Hrvatski ured za DOI i Sustav DOI-HR

Main Article Content

Danijela Getliher
Silvana Šehić
Lucija Martinić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati ciljeve i proces uspostave Hrvatskog ureda za DOI Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, razvoj i svojstva Sustava DOI-HR te dosadašnji rad i postignuća Ureda.


Pristup/metodologija/dizajn. U radu se deskriptivnom metodom opisuju osnovna svojstva identifikacijskog sustava za DOI, njegove registracijske agencije Crossref i Crossrefovog registracijskog ureda u Republici Hrvatskoj – Hrvatskog ureda za DOI. Uz analizu podataka zabilježenih krajem 2018. godine o tekućim hrvatskim znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima prikazuju se razlozi osnivanja, kao i pogodnosti članstva ostvarenog posredništvom Ureda. Rad obuhvaća prikaz radnog procesa Hrvatskog ureda za DOI, analizu i opis Sustava DOI-HR, njegove strukture, svrhe, funkcionalnosti, modele suradnje i načine dostave metapodataka.


Rezultati. U radu je detaljno i pregledno prikazana uspostava nove usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Ukazuje se na važnost osnivanja Hrvatskog ureda za DOI pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Opisuje se novi Crossre- fov model djelovanja nacionalnog ureda za DOI kojim se ostvaruje značajna financijska ušteda te pružaju ostale pogodnosti za nakladnike koji uslugu koriste posredništvom Hrvatskog ureda za DOI i sustava DOI-HR kao što je usluga provjere izvornosti rada (Similarity Check), tehnička podrška pri dodjeli i registraciji DOI-ja, trajna pohrana registriranih članaka i sveščića, održavanje trajnosti DOI-ja te poluautomatizirano uvr- štavanje članaka u Hrvatsku nacionalnu bibliografiju, pohranu i objavu na portalu Digi- talne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.


Praktična primjena. Rad je namijenjen široj knjižničarskoj zajednici i nakladnici- ma koji koriste ili žele koristiti uslugu dodjele i registracije DOI-ja posredništvom Ureda, kao i drugim nacionalnim i sveučilišnim knjižnicama koje promišljaju o načinima osnivanja i djelovanja nacionalnog ureda za DOI.


Originalnost/vrijednost. Rad opisuje uspostavljanje Hrvatskog ureda za DOI, nove usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, jedine nacionalne i jedne od tri sveučilišne knjižnice u svijetu koje primjenjuju novi Crossrefov model zastupanja nakladnika (Sponsoring Organisation). Prikazuje se potreba i način jedinstvenog i objedinjenog pružanja ove vrste usluge na nacionalnoj razini čiju je vrijednost prepoznalo i podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Opisan je jedinstveni sustav, Sustav DOI-HR, izgrađen za potrebe rada i djelovanje Ureda koji osim pružanja podrške pri izračunu/dodjeli i registraciji DOI-ja te dostavi metapodataka i objekata omogućuje i povezanost s drugim sustavima i istovremeno ostvarivanje drugih zadaća nakladnika i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao što su dostava i zaprimanje obveznog primjerka mrežne građe, njezino uvrštavanje u nacionalnu bibliografiju i u digitalnu knjižnicu.

Article Details

Kako citirati
Getliher, D., Šehić, S., & Martinić, L. (2020). Hrvatski ured za DOI i Sustav DOI-HR. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), 191–212. https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.768
Rubrika
Članci