Projekt TRACE: Rezultati vrednovanja kreativnih radionica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu evaluation of piloting workshop survey

Main Article Content

Frida Bišćan
https://orcid.org/0000-0001-7420-4100
Keti Krpan

Sažetak

Cilj. Cilj je rada predstaviti rezultate vrednovanja zadovoljstva učitelja, knjižničara i djece kreativnim radionicama provedenim na temelju tradicionalnih priča te utvrditi mogućnosti korištenja različitih metoda poučavanja koje potiču na kritičko promišljanje kod djece u dječjim knjižnicama (narodnim i školskim) i u školama. Rad se temelji na vrednovanju kreativnih radionica koje su održane u okviru Erasmus+ projekta “Traditional children’s stories for a common future – TRACE” u suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s Knjižnicama grada Zagreba.


Pristup/metodologija. Vrednovanje je kao dio projektnog plana Projekta provela Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu među učiteljima, knjižničarima i djecom koji su sudjelovali na radionicama u Knjižnicama grada Zagreba (Knjižnica Selčina). Korištena je metoda anketnog upitnika s ukupno 166 sudionika. Izrađena su dva anketna upitnika, jedan za učitelje i knjižničare s 20 pitanja, a drugi za djecu s 10 pitanja. Oba upitnika sastojala su se od pitanja zatvorenog i otvorenog tipa, uključujući komentare.


Rezultati. Analiza anketnih upitnika o zadovoljstvu korisnika provedenim radionicama pokazala je da učitelji i knjižničari smatraju svoje sudjelovanje na radionicama korisnim jer su imali mogućnost upoznati se s novim, inovativnim metodama poučavanja korištenjem priča s različitim etičkim temama s ciljem poticanja kritičkog mišljenja kod djece. Djeca su uspješno i sa zadovoljstvom obavljala sve zadatke postavljene tijekom radionice kojima ih se poticalo na kritičko promišljanje.


Praktična primjena. Tijekom radionica učitelji i knjižničari upoznati su s inovativnim metodama poučavanja koje mogu koristiti u svom radu u nastavi i knjižnici. Predložene metode poučavanja mogu se koristiti svaka pojedinačno, ali ih je moguće i kombinirati. Radionice se mogu provoditi u „nastavcima“, a primjenjive su u dječjim knjižnicama i u školama.


Originalnost/vrijednost. Rad ukazuje na potrebu uvođenja kreativnih metoda poučavanja tijekom rada s djecom u dječjim knjižnicama i u nastavi sa svrhom poticanja razvijanja kritičkog mišljenja kod djece koje će ih osnažiti i pomoći u rješavanju problema, podučiti o etičkim vrijednostima u životu te ukazati na važnost međusobnog razumijevanja i poštovanja.

Article Details

Kako citirati
Bišćan, F., & Krpan, K. (2023). Projekt TRACE: Rezultati vrednovanja kreativnih radionica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: evaluation of piloting workshop survey. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(3), 245–259. https://doi.org/10.30754/vbh.66.3.1125
Rubrika
Članci