Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda

Main Article Content

Ana Vukadin

Article Details

Kako citirati
Vukadin, A. (2017). Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 59(1-2). Preuzeto od https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/16
Rubrika
Članci