Suvremena vizualna umjetnost unutar knjižnica Slučaj Galerije VN

Main Article Content

Svjetlana Ciglar
Olga Majcen Linn
Sunčica Ostoić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada ukazati na značajno mjesto Galerije VN, Knjižnice grada Zagreba kako unutar narodnih knjižnica i njihovih progresivnih usmjerenja tako i unutar doprinosa razvoju suvremene vizualne umjetnosti u Hrvatskoj u proteklih pedeset godina.


Pristup/metodologija. Provedeno je istraživanje i analiza pisanih dokumenata i primarnih publikacija o Galeriji VN kako bi se pružio povijesni uvid u njezin nastanak i izgradnju te obim izlagačke djelatnosti na području suvremene umjetnosti od 1972. do 2022. godine. Metodom prebrojavanja dobiven je kvantitativni uvid u razne aspekte izlaganja.


Rezultati. Rezultati istraživanja ukazuju da kvalitetu izložbenog programa osiguravaju stručni voditelji/ice i članovi/ce Stručnog savjeta Galerije, dok kvalitetu interpretacije umjetničkih djela i projekata uspostavljaju kompetentni autori/ce predgovora izložbi. Kvalitativna analiza ukazuje da je Galerija VN izrazito vitalni izlagački prostor koji potiče domaću umjetničku produkciju. Programom Galerije VN narodne su knjižnice u polustoljetnom razdoblju omogućile besplatan, kontinuiran i bogat uvid u suvremenu umjetnost mlade generacije najširoj publici.


Ograničenja. Korišteni podaci nastali su na temelju opsežne arhive pisanih i objavljenih dokumenata, no ne uključuju izložbe o kojima ne postoji pisani trag.


Društveni značaj. Slučaj Galerije VN pokazuje da knjižnice mogu imati izuzetnu važnost za demokratizaciju suvremene umjetnosti i kulture, čineći je dostupnom širokom krugu svojih korisnika, i to upravo u kontekstu dugotrajnog kontinuiranog profesionalnog djelovanja na tom polju. Multifunkcionalnost, odnosno hibridnost prostora doprinosi kako razvijanju društvene osjetljivosti kroz suvremenu umjetnost tako i širenju publike izlaganjem ne nužno zainteresiranih građana umjetnosti.


Originalnost/vrijednost. Posrijedi je rad u kojem se prvi put detaljno kvantitativno analiziraju pojedini aspekti izlagačke aktivnosti u Galeriji VN. Njegova originalnost je i u pristupu istraživanju veza između knjižnica i suvremene vizualne umjetnosti, a posebno u kontekstualiziranju uspješne i etablirane izlagačke prakse Galerije VN unutar narodnih knjižnica i njezina doprinosa suvremenoj umjetnosti u Hrvatskoj.

Article Details

Kako citirati
Ciglar, S., Majcen Linn, O., & Ostoić, S. (2023). Suvremena vizualna umjetnost unutar knjižnica: Slučaj Galerije VN. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(3), 177–203. https://doi.org/10.30754/vbh.66.3.1082
Rubrika
Članci
Biografija autora

