Čitanje u doba „korone“ Čitateljske navike građana Republike Hrvatske tijekom pandemije bolesti COVID-19

Main Article Content

Srđan Lukačević
Kornelija Petr Balog
http://orcid.org/0000-0002-4970-9446
Dino Radmilović

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati rezultate istraživanja provedenog 2021. godine o čitanju i čitateljskim navikama građana Republike Hrvatske tijekom pandemije bolesti COVID-19 te istražiti je li tijekom tog vremena došlo do promjena u navikama i vremenu provedenom u čitanju u odnosu na vrijeme prije pojave koronavirusne bolesti.


Pristup/metodologija/dizajn. Podaci su prikupljeni online anketom namijenjenoj osobama starijima od 15 godina, koja se provodila od 15. veljače do 1. ožujka 2021. Anketni upitnik sastojao se od 29 pitanja višestrukog izbora i otvorenog tipa. Sadržavao


je pitanja koja se poglavito odnose na čitateljske navike i interese ispitanika, preferirane formate putem kojih čitaju literaturu te utjecaj pandemije na interes ispitanika za knjigom i čitanjem. U anketi je prikupljeno 2147 odgovora s područja cijele Republike Hrvatske.


Rezultati. 90,9 % ispitanika u uzorku radije bira tiskane, a tek 8,8 % elektroničke knjige, dok je samo 16,3 % ispitanika izjavilo da je njihov interes za elektroničkom knjigom tijekom pandemije porastao u odnosu na 2019. godinu. Zamijećena je razlika u navikama čitanja između spolova: muškarci značajno češće biraju elektroničke knjige nego žene, dok žene svakodnevno značajno više vremena provode čitajući nego što to čine muškarci. Rezultati su također pokazali da većina ispitanika procjenjuje da su prije i tijekom pandemije čitali približno jednako, s tim da dio ispitanika smatra da je tijekom pandemije čitao više nego prije. Oni ispitanici koji prije pandemije nisu čitali knjige, u pravilu ih nisu počeli čitati ni tijekom pandemije. Čitateljske navike ispitanika (medij, žanr i sl.) odgovaraju rezultatima istraživanja provedenih prije pandemije.


Ograničenja. Budući da je istraživanje provedeno online, iz uzorka je isključen dio građana Republike Hrvatske koji ne koristi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), a pretpostavlja se da su to prvenstveno građani treće životne dobi. Pritom treba istaknuti da su u uzorku više nego u općoj populaciji zastupljeni visokoobrazovani građani, članovi knjižnica i stanovnici Osječko-baranjske županije.


Originalnost/vrijednost. Rad donosi podatke o čitanju i čitateljskim navikama građana Republike Hrvatske za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 2020. godine, a pouzdanosti rezultata pridonosi veliki broj ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju.

Article Details

Kako citirati
Lukačević, S., Balog, K. P., & Radmilović, D. (2021). Čitanje u doba „korone“: Čitateljske navike građana Republike Hrvatske tijekom pandemije bolesti COVID-19. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(2), 1–32. https://doi.org/10.30754/vbh.64.2.905
Rubrika
Članci