Knjižnični programi zdravstvene podrške za korisnike u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci usmjereni dobrobiti i kvaliteti života zajednice

Main Article Content

Klaudija Mandić
Iva Grković

Sažetak

Cilj. Cilj je rada odgovoriti na pitanje zadovoljavaju li programi zdravstvene podrške potrebe korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i jesu li ti programi prepoznati kao programi namijenjeni njihovoj dobrobiti i promicanju kvalitete života. Isto tako važno je bilo osvijestiti koliko su bogate i sadržajne zbirke vinkovačke knjižnice namijenjene promicanju kvalitete života.


Metodologija. Istraživanje je provedeno od 12. do 25. rujna 2022. godine. U istraživanju je korištena metoda anketiranja kako bi se dobili odgovori na pitanja o zadovoljstvu korisnika programima podrške u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Mrežno dostupnu anketu ispunilo je ukupno 276 ispitanika, odnosno korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i manji broj nekorisnika. Online anketa rađena je i analizirana u programu Google Forms. Anketa je slana elektroničkom poštom korisnicima Knjižnice koji su pri učlanjenju dali privolu ili su korisnici u Knjižnici osobno zamoljeni da popune anketu koja je bila dostupna na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Knjižnice.


Rezultati. Rezultati istraživanja ukazuju na to da velik broj korisnika Knjižnicu smatra prijateljskim mjestom gdje im se nudi bogat izbor literature namijenjene promicanju kvalitete života. Programi podrške u svrhu promicanja dobrobiti i kvalitete života zajednice djelomično su prepoznati kao takvi i Knjižnica bi trebala aktivnije promovirati tu vrstu sadržaja.


Društveni značaj. Sudjelovanjem u anketnom istraživanju ispitanicima je omogućeno da svojim komentarima vezanim za programe podrške ukažu na prednosti i nedostatke ponuđenog sadržaja od strane knjižničara, ali i da utječu na poboljšanje programa podrške namijenjene promicanju kvalitete života.


Originalnost/vrijednost. Rezultati istraživanja mogu biti pomoć pri planiranju novih knjižničnih sadržaja i usluga u svrhu promicanja kvalitete života korisnika, a mogu se primijeniti i u drugim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.

Article Details

Kako citirati
Mandić, K., & Grković, I. (2023). Knjižnični programi zdravstvene podrške za korisnike u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci usmjereni dobrobiti i kvaliteti života zajednice. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(3), 227–244. https://doi.org/10.30754/vbh.66.3.1078
Rubrika
Članci