Nikad nije (pre)rano za informacijsku pismenost Informacijsko opismenjavanje djece predškolske dobi

Main Article Content

Ivana Martinović
Mihaela Grgić Josić

Sažetak

Cilj. Cilj je ovoga rada prikazati provedbu programa informacijskog opismenjavanja s predškolskom djecom u vrtiću i u knjižnici primjenom modela Super3 te na temelju akcijskog istraživanja i primjene navedenog modela ponuditi preporuke za uvođenje programa za informacijsko opismenjavanje djece predškolske dobi.


Pristup/metodologija/dizajn. U ovom je istraživanju korištena metoda akcijskog istraživanja i anketa. Materijale upotrijebljene za akcijsko istraživanje kao što su video, radni listići te rekviziti osmislili su, dizajnirali i izradili autori ovoga rada ciljano za potrebe istraživanja na temelju modela informacijskog opismenjavanja Super3 M. Eisenberga i L. Eisenberg Robinson.


Rezultati. Rezultati ankete provedene u okviru akcijskog istraživanja pokazuju da su roditelji djeci prvi izvor informacija te da djeca koncept informacije povezuju s knjigama i internetom. Na temelju primjene modela Super3 moguće je dati preporuke za provedbu programa informacijskog opismenjavanja s djecom predškolske dobi u knjižnici ili u suradnji knjižnice i predškolske ustanove.


Ograničenja. Budući da je cilj akcijskih istraživanja s jedne strane aktivnost, odnosno radionički način rada zbog uvođenja promjena, a s druge strane istraživanje koje se odvija promatranjem ponašanja i postupaka sudionika istovremeno s akcijskim dijelom, kao ograničenje moguće je navesti upravo određenu skupinu djece i dane uvjete u kojima je provedeno akcijsko istraživanje jer dobiveni rezultati vrijede samo za tu situaciju i taj kontekst, pa je potreban niz primjena u drugim kontekstima da bi se moglo izvoditi šire zaključke o promatranim fenomenima.


Praktična primjena. Ovo istraživanje može poslužiti kao primjer dobre prakse provedbe knjižničnog programa informacijskog opismenjavanja djece predškolske dobi te kao primjer mogućnosti suradnje knjižnica i predškolskih ustanova u provedbi takvih programa u knjižnicama.


Originalnost/vrijednost. Originalnost ovoga rada ogleda se u tomu što se istraživanja na temu informacijske pismenosti djece predškolske dobi rijetko provode. Vrijednost ovog rada očituje se u usmjerenosti na vještine informacijske pismenosti kod djece predškolske dobi, što predstavlja jedno od prvih istraživanja takve vrste u Hrvatskoj.

Article Details

Kako citirati
Martinović, I., & Grgić Josić, M. (2024). Nikad nije (pre)rano za informacijsku pismenost: Informacijsko opismenjavanje djece predškolske dobi. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 67(1), 119–150. https://doi.org/10.30754/vbh.67.1.1140
Rubrika
Članci