Čitateljski klubovi u narodnim knjižnicama velikih hrvatskih gradova

Main Article Content

Mirko Duić
Mihaela Anđić

Sažetak

Cilj. Istražiti prisutnost, obilježja i prakse čitateljskih klubova u narodnim knjižnicama velikih hrvatskih gradova. Također, cilj rada bio je istražiti iskustva i preporuke njihovih voditelja vezano uz uspješan rad čitateljskih klubova.


Metodologija. U radu je korištena metoda ankete. Anketirano je jedanaest voditelja čitateljskih klubova u narodnim knjižnicama u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Puli.


Rezultati. Neki od uvida stečenih istraživanjem jesu: sastanci u čitateljskim klubovima uglavnom se održavaju jednom mjesečno, traju od jednog do dva sata, a mjesto sastanka najčešće je knjižnica; članovi klubova većinom su žene; u određenim knjižni- cama ne postoje čitateljski klubovi za ljude određenih životnih dobi; najčešća aktivnost koja se odvija na sastancima jest rasprava o knjigama, ali su prisutne i razne druge aktivnosti, od susreta s piscima do društvenih igara i crtanja; glavni kriteriji za odabir knjiga za čitanje jesu želje korisnika i dostupnost knjiga; u većini klubova članovi čitaju pretežno stranu literaturu.


Praktična primjena. Rad pruža različite uvide koji mogu biti korisni voditeljima čitateljskih klubova, kao i drugim zainteresiranima, da unaprijede ili pokrenu djelatnost čitateljskih klubova.


Originalnost/vrijednost. Prikazani su bitni aspekti djelovanja čitateljskih klubova u narodnim knjižnicama velikih hrvatskih gradova. Istražena je tema koja nije često zastupljena u domaćoj literaturi.

Article Details

Kako citirati
Duić, M., & Anđić, M. (2020). Čitateljski klubovi u narodnim knjižnicama velikih hrvatskih gradova. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), 89–111. https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.764
Rubrika
Članci

Reference

Aleksić, Lj.; S. Zec. Knjižnične usluge i službe s gledišta korisnika–prilozi za bibliografiju. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017), 317-339.
Alvarez-Alvarez, C. Book clubs: an etnographic study of an innovative reading practice in
Spain. // Studies in Continuing Education 38, 2(2016), 228-242.
Bašić, I. O čitateljskim grupama-metodički priručnik s primjerima dobre prakse. Zagreb: Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju, 2014.
Bokan, A.; D. Cupar. Promocija i promicanje čitanja u narodnim knjižnicama Republike Hrvatske. // Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books & Cultural Heritage Institutions 10, 1(2017), 51-76.
Bokan, A.; Lj. Poljak. Provođenje slobodnog vremena čitajući u knjižnici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 173-199.
Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu. [2019-08-24]. Dostupno na: https://www.gkmm.hr
Gradska knjižnica Rijeka. [2019-08-24]. Dostupno na: https://gkr.hr
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. [2019-08-24]. Dostupno na: https://www.gskos.unios.hr
Gradska knjižnica Zadar. [2019-08-24]. Dostupno na: www.gkzd.hr
Gradska knjižnica Slavonski Brod. [2019-08-24]. Dostupno na: https://www.gksb.hr
Gradska knjižnica i čitaonica Pula. [2019-08-24]. Dostupno na: www.gkc-pula.hr
Habermas, J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT Press, 1991. Citirano prema: Tyler, J. E. The People Who Do ‘This’ in Common: Book Clubs as ‘Everyday Activists’. Knoxville: University of Tennessee, 2014 (disertacija).
Healy, A. Giving Readers a Voice: Book Discussion Groups. [citirano: 2019-08-24]. Dostupno na: http://www.ala.org/aboutala/offices/publishing/booklist/booklinks/resources/bookdisc ussion
IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice / uredile Christie Koontz i Barbara Gubbin. 2. hrvatsko izd. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
Ivanković, B.; N. Mlinko. Knjižnica kao prostor flanerije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017), 183-191.
Kolarić, A.; S. Šimić; V. Štivić; Ž. Žentil Barić. Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi - usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013), 91-100.
Kosmicki, E. A. A book club for children with autism spectrum disorder. University of Northern Iowa, 2016 (disertacija).
Krpan, K.; I. Klak Mršić; V. Cej. Primjena razvojne biblioterapije u radu s djecom i mladima u narodnoj knjižnici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 345-361.
Pejić, I. Narodne knjižnice: potpora formalnom i neformalnom obrazovanju - visoko obrazovanje. // Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 3(2009), 97-112.
Plevnik, D. Tolle lege. Za slobodu čitanja. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2012.
Stepanić, A. Čitateljski klubovi u zagrebačkim narodnim knjižnicama. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. (diplomski rad)
Vrana, R.; J. Kovačević. Kakvu narodnu knjižnicu želimo? Istraživanje korisnika Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018), str. 47- 71.