno na: http://ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr/skola/knjiznica/

Srednja škola Valpovo. Dostupno na: https://ss-valpovo.hr/knjiznica/

Srednjoškolski đački dom Osijek. Dostupno na: http://www.sddosijek.com/knjiznica/

Strojarska tehnička škola Osijek. Dostupno na: http://ss-strojarska-tehnicka-os.skole.hr/

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek. Dostupno na: https://rck-utso.hr/

II. gimnazija Osijek. Dostupno na: http://gimnazija-druga-os.skole.hr/skola

III. Gimnazija Osijek. Dostupno na: http://gimnazija-treca-os.skole.hr/

Mrežna mjesta srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije:

II. gimnazija Split. Dostupno na: http://www.gimnazija-druga-st.skole.hr/

III. gimnazija Split. Dostupno na: https://trema.hr/

IV. gimnazija „Marko Marulić“ Split. Dostupno na: http://www.gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/

Obrtnička tehnička škola Split. Dostupno na: http://www.ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr/

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj. Dostupno na: http://www.ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/

Srednja škola „Braća Radić“ Kaštel Štafilić. Dostupno na: http://ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr/

Srednja škola „Brač“ Supetar. Dostupno na: http://www.ss-brac-supetar.skole.hr/

Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska. Dostupno na: http://www.ss-fraandrijekacicamiosica-ma.skole.hr/

Srednja škola Ivana Lucića Trogir. Dostupno na: http://ss-ilucica-trogir.skole.hr/skola/knjiznica

Srednja škola „Tina Ujevića“ Vrgorac. Dostupno na: http://www.ss-tujevic-vrgorac.skole.hr/

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju. Dostupno na: http://www.ss-rboskovic-sinj.skole.hr/

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split. Dostupno na: http://www.ss-tehnicka-st.skole.hr/

Turističko-ugostiteljska škola Split. Dostupno na: https://tus-st.hr/

Zdravstvena škola Split. Dostupno na: http://www.ss-zdravstvena-st.skole.hr/