Nestandardizirani podaci u standardiziranom kontekstu: izrada izvještaja pomoću programskog jezika Awk u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Main Article Content

Ivan Kapec
Krunoslav Peter

Sažetak

Cilj. Ovaj rad izlaže postojeći proces obrade u Zbirci rukopisa i starih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu koji se odvija od rujna 2016. s ciljem da se takvi nestandardizirani podaci prevedu u neki od standardnih formata mrežnog okruženja te da se na temelju njih generiraju specifični izvještaji.


Pristup. Upotrebom programskog jezika Awk prikazat će se mogućnosti prevođenja nestandardiziranih strukturiranih podataka u standardizirani format.


Rezultati. Zbirke građe posebne vrste uključuju građu koja u pojedinim slučajevima zbog svoje specifičnosti zahtijeva izradu posebnih opisa izvan knjižničnog standarda. Rukopisne ostavštine i sitni tisak u knjižničnom okruženju prema standardu obrađuju se na razini zbirke; pritom je detaljni opis dokumenata na razini komada, tj. najmanje moguće jedinice građe, često nedostupan korisniku koji pregledava središnji knjižnični online katalog. Detaljni opisi takvih dokumenata izrađeni su i sačuvani u tiskanim katalozima, posebnim repozitorijima u formi popisa na radnim listovima proračunskih tablica, tekstnim datotekama ili drugim formatima. Izvještaji kreirani Awkovim skriptama ubrzali su i unaprijedili proces obrade političkih letaka i ostavštine uredništva časopisa „Nova Hrvatska“.


Vrijednost. Rezultati i opisani postupak moći će poslužiti kao korisno rješenje svim sličnim manjim organizacijskim jedinicama s manjim i specifičnim knjižničarskim bazama podataka.

Article Details

Kako citirati
Kapec, I., & Peter, K. (2018). Nestandardizirani podaci u standardiziranom kontekstu: izrada izvještaja pomoću programskog jezika Awk u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 61(1), 593–610. https://doi.org/10.30754/vbh.61.1.619
Rubrika
Članci

Reference

Aho, A.; Kernighan, B.; Weinberger, P. The awk Programming Language. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1988.
Barbarić, A. ISBD: međunarodni standardni bibliografski opis: objedinjeno izdanje; Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 31. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
Buzina, T; Salaj Pušić, D. Sitni tisak: upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC 21. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2012. [citirano: 2018-03-28]. Dostupno na: http://www.nsk.hr/sitni-tisak-upute-za-katalogizaciju-u-bibliografskom-formatu-marc-21/
Galić Bešker, I. Arhiv, fond i zbirka: rukopisne ostavštine Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu; Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine, 2015.
Harold, E.; Means, S. XML in a Nutshell: A Desktop Quick Reference, 3rd Edition. Sebastopol : O'Reilly Media, 2004.
Hurem, M.; Kolanović, J.; Zgorelec, S. ISAD(G): opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva, 2. izdanje. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2001.
Katalog rukopisa Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1991.
MARC Standards. [citirano: 2018-03-28]. Dostupno na: https://www.loc.gov/marc/
MARCXML – MARC 21 XML Schema. [citirano: 2018-03-28]. Dostupno na: http://www.loc.gov/standards/marcxml/
Robbins, A. Effective awk Programming: Universal Text Processing and Pattern Matching, 4th Edition. Sebastopol : O'Reilly Media, 2014.
West, M. HTML5 Foundations. Chichester : John Wiley & Sons Ltd, 2013.