Prikaz produktivnosti znanstvenika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uporabom bibliometrijskih pokazatelja

Main Article Content

Sanda Hasenay
Ivana Šuvak-Pirić
Svjetlana Mokriš

Article Details

Kako citirati
Hasenay, S., Šuvak-Pirić, I., & Mokriš, S. (2017). Prikaz produktivnosti znanstvenika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uporabom bibliometrijskih pokazatelja. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 59(3-4). Preuzeto od https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/498
Rubrika
Članci