Gradska knjižnica ‘’Juraj Šižgorić’’ Šibenik od osnutka do 80-ih godina 20. stoljeća

Main Article Content

Marijana Briški Gudelj

Sažetak

Cilj. Cilj je rada ukratko prikazati osnivanje i razvoj Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić’’ Šibenik do 80-ih godina 20. stoljeća, ponajviše u kontekstu razvoja hrvatskog knjižničarstva i knjižnica, ali i općih društvenih i političkih prilika.


Pristup/metodologija/dizajn. U prvom dijelu rada opisane su prilike u Šibeniku tijekom 20. stoljeća, u vrijeme nastanka i razvoja gradske knjižnice. Drugi i treći dio rada prati razvoj Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić’’ Šibenik u kontekstu razvoja hrvatskog knjižničarstva, i to od osnutka knjižnice 20-ih godina 20. stoljeća do Drugog svjetskog rata, te u trećem poglavlju od rata prema 80-im godinama. Podaci su prikupljeni iz onodobnog tiska, dostupnog u digitaliziranom obliku upravo zahvaljujući djelatnosti šibenske gradske knjižnice, ali i Sveučilišne knjižnice u Splitu, te iz postojeće literature. Knjižničari Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić’’ Šibenik objavili su nekoliko radova o svojoj knjižnici, ali kroz zasebne teme: doprinosi zaslužnih ravnatelja, nastanak i stvaranje zbirki, uloga knjižnice u suvremenom društvenom i kulturnom životu grada.


Rezultati. Ovim se radom dobiva uvid u povijesni razvoj Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić’’ Šibenik i povezanost s društvenim i kulturnim zbivanjima. Knjižnica se kroz svoju dugu povijest često suočavala s brojim problemima poput nedostatka prostora i financijske potpore, ali je uvijek nastojala držati korak sa suvremenim zahtjevima i potrebama zajednice.


Originalnost/vrijednost. Razvoj jedne knjižnice promatran je i u društvenom kontekstu, ali i kroz općeniti razvoj knjižnica u Hrvatskoj. Rad može poslužiti kao osnova za daljnje istraživanje, ali može biti inspiracija i za pisanje pregleda o povijesti drugih knjižnica.

Article Details

Kako citirati
Briški Gudelj, M. (2020). Gradska knjižnica ‘’Juraj Šižgorić’’ Šibenik od osnutka do 80-ih godina 20. stoljeća. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), 113–130. https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.767
Rubrika
Članci

Reference

Blažević, M. Šibensko gospodarstvo od sredine 19. stoljeća do 1921. godine. // Rad Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 51(2009), 161-201. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na https://hrcak.srce.hr/48325
Čelić-Tica, V. ; J. Leščić. Matična služba knjižnica u hrvatskoj – povijest i nova paradigma. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 4(2014), 199-220. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na https://hrcak.srce.hr/142318
Demokrat: Glas demokrata sjeverne Dalmacije (10. marta 1922), 2,9. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://212.92.192.228/digitalizacija/novine/demokrat_1922_09.pdf
Demokrat: glas demokrata sjeverne Dalmacije (17. februara 1923), 3,7. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://212.92.192.228/digitalizacija/novine/demokrat_1923_07.pdf
Ferić, D. '' Pola stoljeća plavog i crvenog nebodera''. Šibenik News 29. siječnja 2014. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://mok.hr/nostalgija/item/14209-pola-stoljeca-plavog-i-crvenog-nebodera
Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Glavni urednik Slaven Ravlić. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, c2017. [citirano 2018-01-05]. Dostupno na http://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64816
Humski, V. Pregled povijesti muzeja u Hrvatskoj: 19. i 20. stoljeće (do 1945) s bibliografijom. // Muzeologija 24, 5(1986), 5-63. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://hrcak.srce.hr/97228
Jurišić, Š. ; A. M. Bačić ; V. Dugački. Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti. Split: Logos, 2009.
Knjižnica Šibenik. Povijest gradske knjižnice. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://www.knjiznica-sibenik.hr/
Krnčević, K. Doprinosi Zore Karmanski i Milivoja Zenića razvoju Gradske Knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017), 311-322. [citirano 2018-01-05]. Dostupno na https://hrcak.srce.hr/189126
Krnčević, K. ; A. Miše. Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik – važno žarište kulturnoga i društvenog života grada. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 3/4(2010), 177-181. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119860
Krnčević, K. ; A. Miše. Čarobni ormar: zbirka Rara u šibenskoj gradskoj knjižnici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013), 185-198. [citirano 2018-01-05]. Dostupno na https://hrcak.srce.hr/115201
Novo doba (28. rujna 1921.), 4, 220: 2. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://dalmatica.svkst.hr/?sitetext=368
Novo doba (18. juna 1926.) 9,139. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://dalmatica.svkst.hr/index.php?search=2&paging=1&query=knji%C5%BEnica
Novo doba (6. januara 1929), 12,6: 2. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://dalmatica.svkst.hr/?sitetext=368
Pauk, G. Nekoć socijalistička spavaonica, danas žila kucavica Šibenika: Evo kako je 50-ih krenula gradnja Baldekina''. Šibenik.in 8. travnja 2015. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://www.sibenik.in/sibenik/foto-nekoc-socijalisticka-spavaonica-danas-zila-kucavica-sibenika-evo-kako-je-50-ih-krenula-gradnja-baldekina/38592.html
Poljičak, I. Glavna obilježja urbane preobrazbe Šibenika u razdoblju 1945.-1990. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 1-2(2015), 69-83. [citirano 2018-01-05]. Dostupno na https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=20989
P.Š. Arhitekt Krajina Šibenčanima ispričao kako je Dom JNA prenamijenjen u Gradsku knjižnicu. Šibenik.in 11. travnja 2017. [citirano 2018-01-04]. Dostupno na http://m.sibenik.in/sibenik/arhitekt-krajina-sibencanima-ispricao-kako-je-dom-jna-prenamijenjen-u-gradsku-knjiznicu/74324.html
Stipanov, J. Povijest knjižnica i knjižničarstva u Hrvatskoj. Zagreb: Školska knjiga, 2015.
Stipčević, A. Socijalna povijest knjige u Hrvata: knjiga III od početaka hrvatskog narodnog preporoda (1835.) do danas. Zagreb: Školska knjiga, 2008.
Zenić, M. 75 godina Gradske knjižnice ''Juraj Šižgorić'' Šibenik. // Glasnik društva bibliotekara Split 5(1997), 102-103.
Zenić, M. U pohvalu od grada Šibenika: pisana riječ od najstarijih vremena do danas. Šibenik: Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 2002.