Goodreads i savjetovanje čitatelja na primjeru korisnika iz Hrvatske

Main Article Content

Mirko Duić
Maja Mrgić

Sažetak

Cilj / Svrha. Goodreads je popularni mrežni portal i društvena mreža fokusirana na knjige i čitanje. Cilj je rada istražiti upotrebu Goodreadsa od strane korisnika iz Hrvatske s fokusom na aktivnosti savjetovanja čitatelja: pisanje i čitanje prikaza knjiga te preporuka za čitanje. Također, cilj je bio utvrditi koje sve izraze korisnici upotrebljavaju u svojim prikazima knjiga na Goodreadsu nastojeći opisati različite vidove privlačnosti
knjige. Svrha je rada upoznati stručnu zajednicu s mogućnostima korištenja podataka s portala Goodreads u knjižničnim aktivnostima (savjetovanje čitatelja, izrada kataloga). Također, svrha je rada predstaviti literaturu vezanu uz Goodreads i savjetovanje čitatelja, kao i predstaviti pojam privlačnosti knjige.


Metodologija. U radu su korištene metode online ankete i sadržajne analize prikaza knjiga čiji su autori korisnici Goodreadsa iz Hrvatske. Za provedbu sadržajne analize korištena je taksonomija vezana uz pet vidova privlačnosti autorice J. Saricks.


Rezultati. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na to da većina ispitanika piše prikaze knjiga koje su pročitali, da gotovo pedeset posto ispitanika dodaje i preporuke za čitanje te da je gotovo svatko od ispitanika barem jednom odabrao knjigu za čitanje na temelju preporuke kojeg drugog korisnika Goodreadsa. Sadržajnom pak analizom prikazanih knjiga utvrđeno je da autori prikaza koriste razne izraze za opis pet vidova privlačnosti knjige.


Originalnost/vrijednost. U radu je predstavljena tema koja do sada nije bila zastupljena u domaćoj literaturi, dodatno obogaćena rezultatima provedena istraživanja. Ukazuje se na različite aktivnosti korisnika portala Goodreads, čije bi proučavanje moglo unaprijediti poslovanje knjižnica, a posebno aktivnost savjetovanja čitatelja.

Article Details

Kako citirati
Duić, M., & Mrgić, M. (2020). Goodreads i savjetovanje čitatelja na primjeru korisnika iz Hrvatske. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), 33–64. https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.760
Rubrika
Članci
Biografija autora

Maja Mrgić, Osnovna škola “Vladimir Nazor” Neviđane

Maja Mrgić je magistra informacijskih znanosti i magistra hrvatskog jezika i književnosti.

Reference

Amazon purchase of Goodreads stuns book industry [citirano 2019-8-11] Dostupno na:
https://www.theguardian.com/books/2013/apr/02/amazon-purchase-goodreads-stuns-book-industry.
Anwyll, R.; B. Chawner. Social Media and Readers’ Advisory: A Win-Win Combination?. //
Reference & User Services Quarterly 53, 1(2013), 18-22.
Burke, S. K.; M. Strothmann. Adult Readers’ Advisory Services through Public Library
Websites. // Reference & User Services Quarterly 55, 2(2015), 132-143.
Caplinger, V. A. In the Eye of the Beholder: Readers’ Advisory from a Cataloging
Perspective. // Reference & User Services Quarterly 52, 4(2013), 287-290.
Collection Development and Evaluation Section (CODES) Readers' Advisory Committee.
Recommended Readers' Advisory Tools. // Reference & User Services Quarterly 43, 4(2004), 294-305.
Cordón-García, J. A.; J. Alonso-Arévalo; R. Gómez-Díaz; D. Linder. Social Reading:
Platforms, applications, clouds and tags. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2013.
Dali, K. From Book Appeal to Reading Appeal: Redefining the Concept of Appeal in
Readers’ Advisory. // The Library Quarterly: Information, Community, Policy 84, 1(2014), 22-48.
Goodreads - About us [citirano 2018-8-11] Dostupno na:
https://www.goodreads.com/about/us.
Kousha, K.; M. Thelwall; M. Abdoli. Goodreads Reviews to Assess the Wider Impacts of
Books. // Journal of the Association for Information Science and Technology 68, 8(2017), 2004-2016.
Lockley, L. M.; L. Tarulli. All For One, One For All. // Reference & User Services Quarterly
52, 2(2012), 98-101.
Mackey, M. Learning to Choose: The Hidden Art of the Enthusiastic Reader. // Journal of
Adolescent & Adult Literacy 57, 7(2014), 521-526.
Moyer, J. Research-Based Readers’ Advisory. Chicago: American Library Association, 2008.
Naik, Y. Finding Good Reads on Goodreads: Readers Take RA into Their Own Hands. //
Readers' Advisory, 51, 4(2012), 319-323.
Saricks, J. G. Readers’ Advisory Service in the Public Library. Chicago: American Library
Association, 2005.
Smith, D. Talking with Readers: A Competency Based Approach to Readers' Advisory
Service. // Reference & User Services Quarterly 40, 2(2000), 135-142.
Stover, K. M. Stalking the Wild Appeal Factor: Readers’ Advisory and Social Networking
Sites. // Reference & User Services Quarterly 48, 3(2009), 243-269.
Trott, B. Advising Readers Online: A Look at Internet-Based Reading Recommendation
Services. // Reference & User Services Quarterly 44, 3(2005), 210-215.