Međuknjižnična posudba u eri digitalne dostupnosti znanstvenih informacija

Main Article Content

Sofija Konjević

Sažetak

Cilj. Rad daje prikaz utjecaja tehnoloških promjena, osobito mrežne dostupnosti e-izvora znanstvenih informacija na službu međuknjižnične posudbe koristeći kao primjer podatke o međuknjižničnoj posudbi (MKP) Centra za znanstvene informacije, uz osvrt na trendove u Europi i svijetu.


Pristup. Rad donosi kratak povijesni pregled razvoja službe međuknjižnične posudbe, prikaz tehnoloških promjena, s naglaskom na dostupnost građe u digitalnom formatu bilo pretplatom ili u otvorenom pristupu i promjene koje donosi, istovremeno olakšavajući proces međuknjižnične posudbe, ali i donoseći određena ograničenja. Analizirani su podaci o broju zahtjeva u Centru za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković, a dat je i pregled današnje situacije u svijetu.


Rezultati. Analiza je pokazala da velik broj zahtjeva za međuknjižničnom posudbom CZI bilježi sve do 2013. godine, nakon čega je registriran konstantan pad u broju zahtjeva, što je u skladu i s nekim primjerima u svijetu koji su prikazani u radu.


Originalnost. Tema je obrađivana u prošlosti, no malo je novijih radova u Hrvatskoj koji obrađuju utjecaj tehnoloških promjena i digitalne građe na samu službu međuknjižnične posudbe, dajući pri tom opsežan pregled trenutnog stanja u svijetu. U svijetlu navedenih promjena su analizirani i prikazani statistički podaci međuknjižnične posudbe Centra za znanstvene informacije.


Ključne riječi: međuknjižnična posudba, MKP, dostava dokumenata, opskrba dokumenata, e-izvori, znanstvene informacije


Rad je na hrvatskom jeziku prezentiran na Stručnom skupu Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki, 12.4.2019., Zagreb, Hrvatska, a na engleskom jeziku na konferenciji River of no Return: Sail or Sink: 18th Biennial Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), 6-9.5.2019., Zagreb, Hrvatska. Prošireni sažetak na engleskom jeziku je objavljen u zborniku konferencije EURASLIC

Article Details

Kako citirati
Konjević, S. (2021). Međuknjižnična posudba u eri digitalne dostupnosti znanstvenih informacija. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 63(1-2), 185–208. https://doi.org/10.30754/vbh.63.1-2.793
Rubrika
Članci

