Poticanje čitanja u krugu obitelji putem programa „Vrećica pričalica“ Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec

Main Article Content

Dina Kraljić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada na primjeru iz prakse prikazati kako poticanje čitanja u krugu obitelji putem programa „Vrećica pričalica“ koji se provodi u Knjižnici „Nikola Zrinski“ Čakovec, utječe na razvoj čitateljskih navika roditelja i djece predškolske dobi. Usto, nastojalo se utvrditi i njihove čitateljske navike i mogućnosti poboljšanja ili preoblikovanja postojećeg programa poticanja obiteljskog čitanja.


Metodologija. U istraživanju je sudjelovalo 64 roditelja djece koja polaze dječje vrtiće na širem području Grada Čakovca, sudionika u programu poticanja čitanja u krugu obitelji „Vrećica pričalica“. Istraživanje je provedeno od 22. rujna 2021. do 18. svibnja 2022. godine. U istraživanju je korištena metoda anketiranja kako bi se dobili odgovori na pitanja o utjecaju programa „Vrećica pričalica“ na učestalost čitanja u obitelji te prikupile informacije o čitateljskim željama i navikama ispitanika.


Rezultati. Rezultati istraživanja ukazuju da velik broj obitelji program poticanja čitanja „Vrećica pričalica“ smatra vrlo korisnim i poticajnim za razvoj čitateljskih navika te da je taj program utjecao na povećanje učestalosti obiteljskog čitanja kod gotovo polovice ispitanika. Velik broj ispitanika smatra program „Vrećica pričalica“ vrlo korisnim te predlaže da se takav vid posudbe odabranih kvalitetnih slikovnica i knjiga o roditeljstvu provodi barem jednom mjesečno u vrtićkim skupinama. Što se tiče čitateljskih navika, utvrđeno je da je kod nešto više od polovice ispitanika barem jedan član kućanstva učlanjen u Knjižnicu „Nikola Zrinski“ Čakovec te da veći broj obitelji ima naviku posudbe knjiga. Utvrđeno je da određeni broj ispitanika ima razvijene čitateljske navike i kupuje knjige, dok drugi ispitanici ne dolaze u Knjižnicu i ne posuđuje knjige jer teško usklađuju obiteljske obaveze i ne pronalaze vremena za posjet Knjižnici.


Društveni značaj. Sudjelovanjem u anketnom istraživanju roditeljima je omogućeno da svojim komentarima vezanim uz čitateljske navike i želje potencijalno utječu na poboljšanje programa poticanja čitanja za djecu rane dobi i njihove roditelje koji provodi Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec.


Originalnost/vrijednost. Rezultati istraživanja mogu biti pomoć pri planiranju novih knjižničnih sadržaja i usluga za roditelje i djecu grada Čakovca, a mogu se primijeniti i u drugim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.

Article Details

Kako citirati
Kraljić, D. (2022). Poticanje čitanja u krugu obitelji putem programa „Vrećica pričalica“ Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(3), 301–315. https://doi.org/10.30754/vbh.65.3.987
Rubrika
Članci