Suradnja između knjižnica i civilnoga društva te njezina uloga u medijima

Main Article Content

Ivana Nikolic

Sažetak

Cilj. Rad analizira suradnju između knjižnica i aktera civilnoga društva koji se bave problematikom beskućništva kao primjer pomoći ugroženim društvenim skupinama. Također utvrđuje koliku je medijsku pozornost tema dobila.


Pristup. Prvi dio rada analizira suradnju između knjižnica i civilnoga društva, naglašavajući potencijale knjižnica i aktivan pristup kako bi se pružila konkretna pomoć potrebitima. Drugi dio rada, kvantitativna analiza sadržaja novinarskih tekstova triju internetskih portala u razdoblju duljem od godine dana, utvrđuje kolika je medijska zainteresiranost za temu.


Rezultati. U konačnici, rezultati pokazuju nedostatnu medijsku zainteresiranost za suradnju između knjižnica i civilnoga društva te problematiku beskućništva općenito. Ipak, zamjetni su pozitivni primjeri koji pokazuju kako su mediji dali svojevrstan poticaj suradnji i doprinijeli rješavanju problema.


Originalnost/vrijednost. Rad naglašava temelje novinarstva koje je potrebno poštovati kako bi se pridonijelo rješavanju gorućih društvenih problema. U radu je također naglašena važnost strateškoga razmišljanja o ulozi knjižnica, imajući na umu njihovu otvorenost prema ugroženim društvenim skupinama i upotrebu njihovih potencijala za dobrobit cjelokupna društva.

Article Details

Kako citirati
Nikolic, I. (2018). Suradnja između knjižnica i civilnoga društva te njezina uloga u medijima. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 181–196. https://doi.org/10.30754/vbh.60.4.525
Rubrika
Članci