Hrvatsko nakladništvo 90-ih godina 20. stoljeća

Main Article Content

Ines Hocenski
Zoran Velagić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada istražiti i predstaviti temeljna obilježja hrvatskog nakladništva tijekom 1990-ih godina s posebnim osvrtom na ondašnje državno-političke promjene i ekonomske izazove te ih usporediti s trendovima na razvijenim svjetskim nakladničkim tržištima.


Metodologija. U radu je analizirana dostupna relevantna literatura, dostupna izvorna građa te su provedeni intervjui s nakladnicima i knjižarima aktivnima u to doba. Izvorna građa obuhvaća dokumentaciju Državnog zavoda za statistiku i Izvješća o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije pri Državnom uredu za reviziju.


Rezultati. Usporedba hrvatskog s razvijenim inozemnim nakladničkim tržištima u navedenom razdoblju ukazuje na goleme razlike. Hrvatski nakladnici u to doba prolaze kroz izazove pretvorbe i privatizacije, a globalni nakladnički izazovi 1990-ih, poput digitalizacije poslovanja, padaju u drugi plan. Prema mišljenjima intervjuiranih nakladnika i knjižara, neriješeni problemi iz tog razdoblja (pr. urušavanje knjižarske mreže) uvelike utječu i na današnje nakladničko tržište. Analiza dokumenata i provedenih intervjua usto je ukazala na smanjenje opsega nakladničke djelatnosti i istaknula druge probleme promatranog razdoblja (pr. uvođenje PDV-a na knjigu, pad kupovne moći i sl.).


Ograničenja. Ograničenja proizlaze iz mogućnosti analize izvornih materijala, koji daju tek okvirnu sliku o stanju u ondašnjem hrvatskom nakladništvu.


Vrijednost. Problematika stvaranja hrvatskog nakladništva i knjižarstva slabo je istražena, stoga je rad u mnogim aspektima inovativan nudeći spoznaje koje mogu potaknuti daljnje istraživanje tog problema.Članak se temelji na istraživanju provedenom za potrebe doktorskog rada „Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: Hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020.“ pod vodstvom prof. dr. sc. Zorana Velagića. Disertacija je obranjena 18. 9. 2023. na Sveučilištu u Zadru.

Article Details

Kako citirati
Hocenski, I., & Velagić, Z. (2024). Hrvatsko nakladništvo 90-ih godina 20. stoljeća. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 67(1), 65–89. https://doi.org/10.30754/vbh.67.1.1155
Rubrika
Članci

Reference

Bartolčić, Nenad. 2015. „Hrvatska knjiga – kako spriječiti povratak u 90-te?“ Moderna vremena. Objavljeno: 10. ožujka 2015.

https://mvinfo.hr/clanak/hrvatska-knjiga-kako-sprijeciti-povratak-u-90-te

Bartolčić, Nenad, Sanja Goldstein, Simona Goldstein, Marina Kralj Vidačak, Seid Serdarević, Gordana Farkaš-Sfeci. 2013. Knjiga u fokusu: potpora kreativnoj industriji – stručna analiza I preporuke za uređenje tržišta knjiga i širenje kulture čitanja u RH. Zagreb: Knjižni blok – Inicijativa za knjigu

Bhaskar, Michael. 2013. The Content Machine: towards a theory of publishing from the printing press to the digital network. London: Anthem Press.

Bhaskar, Michael i Angus Phillips. 2019. „Introduction.“ U The Oxford Handbook of Publishing, uredili Angus Phillips i Michael Bhaskar, 1-17. London: Oxford University Press.

Christensen, Clayton M. 2000. The Innovator's Dilemma. New York: HarperBusiness

Drmić, Nikola i Stjepan Dujmić 2014. „Uloga državne revizije u kontroli postupaka i rezultata pretvorbe i privatizacije i utjecaj državne revizije na upravljanje javnim poduzećima u Republici Hrvatskoj“ Seminarski rad. Sveučilište u Osijeku.

Gomez, Jeff. 2008. Print is Dead. Books In Our Digital Age. London: Palgrave Macmillan.

Gregurek, Miroslav. 2001. „Stupanj i učinci privatizacije u Hrvatskoj.“ Ekonomski pregled 52 (1-2), 155-188

https://hrcak.srce.hr/28706 (Pristupljeno: 4. ožujka 2021.)

Hocenski, Ines. 2023. Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020. Doktorska disertacija. Mentor: prof. dr. sc. Zoran Velagić (obranjeno: 18. rujna 2023.)

Jelušić, Srećko. 2012. Ogledi o nakladništvu. Zagreb: Naklada Ljevak.

Kovač, Miha i Ruedriger Wischenbart. 2019. „Globalization and Publishing.“ U The Oxford Handbook of Publishing, uredili Angus Phillips i Michael Bhaskar, 208-224. London: Oxford University Press.

Miller, Laura J. 2007. Reluctant Capitalists. Bookselling and the Culture of Consumption. Chicago – London: The University of Chicago Press.

Phillips, Angus. 2019. „Publishing and Corporate social Responsibility.“ U The Oxford Handbook of Publishing, uredili Angus Phillips i Michael Bhaskar, 148-161. London: Oxford University Press.

Revizije pretvorbe i privatizacije (2023). (pristupljeno: 27. studenoga 2023.) Dostupno na: https://www.revizija.hr/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/786

Thompson, John B. 2005. Books in the Digital Age, The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States. Cambridge: Polity Press.

Thompson, John. 2010. Merchants of culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century. New York City: A Plume Book.

Velagić, Zoran. 2020. Uvod u nakladništvo: drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Sveučilišna naklada.

Wilson, Tom. 2013. „The e-book phenomenon: a disruptive technology.“ U Libellarium 6 (1-2): 3-12.

Wilson, Tom D. 2014. “The e-book phenomenon: a disruptive technology.“ U Information Research, 19(2), http://InformationR.net/ir/19-2/paper612.html (2016-12-15).

Wischenbart, Rüdiger. 2021. Global 50. The world ranking of the publishing industry, Dostupno na: https://www.publishersweekly.com/binary-data/Global50_2021.pdf