Sunčica Ostoić, Knjižnice grada Zagreba

Sunčica Ostoić (1976.) diplomirala je povijest umjetnosti, filozofiju (2000.) i bibliotekarstvo (2014.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2022. stekla je akademsku titulu doktora znanosti - umjetnost i mediji na Fakultetu za medije i komunikacije Sveučilišta Singidunum u Beogradu obranom doktorske disertacije „Modaliteti ekstremnih, ekscesnih, radikalnih i ekstravagantnih suvremenih vizualnih umjetničkih praksi” koju je izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Miodraga Šuvakovića. Od 2007. je zaposlena u Knjižnicama grada Zagreba (KGZ) gdje radi kao knjižničarka, a 2007./08. i 2012./13. kao voditeljica Čitaonice i Galerije VN. Od 2016. je vanjska suradnica na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Kao suosnivačica i višegodišnja voditeljica zagrebačke udruge KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse (2002.) dvadeset godina djeluje kao nezavisna kustosica, organizatorica umjetničkih događanja, istraživačica i teoretičarka umjetnosti. Autorica je stručnih i znanstvenih članaka, brojnih predgovora umjetničkim izložbama, urednica izložbenih kataloga, te interdisciplinarnih zbornika. Održala je predavanja na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima, visokoobrazovnim i umjetničkim institucijama. Područje interesa su joj je izlagačka praksa u knjižnicama a posebice odnos narodnih knjižnica i suvremene vizualne umjetnosti, te praksa i teorija vizualne umjetnosti na sjecištu znanosti, tehnologije i tijela u 21. stoljeću.

Članica je Radne grupe za izradu Prijedloga Plana razvoja kulture Grada Zagreba (2023.); Upravnog vijeća Tehničkog Muzeja Nikola Tesla (od 2022.); Stručnog savjeta Galerije VN (od 2004.) i HDD Galerije (od 2011.), Zagreb; predsjednica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse pri Uredu za kulturu Grada Zagreba (2017. – 2021.); Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske (2012. – 2016.); predsjednica Programskog savjeta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (2014. – 2019.); stručnog žirija za dodjelu Nagrade Accelerate Hrvatska u sklopu programa Arts at CERN, Ženeva (2017.); Ocjenjivačkog suda Ministarstva kulture za Venecijansko bijenale (2015.); umjetnička direktorica kandidature Grada Zagreba za Europsku prijestolnicu kulture 2020. (2015.); Kulturnog vijeća za nove medijske kulture i kulturu mladih Grada Rijeke (2005. – 2009.); stručnog udruženja ULUPUH, studijska sekcija.

Reference

Bekić, I.; P. Dolanjski (2018). Public libraries as agonistic spaces: at the crossroads of librarianship and contemporary artistic practices. Libellarium 11, 1/2: 34–56. https://doi.org/10.15291/libellarium.v11i1.318.

Ciglar S. (2022). Literarno i likovno na zagrebačkom zapadu. U: Majcen Linn, O. (ur.). Galerija VN – prvih pedeset godina. (Str. 12–18). Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, Galerija VN.

Čabrić V. (1984). Dva desetljeća izložbene djelatnosti Knjižnice Vladimir Nazor. Arhiva KVN.

Čabrić, V. (2022). Dva desetljeća izložbene djelatnosti knjižnice „Vladimir Nazor”. U: Majcen Linn, O. (ur.). Galerija VN – prvih pedeset godina. (Str. 20–24). Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, Galerija VN.

Čabrić, V. (2022). Od čitaonice do galerije. [razgvarala Olga Majcen Linn]. U: Majcen Linn, O. (ur.). Galerija VN – prvih pedeset godina. (Str. 26–32). Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, Galerija VN.

Državni arhiv u Zagrebu. Narodni odbor grada Zagreba 1945.–1963.: Odjel za prosvjetu i kulturu. Općenito o djelatnosti Odsjeka za narodno prosvjećivanje: 1946.–1955. Podaci o kulturno-prosvjetnoj djelatnosti na području VI. rajona.

Državni zavod za statistiku (2022). Objavljeni konačni rezultati Popisa 2021. [citirano: 2023-04-08]. Dostupno na:

https://podaci.dzs.hr/media/td3jvrbu/popis_2021-stanovnistvo_po_gradovima_opcinama.xlsx.

E. C. (1972). Još jedna galerija. Večernji list, objavljeno 25. travnja 1972.

Fritz, D. (2022). Galerija VN kroz pola stoljeća – od industrijskog do postindustrijskog društva, od tradicionalnih do suvremenih umjetničkih izraza. U: Majcen Linn, O. (ur.). Galerija VN – prvih pedeset godina. (Str. 46–90). Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, Galerija VN.

