Pronalaženje izgubljenih publikacija Dom i svijet i Caritas Croata

Main Article Content

Ivana Hebrang Grgić

Sažetak

Cilj. Primarni cilj rada je prikazati metodologiju istraživanja izgubljenih serijskih publikacija koje su objavljivali Hrvati u Australiji na primjeru publikacija Dom i svijet iz 1932. godine i Caritas Croata iz 1950-ih godina. Prva se publikacija spominjala u literaturi, ali je bila zagubljena i nedostupna javnosti. Druga publikacija nije se spominjala u literaturi niti ju je bilo moguće pronaći pretraživanjem kataloga javnih ustanova. Sekundarni cilj rada je identificirati razloge nedostupnosti te mogućnosti istraživanja stare građe koja nije dostupna u knjižnicama i drugim javnim ustanovama, a značajan je dio hrvatske baštine.


Pristup/metodologija. Metode korištene u traženju i istraživanju publikacija nedostupnih u knjižnicama uključuju strukturirana pretraživanja mrežnih kataloga i kataloga na listićima, analizu sadržaja primarnih i sekundarnih publikacija i mrežnih mjesta te uključivanje zajednice i pretraživanje privatnih zbirki.


Rezultati. Rad prikazuje najnovije rezultate istraživanja provedenih tijekom 2023. i početkom 2024. godine u sklopu projekta Hrvatski iseljenički tisak tijekom kojih su pronađeni fizički primjerci dviju serijskih publikacija. Te su publikacije uključene u bibliografiju koja se izrađuje u sklopu projekta te su digitalizirane i pohranjene u otvorenom pristupu u repozitoriju. Na temelju tih publikacija izdvojene su metode istraživanja koje mogu poslužiti kao temelj za istraživanje drugih sličnih (izgubljenih) publikacija.


Originalnost/vrijednost. Serijske publikacije koje se opisuju u radu bile su zagubljene i desetljećima nedostupne javnosti. Stoga je pronalazak tih publikacija otkriće koje doprinosi očuvanju hrvatske kulturne baštine. Budući da su publikacije dostupne u repozitoriju u digitalnom obliku, mogu poslužiti kao polazište za daljnja interdisciplinarna istraživanja.

Article Details

Kako citirati
Hebrang Grgić, I. (2024). Pronalaženje izgubljenih publikacija: Dom i svijet i Caritas Croata. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 67(1), 189–201. https://doi.org/10.30754/vbh.67.1.1185
Rubrika
Članci