Sesvetski pjesnički maraton: istraživanje zadovoljstva korisnika

Main Article Content

Ivan Babić
Mihael Bily
Iva Klak Mršić
http://orcid.org/0000-0001-5885-9692

Sažetak

Cilj. Svrha je rada predstavljanje manifestacije Sesvetskog pjesničkog maratona, koji djeluje već dvanaest godina u sklopu programa Kulturni četvrtak u Sesvetama u Knjižnici Sesvete, Knjižnice grada Zagreba.


Pristup. U uvodu su navedeni poticaji za osmišljavanje programa Kulturni četvrtak u Sesvetama, zatim slijedi kronološki prikaz pokretanja manifestacije Sesvetski pjesnički maraton. Posljednjih pet godina, u sklopu Sesvetskog pjesničkog maratona, provodi se anketa kako bi se pratilo zadovoljstvo sudionika sa svrhom kontinuiranog poboljšavanja manifestacije.


Rezultati. Rezultati provedene ankete pokazali su da za Sesvetski pjesnički maraton postoji velik interes. Manifestacija se postupno razvijala i mijenjala prema iskazanim potrebama i interesima korisnika te je prepoznata među sudionicima koji se više puta vraćaju.


Originalnost. Rad prikazuje analizu potreba korisnika, prednosti i nedostatke knjižničnog programa te prepoznavanje mogućnosti za unapređivanje manifestacije.

Article Details

Kako citirati
Babić, I., Bily, M., & Klak Mršić, I. (2020). Sesvetski pjesnički maraton: istraživanje zadovoljstva korisnika. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), 227–246. https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.776
Rubrika
Članci