Bibliografski zapisi od kataložnih listića do semantičkog weba uvjeti za funkcionalnost

Main Article Content

Ivan Miočić

Sažetak

Cilj. Rad daje kratak pregled prirode bibliografskih zapisa kroz povijest, od zapisa ručno ili strojno ispisanih na listiću pa do onih izrađenih u okruženju semantičkog weba.


Pristup. Na osnovi pregleda literature stječe se uvid u mogućnosti koje su zapisi imali u doba kataložnih listića te one koje imaju tijekom aktualnog elektroničkog doba, u čijoj suvremenoj fazi do izražaja može doći njihov veći potencijal.


Rezultati. Na presjeku pregleda literature i razmatranja aktualnih svjetskih primjera dobre prakse primijećena je nužnost napuštanja tradicionalnih načina katalogiziranja, osuvremenjivanja kataložnih pravilnika, razvijanja jedinstvene metapodatkovne infrastrukture te institucionalne suradnje u vidu međusobne razmjene metapodataka. Također je primijećena nužnost sinteze knjižničnih kataloga i komercijalnih web-tražilica u svrhu izgradnje relevantnog informacijskog univerzuma.


Originalnost/vrijednost. U radu se razmatraju praktični načini za poboljšanje kvalitete i dostupnosti bibliografskih podataka kako bi se generirale nove usluge koje bi knjižnice u modernom umreženom društvu učinile više vidljivima. Shodno tomu, pred- lažu se mogućnosti izrade aplikacija utemeljenih na bibliografskim podacima, čime bi se taj segment knjižnične djelatnosti uspješnije promovirao.

Article Details

Kako citirati
Miočić, I. (2018). Bibliografski zapisi od kataložnih listića do semantičkog weba: uvjeti za funkcionalnost. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 1–23. https://doi.org/10.30754/vbh.60.4.476
Rubrika
Članci