Bibliobusna služba u promicanju Agende UN-a za održivi razvoj – primjeri dobre prakse

Main Article Content

Nika Čabrić
Tamara Kolić
Davorka Semenić Premec

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati mogućnosti, dosege i dobru praksu rada Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba u promicanju UN-ove Agende za održivi razvoj 2030. Svojim radom trenutno nastoji doprinijeti sljedećim ciljevima: Cilju 4. – Kvalitetno obrazovanje, Cilju 10. – Smanjenje nejednakosti, Cilju 11. – Održivi gradovi i lokalne zajednice, Cilju 16. – Mir i pravednost, Cilju 17. – Partnerstvo za ciljeve.


Pristup/metodologija/dizajn. Rad je nastao na temelju kronološkog praćenja primjera dobre prakse nastalih u radu Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba, a koji doprinose ostvarenju zadanih ciljeve Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj  2030.


Rezultati. Sukladno evaluaciji bibliobusnih stajališta u lipnju, početkom sljedeće školske godine otvaraju se nova te zatvara dio postojećih stajališta za koja je utvrđeno da više nisu potrebna u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Reorganizacija se radi  s ciljem promicanja jednakopravnosti u pružanju knjižničnih usluga i povećavanja mogućnosti pristupa istima. Misija je omogućiti svima jednak pristup knjižničnoj građi, informacijama i znanju. U 2018. godini Bibliobusna služba obilazi 77 stajališta, od kojih je 55 u Gradu Zagrebu, a 22 u Zagrebačkoj županiji. Ukupan broj članova je 4505, od kojih su 2870 djeca, a 1635 odrasli. Unutar Projekta 65 Plus, programom Knjigom do vrata surađuje se s domovima za starije i nemoćne osobe i individualno posjećuje korisnike. Intenzivirana je i nabava audiovizualne i elektroničke građe koja obuhvaća i prilagođenu građu u DAISY-book-formatu, namijenjenu slijepim i slabovidnim osobama.


Društveni značaj. Promicanje jednakopravnosti u pružanju najprilagodljivije knjižnične usluge povećavanjem mogućnosti pristupa istima prema potrebama promjenjivog stanovništva bez obzira na mjesto stanovanja.


Originalnost/vrijednost. Rad je prikaz primjera dobre prakse i poslovanja Bibliobusne službe od 2017., kada se organizacijom i realizacijom vlastitih programa aktivno uključila u promicanje projekata, aktivnosti i manifestacija kao što su Mjesec hrvatske knjige, Projekt 65 plus, Kampanja Čitaj mi!, Noć muzeja, Noć knjige, Dani medijske pismenosti.

Article Details

Kako citirati
Čabrić, N., Kolić, T., & Semenić Premec, D. (2020). Bibliobusna služba u promicanju Agende UN-a za održivi razvoj – primjeri dobre prakse. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), 213–226. https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.775
Rubrika
Članci