Smjernice za razvijanje usluga i korištenje društvenih mreža u narodnim knjižnicama

Main Article Content

Dunja Holcer

Sažetak

Cilj. Glavna tema, ujedno i cilj rada, jest predstavljanje Smjernica za razvijanje usluga i korištenje društvenih mreža u narodnim knjižnicama.


Metodologija. U radu su predstavljeni opći statistički pokazatelji korištenja inter- neta i društvenih medija na globalnoj, europskoj i hrvatskoj razini radi dobivanja slike o okruženju u kojem narodne knjižnice djeluju, a pojašnjeni su i pojmovi „web 2.0“     i „knjižnica 2.0“, uz osvrt na istraživanja koja su se bavila prisutnošću knjižnica na društvenim mrežama te njihovom aktivnošću, kao uvod u predstavljanje Smjernica za razvijanje usluga i korištenje društvenih mreža u narodnim knjižnicama.


Rezultati i praktična primjena. Smjernice su niz temeljnih koraka (faza) osmišljenih tako da pomognu knjižničarima koji se odluče na implementaciju društvenih mreža u usluge knjižnice kod odabira društvene mreže koja će najbolje odgovarati potrebama knjižnice, uz uputu kako trajno razvijati i pratiti napredak usluga knjižnica na odabranoj društvenoj mreži.


Društveni značaj. Iako prvenstveno namijenjene narodnim knjižnicama, Smjernice se djelomičnom prilagodbom mogu primijeniti i u drugim vrstama knjižnica te na drugim vrstama alata weba 2.0. Njihovom implementacijom knjižnice mogu ostvariti kvalitetniju i svrsishodniju prisutnost na društvenim mrežama, a samim time i osigurati si bolju vidljivost i prisutnost u javnosti, osuvremeniti načine komunikacije i dobiti brzu povratnu informaciju od korisnika.


Originalnost. Smjernice su utemeljene na izvornom znanstvenom istraživanju provedenom za potrebe izrade doktorskog rada i njegov su integralni dio te predstavljaju praktičnu primjenu i doprinos razvoju knjižničnih usluga na društvenim mrežama.

Article Details

Kako citirati
Holcer, D. (2018). Smjernice za razvijanje usluga i korištenje društvenih mreža u narodnim knjižnicama. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 147–159. https://doi.org/10.30754/vbh.60.4.494
Rubrika
Članci

Reference

1. Casey, Michael. Library 2.0, Beta. 2005. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na http://www.librarycrunch.com/2005/10/library_20_beta.html
2. Digital in 2017: Southern Europe. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-southern-europe
3. Digital trends 2017: 106 pages of internet, mobile and social media stats. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na https://thenextweb.com/insights/2017/01/24/digital-trends-2017-report-internet/#.tnw_NoxmvWlb
4. Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
5. Hebrang Grgić, Ivana. „Facebook knjižničar“: umijeće komuniciranja na društvenim mrežama // Slobodan pristup informacijama : 12. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. Str. 33-46.
6. Hebrang Grgić, Ivana; Mučnjak, Dorja. Social networking phenomenon and its use in libraries = Fenomen društvenih mreža i njegova primjena u knjižnicama. Croatian Jorunal of Education. 1, 17(2015), str. 217-241.
7. Holcer, Dunja. Hrvatske narodne knjižnice i društvene mreže : doktorski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 2015., Str. 11. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na http://darhiv.ffzg.unizg.hr/5713/1/Dunja_Holcer_Doktorski_rad.pdf
8. International Librarians Network homepage. http://interlibnet.org/ [citirano 2017-06-16]
9. Kronqvist-Berg, Maria. Social media and public libraries : exploring information activities of library professionals and users. Åbo : Åbo Akademi University Press, 2014. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/94661/kronqvist_maria.pdf?sequence=2
10. Lasić-Lazić, Jadranka; Mihaela Banek Zorica; Goran Bubaš. Potential use of web 2.0 tools for library client communication and relationship development // QQML2009: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, International Conference, Chania, Crete, Greece, 26-29 May 2009. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na: http://www.isast.org/proceedingsQQML2009/PAPERS_PDF/Lasic-Lazic_Zorica_BubasPotential_uses_of_Web_2_tools_for_library_PAPER-QQML2009.pdf
11. LibraryChrunch homepage. http://www.librarycrunch.com/2005/09/ [citirano: 2017-06-16].
12. Maness, Jack M. Library 2.0 theory : Web 2.0 and its implications for Libraries. // Webology 3, 2(2006). [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html
13. McLuhan, Herbert Marshall. Gutenbergova galaksija : nastajanje tipografskog čoveka. Beograd : Nolit, 1973.
14. Murugesan, Sam. Understanding web 2.0 // IT Professional 9, 4(2007). 34 – 41. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na http://91-592-722.wiki.uml.edu/file/view/understanding_web_20.pdf
15. Rogers, Curtis R. Social media, libraries, and web 2.0: how American libraries are using new tools for public relations and to attract new users – fourth annual survey November 2011. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na: http://dc.statelibrary.sc.gov/bitstream/handle/10827/7271/SCSL_Social_Media_Libraries_2011.pdf?sequence=1
16. Šiptar, Dejan. Društvene mreže u školskim knjižnicama : potencijal i stvarnost : diplomski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 2016. [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/6878/
17. Walia, Paramjeet K.; Monika Gupta. Application of web 2.0 tool by national libraries // Webology 9, 2(2012). [citirano: 2017-06-16]. Dostupno na:http://www.webology.org/2012/v9n2/a99.html