Exploring information behaviour: An International analysis of educational video consumption among LIS students in three countries

Main Article Content

Juan-José Boté-Vericad
Julià Minguillón
Emina Adilović

Sažetak

Svrha. Korištenje obrazovnih videa u visokom obrazovanju sve je raširenije među profesorima i studentima. Brojne digitalne platforme diljem svijeta nude javno dostupne obrazovne video zapise. Ovo istraživanje istražuje percepcije studenata KIZ-a u tri zemlje: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Španjolskoj, posebno se usmjeravajući na njihova pretraživanja obrazovnih videa na YouTubeu. Osim toga ispituje njihove navike, motivaciju i razloge za traženje obrazovnih videa povezanih s njihovim studijem.


Metodologija. Autori su koristili tehniku fokus grupe. Dvije fokus grupe održane su u Bosni i Hercegovini, jedna u Hrvatskoj i dvije u Španjolskoj. Uzorak se sastojao od studenata KIZ-a odabranih putem praktičnog uzorkovanja. Dob učenika bila je od 19 do 25 godina.


Ograničenja. Jedno je od ograničenja to što su neki ispitanici morali komunicirati na engleskom jeziku, koji nije njihov materinji jezik. Iako su bili prilično tečni, moguće je da su neke nijanse u interakciji propuštene.


Rezultati. Rezultati pokazuju da studenti KIZ-a imaju slične motivacije za traženje obrazovnih videa, poput poboljšanja znanja i dobivanja novih ili dodatnih informacija od onih koje se pružaju u nastavi. Međutim postoje razlike u načinu na koji gledaju obrazovne videozapise. Broj videozapisa dostupnih na njihovom materinjem jeziku ograničen je. Moraju tražiti obrazovne videozapise na jeziku koji im nije materinji. To također sugerira korištenje različitih metoda za pronalaženje obrazovnih videa.


Originalnost/vrijednost. U radu su prikazani izvorni rezultati istraživanja u kojemu su sudjelovali studenti knjižničarstva i informacijskih znanosti iz triju različitih zemalja i njihovu korištenju obrazovnih videa na studijima.

Article Details

Kako citirati
Boté-Vericad, J.-J., Minguillón, J., & Adilović, E. (2023). Exploring information behaviour: An International analysis of educational video consumption among LIS students in three countries. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(3), 61–88. https://doi.org/10.30754/vbh.66.3.1126
Rubrika
Članci

Reference

Boté-Vericad, Juan-José. (2022). Integrating mixed methods to analyse information behaviour

in the use of educational videos in higher education. [Doctoral dissertation, Universität

Hildesheim]. Hildok. DOI: https: //dx.doi.org/10.25528/141

Mentor: Thomas Mandl

Defence: October 2022

Universität Hildesheim