U traganju za kvalitetom visokoškolske knjižnice – primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Main Article Content

Aleksandra Moslavac

Sažetak

Cilj. Reakreditacija je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete visokog učilišta, nakon kojega se donosi ocjena kvalitete te preporuke za daljnje unapređivanje kvalitete. Kako se u postupku reakreditacije visokoškolsku knjižnicu promatra s aspekta resursa za učenje, cilj je ovog rada ukazati na važnost provođenja istraživanja kojima se vrednuje kvaliteta knjižnične usluge i zadovoljstvo korisnika, što nije obuhvaćeno vredno- vanjem kvalitete knjižnice u postupku reakreditacije.


Pristup. Rad tematizira primjer istraživanja zadovoljstva korisnika knjižničnom uslugom koje je provela Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Istraživanje je provedeno od ožujka do lipnja 2016. godine metodom anketiranja na prigodnom uzorku od 248 korisnika Knjižnice.


Rezultati. Rezultati provedenog istraživanja uspoređeni su sa zaključcima Izvješća Stručnog povjerenstva nakon provedene reakreditacije te je uočeno da ne postoji izrazito nezadovoljstvo korisnika stavkama koje su u Izvješću navedene kao nedostaci knjižničnog poslovanja. Dobiveni rezultati predstavljaju značajne smjernice za unapređivanje kvalitete knjižnične usluge do sljedećeg reakreditacijskog vrednovanja.


Originalnost/vrijednost. U radu je analizirano vrednovanje kvalitete visokoškolske knjižnice tijekom procesa reakreditacije visokog učilišta i izvan tog procesa. Nastojalo se ukazati na važnost kontinuiranog provođenja vrednovanja kvalitete visokoškolske knjižnice, kao potvrde značaja knjižnične djelatnosti u sustavu visokog obrazovanja.

Article Details

Kako citirati
Moslavac, A. (2018). U traganju za kvalitetom visokoškolske knjižnice – primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 95–124. https://doi.org/10.30754/vbh.60.4.519
Rubrika
Članci