Razlike u informacijskom ponašanju zaposlenika istraživanje

Main Article Content

Darko Lacović

Sažetak

Cilj. Cilj je rada problematizirati ponašanje djelatnika različitih zanimanja pri traženju i korištenju informacija te iznijeti razlike u informacijskom ponašanju zaposlenika na temelju istraživanja provedenog u istočnoj Hrvatskoj.


Metodologija. Istraživanje je provedeno u siječnju 2021. godine pomoću kvantitativne metode. Mrežno dostupnu anketu ispunilo je 553 zaposlenika javnih institucija i privatnih poduzeća. Za ispitivanje statističkih razlika koristili su se hi-kvadrat test i Kruskal-Wallisov test.


Rezultati. Nastavno na objavljene rezultate istraživanja s osnovnim deskriptivnim podacima, u ovome radu provedena je daljnja analiza koja je pokazala da postoje statistički značajne razlike u informacijskom ponašanju ispitanika s obzirom na spol, dob, obrazovanje, duljinu radnog staža i sektor rada. Zaposlenice traže informacije češće nego zaposlenici. Ispitanici koji su doktorirali i koji imaju do 20 godina staža u javnom sektoru (sveučilišni nastavnici) u najvećoj mjeri traže informacije za obavljanje radnih zadataka i koriste mrežne izvore. Zaposlenice srednje životne dobi s najvišim stupnjem obrazovanja i ispitanici koji rade do 30 godina na sveučilištu najčešće pronalaze informacije za posao u knjižnici. Mlađi i visokoobrazovani zaposlenici iz javnih institucija pretežito nailaze na poteškoće pri traženju informacija (npr. ograničen pristup kvalitetnim izvorima).


Ograničenja. U radu se iznose samo oni rezultati istraživanja koji su dobiveni testiranjem statističkih razlika. Uzorak nije reprezentativan na nacionalnoj razini s obzirom na to da su u istraživanju sudjelovali većinom zaposlenici sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka.


Praktična primjena. Rezultati istraživanja mogu biti korisni poslodavcima u državnim ustanovama i privatnim poduzetnicima. Knjižničari iz visokoškolskih i narodnih knjižnica mogu osigurati dodatne izvore i organizirati radionice o informacijskoj pismenosti za zaposlenike kao svoje potencijalne korisnike.


Originalnost. Originalnost rada očituje se u tome što se u njemu predstavlja istraživanje čija tematika nije dovoljno zastupljena u Hrvatskoj. U radu se prvi put analiziraju razlike u informacijskom ponašanju skupine zaposlenika iz jednog dijela Hrvatske.

Article Details

Kako citirati
Lacović, D. (2022). Razlike u informacijskom ponašanju zaposlenika: istraživanje. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(3), 38–63. https://doi.org/10.30754/vbh.65.3.1003
Rubrika
Članci