Odsjek za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek – odakle smo krenuli i kamo idemo? odakle smo krenuli i kamo idemo?

Main Article Content

Sanjica Faletar Tanacković
Kornelija Petr Balog

Sažetak

Cilj. Cilj ovoga rada je dati povijesni pregled djelovanja Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek od njegovog osnutka do danas s naglaskom na njegovu znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, studentsku populaciju te ishode učenja i kompetencije diplomiranih studenata.


Pristup. Na temelju postojećih dokumenata i radova koji govore o nastanku Odsjeka i njegovu djelovanju, ali i o studijskim programima i studentskim kompetencijama, te zadovoljstvu studenata i poslodavaca, u radu se donose informacije o razlozima osnutka, načinima djelovanja i razvijanja Odsjeka te planovima za budući razvitak.


Rezultati. Rad donosi rezultate promišljanja autorica o aktivnostima Odsjeka, snazi ali i prostorima za poboljšanje uočenih slabosti te pravcima budućeg razvoja.


Vrijednost. Vrijednost je ovog rada što bilježi brojne aktivnosti Odsjeka te na jednom mjestu opisuje njegov razvoj kroz protekle dva desetljeća. Kako Odsjek raste, on se i mijenja te je nužno da se sve te promjene trajno zabilježe.

Article Details

Kako citirati
Faletar Tanacković, S., & Petr Balog, K. (2021). Odsjek za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek – odakle smo krenuli i kamo idemo? odakle smo krenuli i kamo idemo?. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 63(1-2), 655–682. https://doi.org/10.30754/vbh.63.1-2.822
Rubrika
Formalno obrazovanje informacijskih stručnjaka u Hrvatskoj

Reference

Aparac-Jelušić, T. Kompetencije knjižničara i informatologa: izazovi u vremenu društvenih i kulturnih promjena. // Organizacija znanja 24, 1-2(2019). [citirano: 2020-07-22]. Dostupno na: https://www.cobiss.si/OZ/PDF/OZ_2019_1_2_final/1924001_Aparac_Jelusic.pdf.

Aparac-Jelušić. Teorijske osnove knjižnične znanosti. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 1993.

Dukić, G., Jozinović, T. Upravljanje znanjem na Sveučilištu: Pripremljenost magistara informacijskih znanosti s Filozofskog fakulteta u Osijeku za tržište rada // Tehnički glasnik, 10, 1-2(2016), 22-28.
Erl, V.; K. Petr. Studij bibliotekarstva na Pedagoškom fakultetu u Osijeku: da ili ne? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 39, 1-2(1996), 163-170.

Faletar Tanacković, S.; J. Žilić; S. Kurbanoglu; Y. Unal. Student perceptions of LIS programs and profession: study among undergraduates in Croatia and Turkey. // The Future of Education in Information Science Proceedings from FEIS – International EINFOSE Symposium, 10–11 September 2018 Pisa, Italy / edited by Tatjana Aparac-Jelušić, Vittore Casarosa and Elena Macevičiūtė. Osijek: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, 2018. Str. 46-61. [citirano: 2020-08-20]. Dostupno na:
http://einfose.ffos.hr/feis-2018/proceedings

Faletar Tanacković, S.; K. Petr Balog. Percepcija knjižničarskog i informacijskog studija i profesije: rezultati pilot istraživanja među studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. // Zbornik radova 3. stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Zanimanje: knjižničar". Beli Manastir, 9. 11. 2018. Beli Manastir: Gradska knjižnica Beli Manastir, 2018. Str. 248-260.

Horvat, A.; J. Kolanović; V. Zgaga. Croatia: Libraries, archives and museums. // Encyclopedia of Library and Information Sciences / ed. by M. J. Bates, M. N. Maack. 3rd. ed. Clevelnad: CRC Press, 2009. Str. 1345-1355.

Izvještaj o radu u školskoj godini 1968./69. Osijek: Pedagoška akademija, 1969.

Lilek, M. Zazivanje Šuvara: kako je njegova reforma postala aktualna danas. // Jutarnji list, 26.03.2018. [citirano: 2018-08-28]. Dostupno na: https://www.jutarnji.hr/globus/Globus-politika/zazivanje-suvara-kako-je-njegova-reforma-postala-aktualna-danas-on-je-uveo-model-skolovanja-za-potrebe-privrede-a-danasnji-reformatori-traze-slicno/7175487/.

Odjel za informacijske znanosti: samoanaliza. Zadar: Sveučilište, 2014. [citirano: 2018-08-28]. Dostupno na: http://iz.unizd.hr/Portals/70/docs_stari_web/sa_starog_weba_ZG/SAMOANALIZA_OIZ_FIN_potpis.pdf.

Odsjek za informacijske znanosti. Studijski programi. // Filozofski fakultet Osijek. [citirano:2018-08-30]. Dostupno na: http://www.ffos.unios.hr/infoznanosti/studijski-programi.

Ole Pors, N. Library education. // International Encyclopedia of Information and Library Science / ed. by J. Feather and P. Sturges. London; New York: Routledge, 2003. Str. 381-383.

Petr Balog, K. Osnutak Katedre za knjižničarstvo, Pedagoški fakultet Osijek: (ak. god. 1998./1999.). // Knjižničarstvo 13-14, 1-2(2009-2010), 26-28.

Petr Balog, K.; I. Martinović. Na tragu ishoda učenja : kompetencije diplomiranih knjižničara Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 52, 1-4(2009), 1-17. [citirano: 2020-08-20]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/457/452
Pon, L. Izvješće o kvaliteti nastave u ak. godini 2018./2019 na Filozofskom fakultetu Osijek. Osijek: Filozofski fakultet, 2019. [citirano: 2020-08-20]. Dostupno na: https://www.ffos.unios.hr/sustav-za-kvalitetu/izvjesca-ffos

Radman, Lj. Osvrt na školovanje knjižničara u Osijeku od 1977. do 1990. godine. // Knjižničarstvo 1, 1(1997), 64-73. [citirano: 2018-08-28]. Dostupno na: http://www.knjiznicarstvo.com.hr/wp-content/uploads/2012/06/6_Radman_1997_1.pdf.

Rubin, R. E. Foundations of library and information science. London: Facet, 2016.