Dostupnost i posudba u hrvatskim narodnim knjižnicama djela dobitnika Nobelove nagrade za književnost od 2000. do 2022. godine

Main Article Content

Mirko Duić

Sažetak

Cilj. Istražiti u deset hrvatskih narodnih knjižnica dostupnost i posudbu djela čiji su autori dobitnici Nobelove nagrade za književnost od 2000. do 2022. godine. Utvrditi i analizirati razdoblja kada su djela objavljena te vrste građe i jezike na kojima su objavljena.


Metodologija. U radu je korištena metoda pretraživanja literature na temu analiza knjižničnih zbirki. U istraživanju provedenom u veljači 2023. godine korištena je metoda usporedbe kataloga. Provedena je kvantitativna analiza podataka o dostupnosti i posudbi građe. Podaci su prikupljeni u katalozima deset narodnih knjižnica iz različitih dijelova Hrvatske. Podaci o posudbi građe odnose se na razdoblje od 10. veljače 2022. do 10. veljače 2023. godine.


Rezultati. Istraživanjem je utvrđeno da sve knjižnice imaju u ponudi značajan broj naslova i primjeraka istražene literature, što znači da je ona korisnicima dostupna, neovisno o tome žive li u manjim ili većim mjestima. Također je utvrđeno da knjižnice u većim mjestima imaju veći broj naslova i primjeraka djela autora nagrađenih Nobelovom nagradom za književnost te broja njihovih posudbi, a imaju i raznolikiju ponudu građe na stranim jezicima i iz starijih razdoblja te raznolikiju ponudu što se tiče vrsta knjižnične građe.


Praktična primjena. Rezultati do kojih se došlo istraživanjem mogu koristiti djelatnicima knjižnica za unaprjeđenje zbirke djela autora nagrađenih Nobelovom nagradom.


Društveni značaj. Rad upućuje na važnu ulogu narodnih knjižnica u osiguravanju jednake dostupnosti kvalitetne literature u cijeloj Hrvatskoj, na važnu ulogu koju knjižnice imaju u stvaranju ravnopravnih i pogodnih uvjeta za učenje i informiranje korisnika.


Originalnost/vrijednost. Istražena je tema koja nije zastupljena u domaćoj literaturi. Predloženi su mogući pravci daljnjih povezanih istraživanja, naprimjer, istraživanja o utjecaju koji veličina knjižnice može imati na različite osobine njezinog fonda i zbirki. Također je predstavljena metoda prikupljanja podataka o posudbi knjižničnih djela koja istraživačima može biti korisna u provedbi tematski povezanih istraživanja.

Article Details

Kako citirati
Duić, M. (2024). Dostupnost i posudba u hrvatskim narodnim knjižnicama djela dobitnika Nobelove nagrade za književnost od 2000. do 2022. godine. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 67(1), 91–118. https://doi.org/10.30754/vbh.67.1.1130
Rubrika
Članci

Reference

Aleksić, L.; Zec, S. (2017). Knjižnične usluge i službe s gledišta korisnika – prilozi za bibliografiju. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60, 2-3: 317-339. [citirano: 2023–08–21]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/clanak/288820

Anđić, M.; Kotarac, M.; Duić, M. (2016). Diversity of film collections in European public libraries. In: Blanchard F. et al (eds). 24th BOBCATSSS Conference Proceedings & Abstracts (Pp. 37-49). Villeurbanne, France: Enssib [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66999-bobcatsss-2016-information-libraries-democraty-proceedings-abstracts.pdf

Damrosch, D. (2017). How to read world literature. John Wiley & Sons.

Duic, M.; Aparac-Jelušić, T. (2016). Istraživanje o raznolikosti filmova u hrvatskim narodnim knjižnicama. Hrvatski filmski ljetopis, 22, 86-87: 81-94.

Duić, M. (2016). Dostupnost i raznovrsnost kanonskih igranih filmova u narodnim knjižnicama najvećih hrvatskih gradova. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 59, 3-4: 183-201. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/clanak/276556

Duić, M.; Grzunov, L. (2018). The most borrowed books by Croatian authors in the public libraries of Zagreb, Split, Rijeka and Pula. Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti, 11, 1-2: 1-22. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/clanak/379489%3F

DZS. Popis 2021. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://dzs.gov.hr/u-fokusu/popis-2021/88

Džoić, Z. (2016). Queer literatura u narodnim knjižnicama. Master's thesis. University of Zadar. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://zir.nsk.hr/islandora/object/unizd%3A154

English, J. F. (2005). The economy of prestige: Prizes, awards, and the circulation of cultural value. Harvard University Press.

Faletar Tanacković, S.; Lacović, D.; Stanarević, S. (2011). Multikulturalne knjižnične usluge: istraživanje informacijskih potreba i ponašanja pripadnika jezičnih manjina u Osječko-baranjskoj županiji. Vjesnik bibliotekara hrvatske, 54, 4, 49-94. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/80041

Fisk, G. (2018). Orhan Pamuk and the Good of World Literature. Columbia University Press.

Feldman, B. (2000). The Nobel Prize: A history of genius, controversy, and prestige. Arcade Publishing.

Jack, B. (2019). Reading: a very short introduction. Oxford University Press.

Johnson, P. (2018). Fundamentals of collection development and management. American Library Association.

Konjevod, B.; Duić, M. (2021). Dostupnost i raznolikost filmova u velikim hrvatskim narodnim knjižnicama u odnosu na IMDb popis filmova. Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti, 12, 1-2: 127-146. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/274769

Lukačević, S.; Špoljarić Kizivat, M.; Krpeljević, L. (2021). Izgradnja i vrednovanje zbirki Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, 25, 1-2: 113-137. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/265645

Mikić, M.; Martinović, I. (2021). Narodna knjižnica u odgovaranju na čitateljske potrebe i interese mladih srednjoškolske dobi. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 64, 2: 59-84. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/269688

Nobel Prize. All Nobel Prizes in Literature. [citirano: 2023–08–21]. Dostupno na: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes-in-literature/

Peranić, A. . (2015) Bjelovariana: istraživanje korisnika i korištenja zavičajne zbirke Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. Svezak: Časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, 17, 17: 16-17. [citirano: 2023–08–21] Dostupno na: http://www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr/svezak/svezak17/Svezak_17_2015.pdf

Šušnjar, A.; Vukasović-Rogač, S. (2020). Audiovizualna građa u narodnim knjižnicama: izgradnja i razvoj glazbenih i audiovizualnih odjela i zbirki u Knjižnicama grada Zagreba. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 63, 1-2: 595-613. [citirano: 2023–08–21]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/clanak/367517