Izrada smjernica za izgradnju fonda u hibridnim knjižnicama – iskustva Sveučilišne knjižnice Rijeka

Main Article Content

Sanja Kosić
http://orcid.org/0000-0003-1516-5214
Sanja Heberling Dragičević
http://orcid.org/0000-0003-3593-7373

Sažetak

Cilj: Cilj je ovoga rada istaknuti temeljne probleme izrade smjernica u knjižničnom poslovanju, njihov značaj, elemente koje trebaju sadržavati te navedeno prezentirati na primjeru izrade smjernica Sveučilišne knjižnice Rijeka (SVKRI).


Pristup/metodologija/dizajn: U radu se iznose definicije smjernica za izgradnju fonda, naglašava njihov značaj, nužnost izrade i nužni elementi samog dokumenta. Prezentiraju se rezultati pretraživanja mrežnih stranica sveučilišnih knjižnica provedenog tijekom prosinca 2016., a potom se iznose temeljne postavke smjernica koje se izrađuju u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka.


Rezultati: U izradi smjernica SVKRI se služi postojećim teorijskim spoznajama i praktičnim primjerima sveučilišnih knjižnica zapadnoeuropskih zemalja i SAD-a.


Praktična primjena: Izneseni teoretski podaci i primjeri iz SVKRI-a mogu poslu- žiti kao pomoć knjižnicama koje se odluče na izradu vlastitih smjernica za izgradnju fonda.


Originalnost/vrijednost: Iz rezultata pretraživanja vidljivo je da izrada smjernica za izgradnju fonda nije raširena u hrvatskim knjižnicama. Autorice smatraju važnim izraditi i javno objaviti takav dokument, koji treba biti jedan od temelja knjižničnog poslovanja. Prezentirane teorijske spoznaje, kao i predviđeni elementi smjernica SVKRI-a, prilog su poticanju knjižnica na njihovu izradu, posebno u suvremenom promje- njivom okruženju u kojem knjižnice djeluju.

Article Details

Kako citirati
Kosić, S., & Heberling Dragičević, S. (2018). Izrada smjernica za izgradnju fonda u hibridnim knjižnicama – iskustva Sveučilišne knjižnice Rijeka. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 161–179. https://doi.org/10.30754/vbh.60.4.524
Rubrika
Članci

Reference

Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice. Upute za izradbu smjernica za izgradnju knjižnične zbirke primjenom modela Conspectus.; Međunarodna posudba i dostava dokumenata : načela i smjernice za postupanje ; Model nacionalnog pravilnika za međuknjižničnu posudbu. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Smjernice za nabavu. Dostupno na: http://www.gskos.unios.hr/~descape/files/Smjernice%20za%20nabavu%20GISKO.pdf [citirano 2017-01-16].
Guy, Robin Frederik. Developing the hybrid library : progress to date in the National Library of Scotland. // The Electronic Library 18, 1(2000), 40-50. DOI: https://doi.org/10.1108/02640470010320452
Horava, Tony; Levine-Clark, Michael. Current trends in collection development practicies and policies. // Collection Building 35, 4(2016), 97-102. DOI: https://doi.org/10.1108/CB-09-2016-0025
Hunt, Stuart. Collection development in UK university libraries. // Collection Building 36, 1(2017), 29-34. DOI: https://doi.org/10.1108/CB-09-2016-0026
IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 2(2012), 194-196
Johnson, Peggy. Developing and managing electronic collections : the essentials. Chicago : Americal Library Associatin, 2013.
Johnson, Peggy. Fundamentals of collection development and management. 2nd ed. Chicago : American Library Association, 2009.
Kodrič-Dačić, Eva. Uvod v izgradnjo knjižničnih zbirk. // Knjižnica 51, 1 (2007). [citirano: 2017-01-31]. Dostupno na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0701/kodric1.pdf
Lazzarich, Lea. Uloga podružnice sveučilišne knjižnice u visokoškolskom sustavu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, ¾(2013), 69-78
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Smjernice za izgradnju zbirke Croatica. http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2016/06/Smjernice-za-izgradnju-zbirke-Croatica-3.pdf [citirano: 2017-01-19]
Podružnica Kampus Sveučilišne knjižnice Rijeka, Smjernice za izgradnju fonda. Dostupno na: http://kampus.svkri.uniri.hr/index.php/vodic-za-korisnike/18-vodic-za-korisnike/26 [citirano: 2017-01-16]
Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, srpanj 2014. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/20140905-Prijedlog_zakona_o_knjiznicama_i_knjiznicnoj_djelatnosti_za_strucnu_raspravu(1).doc [citirano: 2017-02-01]
Projekt e-Izvori. Dostupno na: http://baze.nsk.hr/projekt-e-izvori/ [citirano: 7.04.2017.]
San Jose Montano, Blanca. The new paradigm of collection management in university libraries : from crisis to revolution. // Collection Building 33, 3 (2014), 90-97. DOI: https://doi.org/10.1108/CB-02-2014-0012
Sanchez Vignau, Barbara Susana. Collection development policies in university libraries : a space for reflection. // Collection Building 24, 1 (2005), 35-45. DOI: https://doi.org/10.1108/01604950510576119
SOAS University of London, Library Collection Development Policy. Dostupno na: https://www.soas.ac.uk/library/about/collectiondevpolicy/ [citirano: 2017-01-19]
Sveučilišna knjižnica Rijeka, Povijest. Dostupno na: http://www.svkri.uniri.hr/index.php/o-nama/povijest [citirano: 2017-01-15]
Sveučilišna knjižnica Rijeka, Vizija i misija. Dostupno na: http://www.svkri.uniri.hr/index.php/o-nama/vizija-i-misija [citirano: 2017-01-17]
Živković, Daniela. Knjižnice na putu od poslanja do strategije : osvrt na hrvatske prilike. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, ½(2015), 1-14