Pregled litavskih knjižničnih usluga i programa za odrasle na primjeru Narodne knjižnice Adomas Mickevičius i Nacionalne knjižnice Martynas Mažvydas u Vilniusu A COMPREHENSIVE OVERVIEW OF ADOMAS MICKEVIČIUS PUBLIC LIBRARY AND THE NATIONAL LIBRARY MARTYNAS MAŽVYDAS IN VILNIUS

Main Article Content

Ana Peranić
Lucija Miškić Barunić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada pružiti pregled knjižničnih usluga i programa za odrasle u Litvi koji se provode u dvjema istaknutim institucijama: Narodnoj knjižnici Adomas Mickevičius i Nacionalnoj knjižnici Martynas Mažvydas, smještenim u glavnom gradu Litve, Vilniusu. Na temelju proučavanja strukture, organizacije i raspona usluga spomenutih knjižnica, u ovome radu dajemo sliku širokog spektra knjižničnih usluga i programa u Litvi.


Metodologija. Rad donosi saznanja temeljena na analizi slučaja provedenoj promatranjem svakodnevnog rada Narodne knjižnice Adomas Mickievičus u Vilniusu te na temelju stručnog posjeta Nacionalnoj knjižnici Martynas Mažvydas tijekom stručnog usavršavanja autorica u programu Erasmus+ za obrazovanje odraslih. Analiza se oslanja na kombinaciju primarnih i sekundarnih izvora, uključujući razgovore s knjižničnim osobljem, analizu službenih dokumenata i postojeću literaturu o knjižničnim uslugama i programima u Litvi.


Rezultati. Rad će pružiti uvid u organizacijsku strukturu litavskih knjižnica te knjižničnih usluga i programa za odrasle kroz prizmu dviju istaknutih institucija. Također će dati osnovne informacije o mogućnostima stručnog usavršavanja knjižničara u sklopu Erasmus+ programa, točnije o metodi job shadowinga kao obliku stručnog usavršavanja promatranjem i praćenjem rada kolega iz sestrinske europske ustanove.


Praktična primjena. Saznanja o radu litavskih knjižnica mogu poslužiti drugim knjižnicama u Hrvatskoj kao učinkovit primjer kojim se mogu voditi prilikom uvođenja promjena i inovacija u svoje knjižnične programe i usluge za odrasle korisnike, a s ciljem poboljšanja kvalitete knjižničnih usluga i povećanja zadovoljstva svojih korisnika.


Vrijednost. Vrijednost je rada u širenju saznanja o litavskim knjižničnim uslugama i programima za odrasle te mogućnostima stručnog usavršavanja knjižničara kroz Erasmus+ program. Saznanja mogu potaknuti rasprave o poboljšanju i proširenju knjižničnih usluga kako bi se zadovoljile promjenjive potrebe zajednica kojima knjižnice služe.

Article Details

Kako citirati
Peranić, A., & Miškić Barunić, L. (2023). Pregled litavskih knjižničnih usluga i programa za odrasle na primjeru Narodne knjižnice Adomas Mickevičius i Nacionalne knjižnice Martynas Mažvydas u Vilniusu: A COMPREHENSIVE OVERVIEW OF ADOMAS MICKEVIČIUS PUBLIC LIBRARY AND THE NATIONAL LIBRARY MARTYNAS MAŽVYDAS IN VILNIUS. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(3), 329–349. https://doi.org/10.30754/vbh.66.3.1114
Rubrika
Članci