Analiza uspješnosti kupnje knjiga za fond Sveučilišne knjižnice Rijeka

Main Article Content

Sanja Kosić
http://orcid.org/0000-0003-1516-5214

Sažetak

Cilj. Sveučilišna knjižnica Rijeka ima na raspolaganju ograničena sredstva namijenjena kupnji knjižnične građe. Cilj je ovoga rada analizom dostupnih podataka o korištenosti građe nabavljene kupnjom utvrditi u kojem je stupnju ta nabava uspješna, odnosno koliko se kupljena građa zaista i koristi te pokušati identificirati razloge nekorištenja.


Pristup/metodologija/dizajn. Na temelju izvještaja o posudbi građe generiranih  iz knjižničnog programa provedena je analiza korištenosti građe nabavljene kupnjom. Analiza je provedena na omeđenim publikacijama nabavljenim i korištenim u petogodišnjem razdoblju od 2014. do 2018. godine.


Rezultati. Rezultati analize pokazali su da se najviše nabavlja domaća građa, da sa- držajno građa odgovara područjima koja se izučavaju na Sveučilištu te da je vrlo visok postotak građe koja je kupljena za fond Knjižnice zaista i posuđen od strane korisnika.


Ograničenja. Kako Knjižnica kupuje iznimno mali broj serijskih publikacija, analiza je ograničena na kupljene monografije.


Praktična primjena. Metodologiju analize može se primijeniti u knjižnicama koje imaju pristup istim ili sličnim izvorima podataka. Primjenjiva je u knjižnicama koje smatraju potrebnim povremeno procjenjivati uspješnost vlastite nabavne politike, a gledano kroz (ne)korištenje nabavljene građe bez obzira na sam način nabave. Također, rezultate analize može se koristiti kao argument u razgovorima s osnivačem i drugim eventualnim financijerima u nastojanju osiguravanja više sredstava za nabavu, odnosno za prilagodbu vlastite nabavne politike ukoliko se procijeni da je to potrebno.


Originalnost/vrijednost. Uobičajeno metode vrednovanja knjižničnih zbirki promatraju zbirku, odnosno cjelokupni knjižnični fond kao cjelinu bez obzira na sam način nabave građe. Provedena analiza fokusirana je pak na građu nabavljenu na određeni način, bez obzira na to u koju je zbirku ta ista građa uvrštena, a nastojeći procijeniti jesu li dostupna sredstva utrošena na najbolji mogući način, i to s aspekta korisnika.

Article Details

Kako citirati
Kosić, S. (2020). Analiza uspješnosti kupnje knjiga za fond Sveučilišne knjižnice Rijeka. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), 131–148. https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.771
Rubrika
Članci

Reference

Ambrožič, M. Utvrđivanje uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica: od kvantitativnih do kvalitativnih pokazatelja : doktorska disertacija. Zagreb, M. Ambrožič, 1999.
Cheung, S.; T. Chung; F. Nesta. Monograph circulation over a 15-year period in a liberal arts university. // Library management 32, 6/7(2011), 419-434. DOI: https://doi.org/10.1108/01435121111158565 [citirano: 30.08.2019.]
Faletar Tanacković, S.; M. Junušić; I. Faletar. Vrednovanje knjižničnog fonda uz pomoć citatne analize na primjeru zbirke iz informacijskih znanosti u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. // Libellarium 5, 1 (2012), 71-88. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/97453 [citirano: 30.08.2019.]
Grujić, T. Nabava literature za potrebe Sveučilišta u Puli – možemo i bolje! // Knjižnice: kamo i kako dalje? / 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. Str. 309-318
Hyödynmaa, M.; A. Ahlholm-Kannisto; H. Nurminen. How to evaluate library collection : a case study of collection mapping. // Collection building 29, 2 (2010), 43-49. DOI: https://doi.org/10.1108/01604951011040125 [citirano: 01.09.2019.]
Izvješće o radu i poslovanju Sveučilišne knjižnice Rijeka. Dostupno na: https://svkri.uniri.hr/index.php/o-nama/dokumenti [citirano: 07.09.2019.]
Johnson, P. Fundamentals of collection development and management. 3rd ed. London : Facet publishing, 2014.
Krajina, T.; H. Markulin. Nabava knjižnične građe u visokoškolskim knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 3 (2011), 34. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/80101 [citirano: 29.08.2019.]
Mišetić, M. Vrednovanje filološke knjižnične zbirke u suvremenoj visokoškolskoj knjižnici: doktorski rad. Zagreb, M. Mišetić, 2017.
Morić Filipović, I.; M. Dragija Ivanović. Vrednovanje utjecaja sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj:istraživanje utjecaja zbirki i usluga sveučilišnih knjižnica na akademski uspjeh studenata. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 4(2011), 1-12. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/337/332 [citirano: 30.08.2019.]
Petr Balog, K. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera; Filozofski fakultet, 2010.
Prathap, G.; R. Mittal. A performance index approach to library collection. // Performance mesurement and metrics 11, 3 (2010), 259-265. DOI: https://doi.org/10.1108/14678041011098532 [citirano: 29.08.2019.]
Renaud, J.; S. Britton; D. Wang; M. Ogihara. Mining library and university data to understand use patterns. // The Electronic library 33, 3 (2015), 355-372. DOI: https://doi.org/10.1108/EL-07-2013-0136 [citirano: 28.08.2019.]
Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika SVKRI. Dostupno na: https://svkri.uniri.hr/index.php/o-nama/kvaliteta/9-o-knjiznici/225-aktivnosti [citirano: 07.09.2019.]
Romić, K.; G. Mitrović. Vrednovanje knjižničnog fonda: na primjeru zbirke disertacija i magistarskih radova u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uz pomoć citatne analize. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 3-4(2016), 47-62. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/187570 [citirano: 30.08.2019.]
Sveučilišna knjižnica Rijeka. Kriteriji i postupak kupnje knjižnične građe za fond Sveučilišne knjižnice Rijeka : smjernice za rad. Interni akt usvojen 01. veljače 2016. Dostupno u arhivi Sveučilišne knjižnice Rijeka
Sveučilišna knjižnica Rijeka. Naputak za primjenu pokazatelja kvalitete knjižnične djelatnosti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. Dostupno na: https://svkri.uniri.hr/images/kvaliteta/Naputak_za_primjenu_pokazatelja_2016.pdf [citirano: 07.09.2019.]
Sveučilišna knjižnica Rijeka. O Američkom kutku. Dostupno na: https://svkri.uniri.hr/portal/index.php/component/content/category/14-acri [citirano: 26.08.2019.]
Sveučilište u Rijeci. Broj studenata u 2018./19. ak. godini. Dostupno na: https://rektor.uniri.hr/files/SVE%20GODINE%20STUDIJA%202018_2019%20tab%20zavrsna%20za%20web.pdf [citirano: 10.09.2019.]
Sveučilište u Rijeci. Strategija 2014.-2020. Dostupno na: https://uniri.hr/wp-content/uploads/2019/03/Strategija_UNIRI_2014_2020_HR.pdf [citirano: 26.08.2019.]
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. // Narodne novine 181, 17(2019). Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html [citirano: 26.08.2019.]