Informacijska funkcija knjižnica u turizmu studija slučaja Hrvatske

Main Article Content

Ksenija Tokić
http://orcid.org/0000-0002-4565-226X
Ivo Tokić

Sažetak

Cilj. Cilj je ovoga rada ukazati na doprinos knjižnica, osobito informacijske funkcije, u turizmu te tako pridonijeti istraživanjima u tom području.


Pristup/metodologija/dizajn. U radu se donose rezultati primarnog istraživanja o informacijskoj funkciji knjižnica u hrvatskom turizmu. Istraživanje je provedeno na uzorku od 34 knjižnice, a ispitanici su bili ravnatelji samostalnih knjižnica, odnosno voditelji knjižnica u sastavu. Informacijska uloga knjižnica ispitana je s obzirom na knjiž- nični fond, aktivnosti knjižnica u turizmu i uključivanje knjižnica u turističke događaje.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazali su da je doprinos knjižnica u turizmu značajan, budući da u svojim fondovima sadrže zbirke i literaturu koja pruža informacijsku i teorijsku podršku znanstvenicima, stručnjacima i ostalima koji se bave turističkim istraživanjima. Knjižnice također sadrže literaturu koja služi informiranju turista i orga- niziraju događaje putem kojih korisnici i turisti mogu upoznati lokalnu kulturu.


Ograničenja/implikacije. U ovome je istraživanju informacijska funkcija knjižnica u turizmu ispitana s aspekta knjižnica. Za dobivanje šireg uvida o tom pitanju bilo bi potrebno provesti i istraživanje na korisnicima.


Originalnost. Budući da uloga knjižnica u turizmu nije dovoljno ispitana ni u svijetu ni u Hrvatskoj, ovaj rad predstavlja jedno od rijetkih istraživanja o toj temi kojim se nastoji procijeniti doprinos informacijske funkcije knjižnica u turizmu na temelju empirijskih podataka.

Article Details

Kako citirati
Tokić, K., & Tokić, I. (2018). Informacijska funkcija knjižnica u turizmu: studija slučaja Hrvatske. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 125–146. https://doi.org/10.30754/vbh.60.4.520
Rubrika
Članci