Istraživački podaci i visokoškolske knjižnice

Main Article Content

Irena Kranjec
Marijana Glavica
Alen Vodopijevec

Sažetak

Cilj. U radu se govori o ulozi visokoškolskih knjižnica u kontekstu otvorene znanosti, posebno u razvoju usluga podrške istraživačima, nastavnicima i studentima pri upravljanju i objavljivanju te ponovnom korištenju istraživačkih podataka. S obzirom na to da se istraživački podaci u knjižnicama mogu smatrati novom vrstom građe, iznose se postojeće definicije pojmova koji se odnose na istraživačke podatke te se razmatra koliko se usluge koje se tiču istraživačkih podataka mogu smatrati proširenjem tradicionalnih knjižničnih usluga, a u kolikoj su to mjeri sasvim nove usluge koje zahtijevaju i nove vještine i znanja.


Pristup. Proučavanje relevantne literature i dobrih praksi pružanja usluga koje se odnose na istraživačke podatke u visokoškolskim knjižnicama.


Rezultati. Visokoškolske knjižnice, prateći promjene u znanstvenom okruženju te nove potrebe i zahtjeve svojih korisnika, trebale bi razvijati nove usluge podrške u procesima upravljanja i korištenja istraživačkim podacima. Neke od tih usluga jednostavno su proširenje uobičajenih zadaća informacijske službe na podatke kao vrstu građe (npr. tematska pretraživanja, informacije o citiranju), dok je za druge potrebno razvijati nove vještine i znanja knjižničara. Također je neophodna suradnja unutar knjižnice i s drugim službama u vlastitoj ustanovi, kao i s drugim ustanovama koje se bave istraživačkim podacima, naročito s arhivima podatka.


Praktična primjena. Prema preporukama iznesenim u radu, visokoškolske knjižnice mogu u svoje strategije, planove i prakse uvrstiti i neke od usluga koje se tiču istraživačkih podataka, ovisno o potrebama i raspoloživim resursima.

Article Details

Kako citirati
Kranjec, I., Glavica, M., & Vodopijevec, A. (2018). Istraživački podaci i visokoškolske knjižnice. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 61(1), 611–626. https://doi.org/10.30754/vbh.61.1.635
Rubrika
Članci