Gršković, S. (2021). Izložbena djelatnost u narodnoj knjižnici. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. Diplomski rad. [citirano: 2023-04-14]. Dostupno na: https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/ffzg:4714.

Glavan, D.; I. Sršen (2010). Povijest zagrebačkih knjižnica: književno povijesni uvod. Zagreb: Fortuna Sandorf.

Goldstein I.; G. Hutinec. (2012). Povijest grada Zagreba: 20.i 21. stoljeće. Zagreb: Novi Liber.

IFLA (2011). IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice. Koontz C. i B. Gubbin (ur.). [s engleskog prevela Irena Kranjec; stručna redakcija prijevoda Aleksandra Horvat]. 2. hrvatsko izdanje, prema 2. izmijenjenom izd. izvornika. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko Društvo.

Klemenčić, M. (2018). 70 godina črnomerečke knjižnice. Vijenac 645, objavljeno 22. studenog 2018.

Knjižnica. Hrvatska enciklopedija. [citirano: 2023-04-08]. Dostupno na:

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32130.

Knjižnice grada Zagreba, Čitaonica i Galerija VN. (2023). Osnovni podaci. [citirano: 2023-4-22]. Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/knjiznice/citaonica-i-galerija-vn/o-citaonici-i-galeriji/osnovni-podaci-7588/7588.

Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića. (2023). O galeriji. [citirano:

-03-28]. Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-s-s-kranjcevica/galerija-prozori/o-galeriji/678.

Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Vladimira Nazora. (2012). Sličice iz prošlosti Črnomerca: Od Mandalice do Mitnice - sličice iz prošlosti Črnomerca. Virtualno izdanje izložbe. [citirano: 2023-4-23]. Dostupno na: https://issuu.com/knjinicegradazagreba/docs/od_mandalice_do_mitnice.

Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Vladimira Nazora. (2013). Sličice iz prošlosti Črnomerca: Od Mandalice do Keglbajsa. Virtualno izdanje izložbe. [citirano: 2023-4-23]. Dostupno na: https://issuu.com/knjinicegradazagreba/docs/slicice_iz_proslosti_2.

Kolanović, M. (2012). Od kulture za mase do masovne kulture. U: Bavoljak, J. (ur.) Refleksije vremena 1945.– 1955. (Str. 166– 179). Zagreb: Galerija Klovićevi dvori.

Majcen Linn, O. (2022). Hibridni prostor za smjele ideje. U: Majcen Linn, O. (ur.). Galerija VN – prvih pedeset godina. (Str. 7–9). Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, Galerija VN.

Oodi, Helsinki Central Library. (2023). Public art at Oodi. [citirano: 2023-4-17]. Dostupno na: https://oodihelsinki.fi/en/what-is-oodi/art/.

Ostoić, S. (2022). Stjecište vibrantnih tendencija. [razgovarala Gordana Kolanović Roško]. U: Majcen Linn, O. (ur.). Galerija VN – prvih pedeset godina. (Str. 102–121). Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, Galerija VN.

Potočnik, G. (1971). Miljenko Pekota. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1/2: 67–68.

Potočnik, G. (1983). Nada Marohnić. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1/4: 167–168.

Pripajanje knjižnica i čitaonica. (1963). Naš vjesnik, list socijalističkog saveza radnog naroda općine Črnomerec, prosinac.

Strateški plan Knjižnica grada Zagreba: 2021. – 2025. [citirano: 2023-25-03]. Dostupno na:

https://issuu.com/knjinicegradazagreba/docs/strategija_web.

Šuvaković, M. (2005). Pojmovnik suvremene umjetnosti. Zagreb: Horetzky; Ghent: Vlees & Beton.

Tica, M. (2017). Izložba u knjižnici: priručnik za predstavljanje baštine. Zagreb: Naklada

Jurčić.