Objavljeno: 2022-12-30

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-IX

Uvodna riječ

Tatjana Aparac Jelušić

XI-XIII

Korištenje portala e-lektire među mladima srednjoškolske dobi

Alta Pavin Banović, Mihaela Banek Zorica, Hrvoje Mesić

101-128

Patentne citatne analize u evaluaciji sveučilišta

Filip Horvat, Merien Hadrović, Ivana Turk

243-262

U procjepu kriterija

nabava nevjerodostojne stručne građe u narodnim knjižnicama

Božica Dragaš, Snježana Ercegovac, Marija Turković Kordić

263-286

Irma Kovačić Savić

Dijana Šobota

351-353