Reference

Appleyard, A. UKRR – a collaborative collection management strategy // Beyond the paywall: Resource sharing in disruptive ecosystem // Beyond the paywall: Resource sharing in disruptive ecosystem / ed. by Collins, P.D., Krueger, S., & Skenderija, S. Prag: National Library of Technology, 2019., Str. 116-132. [citirano: 2020-02-13] Dostupno na: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-407836
Appleyard, A. "British Library Document Supply: an information service fit for the future" // Interlending & Document Supply, 43, 1 (2015) 9-13. DOI: https://doi.org/10.1108/ILDS-11-2014-0055
Avalon, S.; Golubović, V.; Romić, K. Sinergija nabave i međuknjižnične posudbe- prikaz modela Patron Driven Acqusition (PDA). // Knjižnice: kamo i kako dalje? / Mašina, Dina ; Kalanj, Kristina (ur.). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. str. 3-16
Baker, D. M. , Schöpfel, J. "Open access and document supply" // Interlending & Document Supply, 42,4 (2014) 187-195. DOI: https://doi.org/10.1108/ILDS-10-2014-0049
Barton, G. P.; Relyea, G. E.; Knowlton, S. A. Rethinking the Subscription Paradigm for Journals: Using Interlibrary Loan in Collection Development for Serials // College & Research Libraries, 79, 2 (2018.) 279-290. [citirano: 2019-07-18] Dostupno na: https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16601/18606
Bevan, N. "Transient technology? The future of CD‐ROMs in libraries" // Program: electronic library and information systems, 28 ,1 (1994)1-14. DOI: https://doi.org/10.1108/eb047155
Burke, G., Duncan, E. ; Smither, J. Share resources through the largest interlibrary loan network, Interlending & Document Supply, 44 4 (2016) 137-140. [citirano: 2020-02-17] Dostupno na https://doi.org/10.1108/ILDS-05-2016-0018
Canepi, K. ; Ryder, B. ; Sitko, M. Weng, C. Managing Microforms in the Digital Age, American Library Association, 2013 [citirano: 2019-08-02] Dostupno na: http://www.ala.org/alcts/resources/collect/serials/microforms
Chittick Stabler, K. A Brief History of Interlibrary Loan with Special Reference to Indiana // Indiana Libraries, 2, 2 (1982) 42-53. [citirano: 2019-07-31] Dostupno na: http://journals.iupui.edu/index.php/IndianaLibraries/article/view/17209
Connaway, L. S.; Wicht, H. What happened to the e-book revolution?: The gradual integration of e-books into academic libraries // Journal of electronic publishing, 10,3 (2007) DOI: http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0010.302
Connell, R. S.; Janke, K. L.. "Turnaround Time Between ILLiad’s Odyssey and Ariel Delivery Methods: A Comparison" // Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve, 16, 3 (2006) 41-56.
Čonč, T. Razvoj e-usluge za udaljeno dohvaćanje knjižnične građe primjenom ITIL okvira : završni rad. Varaždin : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, 2013.
Echeverria, M.; Barredo, P.“Online journals: their impact on document delivery”// Interlending & Document Supply, 33, 3 (2005) 145‐149.
Egan, N. Opportunities for Interlibrary Loan and Interlibrary Loan Librarians // Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve, 17:4 (2007) 43-54, DOI: 10.1300/J474v17n04_06
Ellingson, M.W.; Morris, S. D. Interlibrary loan evolution to revolution // Interlibrary Loan Practices Handbook / Boucher, V ; edited by Weible, C. L. ; Janke, K. L. Chicago : American Library Association, 2011. Str. 1-16.
Goldner, M.; Birch, K. "Resource sharing in a cloud computing age"// Interlending & Document Supply, 40, 1 (2012) 4-11. DOI: https://doi.org/10.1108/02641611211214224
Golubović, V.; J. Lasić-Lazić. Međuknjižnična posudba – stanje i mogućnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 3(2011) 107-126. [citirano: 2019-08-12] Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/363/358
McGrath, M. "A farewell from the editor to Interlending and Document Supply" // Interlending & Document Supply, 44, 4, (2016)186-190. DOI: https://doi.org/10.1108/ILDS-09-2016-0031
Miguel, T.M.“Exchanging books in Western Europe: a brief history of international interlibrary loan // International Journal of Legal Information, 35 ,3(2007) 498‐513.
Himmelstein D.S., Romero A.R. , Levernier J.G., Munro T.A., McLaughlin S.R., Greshake Tzovaras B., Greene C.S. Sci-Hub provides access to nearly all scholarly literature // Elife (2018) 32822. [citirano: 2019-08-12] Dostupno na: https://elifesciences.org/articles/32822
Holub, K.; L. Jertec. Interoperabilnost zapisa ocjenskih radova u Dabru. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 489-508. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.61.1.632
Horvat, A. ; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige, Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. , Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
Istraživanje tržišta knjiga u RH-2019. [citirano: 2019-08-13] Dostupno na: https://issuu.com/modernavremena/docs/noc_knjige_2019_istra_ivanje_prezen 7.8.2019
Jackson, M.E.“Will electronic journals eliminate the need for ILL?”// Interlending & Document Supply, 32,3 (2004) 192‐193.
Jia, P. "The development of document supply services in China"// Interlending & Document Supply, 38, 3 (2010), 152-157. DOI: https://doi.org/10.1108/02641611011072341
Joint, N. "Online digital thesis collections and national information policy" // Library Review, 58, 8 (2009), 561-568. DOI: https://doi.org/10.1108/00242530910987055
Kennedy, S. "The role of commercial document delivery services in interlibrary loan" // Interlending & Document Supply, 15, 3 (1987) 67-73. DOI: https://doi.org/10.1108/eb008542
Konjević, S. Hrvatski znanstveni i znanstveno-stručni časopisi u elektroničkome mrežnom okruženju. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 52, 1-4 (2009) 75-88.
Konjević, S.; Macan, B. SEND 2.0 - Sustav elektroničke nabave dokumenata u novom ruhu // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 58, 1-2 (2015) 161-174.
