Označivanje autorskopravnog statusa digitalne građe Izjave o pravima i njihova primjena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Main Article Content

Renata Petrušić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada predstaviti Izjave o pravima (engl. Rights Statements) i mogućnosti koje nude za označivanje autorskopravnog statusa građe koja je dostupna u digitalnim zbirkama baštinskih ustanova te opisati provedenu implementaciju Izjava o pravima u Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.


Pristup/metodologija. U prvom se dijelu rada pregledom literature pojašnjava važnost autorskog prava za poslovanje baštinskih ustanova u digitalnom okruženju te se definira problem povezan s označivanjem statusa autorskog prava u digitalnim zbirkama. U drugom dijelu rada opisuju se izjave o pravima i analizira se njihov odnos s Creative Commons licencijama. U trećem dijelu rada prikazuje se implementacija Izjava o pravima u Digitalne zbirke NSK-a i daju se primjeri njihova korištenja.


Rezultati. Označivanje autorskopravnog statusa digitalnih objekata u digitalnim zbirkama baštinskih ustanova iznimno je važno za njihovo zakonito daljnje korištenje. Primjena standardiziranih Izjava o pravima olakšava baštinskim ustanovama označivanje statusa autorskog prava te korisnicima nudi razumljive informacije o mogućnostima njihovog korištenja.


Društveni značaj. Označivanje statusa autorskog prava digitalnih objekata dostupnih u sklopu digitalnih zbirki baštinskih ustanova iznimno je važno za prenošenje informacija najširoj skupini korisnika o mogućnostima daljnjeg korištenja dostupnih objekata.


Originalnost/vrijednost. U hrvatskoj literaturi prvi se put obrađuje tema Izjava o pravima i njihova implementacija u hrvatsku baštinsku ustanovu.

Article Details

Kako citirati
Petrušić, R. (2022). Označivanje autorskopravnog statusa digitalne građe: Izjave o pravima i njihova primjena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(3), 287–300. https://doi.org/10.30754/vbh.65.3.1019
Rubrika
Članci