Putopis kao instrumentarij međukulturnog dijaloga

Main Article Content

Ivana Palčić Borić
Ana Gabaj Miloš
https://orcid.org/0009-0007-4636-4343
Nikolina Resman Malović
https://orcid.org/0009-0002-9518-4457

Sažetak

Cilj. Cilj rada promoviranje je putopisa kao književnog žanra i forme s kulturnim kontekstom, koristeći ga kao literarni predložak za senzibilizaciju djece i mladih za multikulturalnost i kulturno raznoliko društvo kroz inovativni program osmišljen u Knjižnici Ivana Gorana Kovačića pod nazivom „Djeca svijeta“.


Pristup/metodologija/dizajn. Potaknute osjetljivim pitanjem migracija, promjenjivom demografskom strukturom stanovništva i odgovornošću sudjelovanja u procesu stvaranja kulturno raznolikog društva, autorice u radu predstavljaju programsku aktivnost dječjeg odjela Knjižnice Ivana Gorana Kovačića, prateći njezin razvoj od ideje do provedbe, u skladu s vizijom Knjižnica grada Zagreba.


Društveni značaj. Društveni značaj rada promiče jednakopravnost u pružanju i prilagodbi knjižničnih usluga prema potrebama promjenjive strukture stanovništva, isticanje knjižnice kao prostora koji pozdravlja koncept multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i djelovanja s pozicije posredne instance između pojedinca i društva, odnosno kao podrška stvaranju kohezijskog društva.


Rezultati. Posebno osmišljena putopisna predavanja potvrdila su potrebu za uslugama i programima koji potiču kulturnu toleranciju i trpeljivost, ukazala su na pozitivne aspekte suradnje s lokalnom zajednicom te su, promicanjem kritičkog razmišljanja i naglašavanjem prava na slobodan pristup informacijama kao načinom podrške osobnom i društvenom razvoju kroz neformalno i informalno učenje, podržala ciljeve i misiju Knjižnice. Osiguravanje raznolikosti i inovativnosti u programima koji potiču razvoj kulturne svijesti i zajedništva čini knjižnicu privlačnom različitim skupinama korisnika.

Article Details

Kako citirati
Palčić Borić, I., Gabaj Miloš, A., & Resman Malović, N. (2024). Putopis kao instrumentarij međukulturnog dijaloga. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 67(1), 223–235. https://doi.org/10.30754/vbh.67.1.1186
Rubrika
Članci