Vrednovanje znanstvene produkcije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2006. do 2020. godine

Main Article Content

Ivan Čolakovac
http://orcid.org/0000-0002-6388-3766

Sažetak

Cilj. Cilj je ovoga rada utvrditi žarišta produktivnosti znanstveno-nastavnog osoblja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2006. do 2020. godine primjenom deskriptivne bibliometrijske metode na temelju podataka iz citatne baze Web of Science.


Pristup/metodologija/dizajn. Provedeno je pretraživanje baze podataka Web of Science Core Collection (WoS CC) prema instituciji, a pretraživanje je ograničeno na izvorne i pregledne znanstvene radove publicirane u proteklih 15 godina, od 2006. do 2020. godine. Za analizu podataka korišteni su Microsoft Excel i VOSviewer.


Rezultati. Ukupan broj analiziranih radova iznosi 591, s prosječnim brojem citata po radu 6,45. Primjećuje se značajan porast broja objavljenih radova posebno od 2016. do 2020. Najveći broj radova potpisuju tri autora, svi radovi u prosjeku imaju četiri ključne riječi. Ukupan broj citata iznosi 7706, a najveći broj citata radovi su dobili u 2020. godini (1287 citata). Najviše radova objavljeno je u suradnji sa znanstvenicima iz Srbije i Slovenije, 92 (14,07 %) i 79 (13,55 %). Analiza institucionalne suradnje pokazala je kako je najviše radova objavljeno u suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu i s Univerzom v Ljubljani Fakulteta za šport, 76 (12,86 %) i 56 (9,61


%). U časopisu Kinesiology: International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology objavljen je najveći broj radova, 63 (11,71 %). Analiza zajedničkog pojavljivanja ključnih riječi pokazala je kako su istraživanja u kineziologiji u proteklih 15 godina usmjerena na tjelesno vježbanje, izvedbu (performans) i djecu.


Ograničenja. Analizirani su samo radovi indeksirani u bazi Web of Science Core Collection, stoga su potencijalni značajni istraživački doprinosi indeksirani u drugim bazama podataka možebitno zanemareni. Uz to je ograničenje i odluka autora da koristi zadane parametre VOSviewera. Ako bi se postavili drugi parametri, rezultati bibliometrijskog mapiranja mogli bi biti drugačiji, a posljedično i njihova interpretacija.


Originalnost. Rad pridonosi boljem razumijevanju obrazaca istraživanja u polju kineziologije kroz analizu znanstvene produktivnosti vodeće institucije u regiji u tom polju. Prikaz tematskih područja istraživanja ukazuje na važna pitanja kako za daljnja istraživanja i razvoj teorije tako i za obrazovnu i poslovnu praksu.

Article Details

Kako citirati
Čolakovac, I. (2022). Vrednovanje znanstvene produkcije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2006. do 2020. godine. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(3), 213–242. https://doi.org/10.30754/vbh.65.3.972
Rubrika
Članci

Reference

Bouillet, D.; M. Jokić; M. Martinčević. Analiza koautorstva na radovima u časopisima iz obrazovnih znanosti autora iz europskih postsocijalističkih zemalja // Društvena istraživanja 30, 3(2021), 593-614.
Čular, D.; K. Šamija; G. Sporiš. Kako pripremiti, napisati i objaviti znanstveni rad u kineziologiji sporta. Split: Kineziološki fakultet, 2017.
Čulić, V. Znanstvena produkcija Kliničkog bolničkog centra Split prema pokazateljima SCIMAGO Institutions Rankings. // Acta Medica Croatica, 72 (2008), 297-306.
Hasenay, S.; I. Šuvak-Pirić; S. Mokriš. Prikaz produktivnosti znanstvenika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku uporabom bibliometrijskih pokazatelja // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 3/4(2016), 1-16.
Jermen, N. Scientometrijski aspekt vrednovanja znanstvenoga rada na području prirodnih znanosti za razdoblje 1991−2005.// Studia lexicographica 8, 1(14), 45-75.
Jokić, M.; K. Zauder, S. Letina. Karakteristike Hrvatske nacionalne i međunarodne znanstvene produkcije u društveno-humanističkim znanostima i umjetničkim područjima za razdoblje 1991-2005. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2012.
Marušić, A.; M. Marušić. Znanstveni časopisi u Hrvatskoj : teška pitanja na koja nije teško odgovoriti. // Hrvatski znanstveni časopisi: iskustva, gledišta i mogućnosti / ur. Ivana Hebrang Grgić. Zagreb: Školska knjiga, 2015. Str. 15-37.
Milanović, D. Struktura i značajke znanstvenih istraživanja u području sporta. // Kineziologija za 21. stoljeće: zbornik radova. / Ur. Dragan Milanović. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 1999.
Pehar, F. Od statističke bibliografije do bibliometrije. Povijest razvoja kvantitativnog pristupa istraživanju pisane riječi. // Libellarium 3, 1 (2010), 1-28.
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. Narodne novine, 2005,76
Stojanovski, J. Metrika znanstvene publicistike – istina, mitovi i zablude. // Kem. Ind. 59, 4 (2010), 179-186.
Vrana, R. Vrednovanje znanstvenog rada. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 1/2 (2011), 172-192.