Kraus J.W., Prologue To Library Cooperation – Ideals. // Library Trends, 24 (1975), 169-182.
Krajna, T. Slobodan pristup informacijama: institucijski repozitoriji // Polimeri 28 (2007) 199–200.
Manley, L. ; Holley, R. P. History of the Ebook: The Changing Face of Books // Technical Services Quarterly, 29, 4 (2012) 292-311.
Macan, B., Konjević, S. A survey of interlibrary loans at Ruder Bošković Institute Library, Croatia, 2003-2008. // Interlending and Document Supply, 39, 1 (2011), 45-52.
Močnik, V. "Interlending among the states of former Yugoslavia"// Interlending & Document Supply, 29, 3 (2001) 100-107. DOI: https://doi.org/10.1108/02641610110400275
Morandini Ćavarović, I. Međuknjižnična posudba i srodne usluge dostave građe u hrvatskim visokoškolskim i znanstvenim knjižnicama. Diplomski rad. Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, 2015 [citirano: 2019-08-13] Dostupno na: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5770
Moyle, M.; DART-Europe: pan-European networking and services.// ALISS Quarterly, 5, 2 (2010) 37-40.
Munson, K. ; Thompson, H:H. ; Cabaniss, J. ; Nance, H. ; Erlandsen, P. "The world is your library, or the state of international interlibrary loan in 2015" // Interlending & Document Supply, 44, 2 (2016) 44-57, DOI: https://doi.org/10.1108/ILDS-01-2016-0005
Munson K. ; Thompson H.H. International Interlibrary Loan in a Changing Environment: Results from the 2019 RUSA STARS International ILL Survey // Beyond the paywall: Resource sharing in disruptive ecosystem / ed. by Collins, P.D., Krueger, S., & Skenderija, S. Prag: National Library of Technology, 2019., Str. 172-199. [citirano: 2019-12-13] Dostupno na: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-407836
O'Brien, K. The Contemporary Academic Library Resource Sharing Mission: Fragmentation or Evolution? Journal of Interlibrary Loan // Document Delivery & Electronic Reserve, 26, 4-5 (2017) 151-155.
Paxton, M..; Maixner, G.; McArthur, J. ; Baich, T. Engineering a Powerfully Simple Interlibrary Loan Experience with InstantILL // Beyond the paywall: Resource sharing in disruptive ecosystem / ed. by Collins, P.D., Krueger, S., & Skenderija, S. Prag: National Library of Technology, 2019., Str. 234-249. [citirano: 2020-02-13] Dostupno na: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-407836
Pedersen, W. A.; Arcand, J.; Forbis, M. The big deal, interlibrary loan, and building the user-centered journal collection: a case study. // Serials Review, 40, 4 (2014) 242-250.
Percy. J. A game of loans: promoting interlibrary loans. In: The Machiavellian Librarian: Winning Allies, Combating Budget Cuts, and Influencing Stakeholders / Aho, MK; Bennett, E., 2013. 125-132
Rosemann, U. "Trends in German document delivery services (with particular reference to subito)", Interlending & Document Supply, 31, 3 (2003) 180-183. DOI: https://doi.org/10.1108/02641610310488628
Rosemann, U. ; Brammer, M. "Development of document delivery by libraries in Germany since 2003" // Interlending & Document Supply, 38, 1 (2010) . 26-30. DOI: https://doi.org/10.1108/02641611011025334
Saarti, J. ; Tuominen, K., From interlending to resource sharing between scholars: An analysis of recent developments // Beyond the paywall: Resource sharing in disruptive ecosystem / ed. by Collins, P.D., Krueger, S., & Skenderija, S. Prag: National Library of Technology, 2019., Str. 57-68. [citirano: 2019-12-13] Dostupno na: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-407836
Schmidt, S. "A Reasonable Facsimile" // The Bottom Line, 8, 1(1995), 32-37. DOI: https://doi.org/10.1108/eb025436
Schöpfel, J. "Open supply? On the future of document supply in the world of open science", Interlending & Document Supply, 44, 4 (2016) 150-154. DOI: https://doi.org/10.1108/ILDS-07-2016-0025
Tenopir, C. Towards electronic journals : realities for scientists, librarians, and publishers. Washington : Special libraries association, 2000.
Tenopir, C.; King, D. W.; Boyce, P....(et al.). Patterns of journal use by scientists through three evolutionary phases // D-Lib Magazine, 9, 5 (2003). [citirano: 2019-07-02] Dostupno na: http://www.dlib.org/dlib/may03/king/05king.html (2.7.2019.)
Tiessen, R. How copyright affects interlibrary loan and electronic resources in Canada // Interlending & Document Supply, 40, 1(2012) 49-54. DOI: https://doi.org/10.1108/02641611211214297
Tschirren, D. ; Grossgarten, A. Cooperative Storage Library Switzerland (CSLS) // Beyond the paywall: Resource sharing in disruptive ecosystem / ed. by Collins, P.D., Krueger, S., & Skenderija, S. Prag: National Library of Technology, 2019., Str. 86-91. [citirano: 2019-12-13] Dostupno na: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-407836
Yue, P.W. ; Syring, M.L.“Usage of electronic journals and their effect on interlibrary loan: a case study at the University of Nevada, Reno”// Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 28, 4 (2004), 420‐32.
Velagić, Z. ; Pehar, F. An overview of the digital publishing market in Croatia. // Libellarium. 6, 1-2 (2013), 55-64. [citirano: 2019-08-13] Dostupno na: http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/184/198
Wiley, L.; Chrzastowski, T.E.“The impact of electronic journals on interlibrary lending: a longitudinal study of statewide interlibrary loan article sharing in Illinois” // Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 29, 4(2005) 364‐368.
Woodward, H.; F. Rowland; C. McKnight; C. Pritchett; J. Meadows. Café Jus : an Electronic Journals User Survey. // Journal of digital information, 1, 3(1998) [citirano: 2019-08-09] Dostupno na:
http://journals.tdl.org/jodi/article/view/12/11,
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. [citirano: 2019-08-09] Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima
Živković, Daniela. Elektronička knjiga . Zagreb : Multigraf, 2001